Back

ⓘ Știință
                                               

Știință

Știința este un sistem ordonat de cunoștințe structurate care studiază, cercetează și interpretează fenomenele naturale, sociale și artificiale. Cele mai vechi rădăcini ale științei pot fi urmărite în Egiptul Antic și Mesopotamia în jurul anilor 3500-3000 î.Hr. Contribuțiile lor la matematică, astronomie și medicină au modelat filosofia naturală greacă a antichității clasice, prin care s-au făcut încercări formale de a oferi explicații ale evenimentelor din lumea fizică bazate pe cauze naturale. După căderea Imperiului Roman de Apus, cunoștințele despre concepțiile grecești ale lumii s-au ...

                                               

Știință & Tehnică

Istoria revistei începe în 1884 când a apare Ziarul călătoriilor și al întâmplărilor de pe mare și uscat, prima publicație românească de popularizare a științelor, editată de Luigi Cazavillan. În 1917, gazeta se transformă în Ziarul științelor și al călătoriilor. După o întrerupere a publicării în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, revista reapare, în anul 1948, sub numele de Revista de Știință și Cultură, editată de același colectiv redacțional. În 1949, apare și revista Știință și Tehnică pentru Tineret de inspirație mai comunistă decât Revista de Știință și Cultură, care, în 1954 ...

                                               

Sonet - Către știință

"Sonet - Către știință ” este un poem al scriitorului american Edgar Allan Poe, publicat pentru prima dată în volumul Al Aaraaf, Tamerlane, and Minor Poems.

                                               

Academia Oamenilor de Știință din România

În Adunarea generală a Academiei Oamenilor de Știință din România din 15 februarie 2007 a fost adoptat Statutul Academiei Oamenilor de Știință din România. În Monitorul Oficial nr. 457/6 iulie a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 641/2007 pentru aprobarea Statutului Academiei Oamenilor de Știință din România. De precizat că membrii Academiei nu pot purta titlul de academician. Acest titlu este purtat numai de membrii titulari ai Academiei Române. Conform Legii, instituția este continuatorul și unicul legatar al Academiei de Științe din România 1935-1948 și al Asociației Oamenilor de Ș ...

                                               

Academia de Științe a Moldovei

Academia de Științe a Moldovei, înființată în 1946, este principala organizație științifică din Republica Moldova, care coordonează cercetarea în toate segmentele științei și tehnologiei. AȘM este organul coordonator al limbii române în Republica Moldova. De asemenea ASM exclude formularea "limbă moldovenească”, în favoarea aceleia de "limbă română”. În anul 2006, Academia de Științe a Moldovei a obținut dreptul de a crea propriile instituții de învățământ pentru pregătirea cadrelor științifice. Modificarea în acest sens a Legii învățământului a fost solicitată de AȘM și prevede posibilita ...

                                               

Institutul de știință Weizmann

Institutul de știință Weizmann este un prestigios complex universitar și un institut de știință multidisciplinar în orașul israelian Rehovot. Institutul a fost fondat în anul 1934 de Chaim Weizmann și purta numele Institutul Daniel Sieff, nume care a fost schimbat, în 1949, după întemeierea Statului Israel, în Institutul Weizmann.

                                               

Științe cognitive

Științele cognitive reprezintă studiul științific cu caracter interdisciplinar al proceselor mentale umane sau animale. Aceste procese includ percepția, atenția, memoria, limbajul, raționamentul și emoțiile. Pentru descrierea, explicarea și simularea acestor mecanisme științele cognitive apelează la domenii ca neuroștiințele, psihologia, lingvistica, antropologia, filosofia și inteligența artificială.

                                               

Academia Regală Suedeză de Științe

Academia Regală Suedeză de Științe este una dintre Academiile Regale din Suedia. Academia este o organizație științifică independentă, neguvernamentală care dorește să promoveze științele, în general științele naturale și matematica. Structura actuală a academiei a fost fixată în anul 1820 de savantul Jöns Jakob Berzelius. Academia a fost fondată pe 2 iunie 1739 de către următoarele persoane: Carl Linnaeus, Jonas Alströmer, Mårten Triewald, Sten Carl Bielke, Carl Wilhelm Cederhielm și Anders Johan von Höpken. Unul din primii membri străini ai academiei a fost astronomul iezuit Maximilian H ...

                                               

Academia Franceză de Științe

Academia Franceză de Științe, este una din cele cinci academii care fac parte din Institutul francez. Scopul său este încurajarea și protejarea cercetării, care contribuie la progresul științei. Oficial, ea este creată în 20 ianuarie 1699, când Ludovic al XIV-lea dă Academiei regale de științe Académie royale des sciences primul său regulament. Academia primește numele de Academia regală LAcadémie royale și este instalată la Luvru.

                                               

Academia Rusă de Științe

Academia Rusă de Științe, fondată în 1724 de Petru I al Rusiei, desemnează academia națională a Rusiei și o rețea de institute de cercetare științifică, biblioteci, edituri și spitale situate pe întregul teritoriu al Federației Ruse. Este succesoarea Academiei de Științe din URSS.

                                               

Academia Sârbă de Științe și Arte

Academia Sârbă de Științe și Arte a fost încă de la început cea mai mare instituție științifică și educațională din Serbia. A fost înființată în 1886 când era cunoscută sub numele Academia Regală Sârbă, până în 1947 când a fost redenumită în Academia Sârbă de Științe. Ulterior, prin legea din 1960, numele a fost schimbat în "Academia Sârbă de Științe și Arte”. Printre membrii Academiei s-au aflat câștigătorii Premiilor Nobel Ivo Andrić Premiul Nobel pentru Literatură, Vladimir Prelog Premiul Nobel pentru Chimie, și Peter Handke Premiul Nobel pentru Literatură, dar și Josif Pančić, Jovan Cv ...

                                               

Editura Casa Cărții de Știință

Funcționând din anul 1992, când Casa Cărții de Știință își propune valorificarea potențialului științific al universităților și institutelor de cercetare clujene, editura a devenit Casa multor cărți de pe Eroilor 6-8. Portretul activităților editoriale este conturat de meritul continuității și longevității, editura caracterizându-se, printre altele, prin deschiderea către mediul academic, cercetători, scriitori și traducători, pornind de la un nivel local și ajungând la fructuoase colaborări cu instituții culturale din întreaga Europă. Intenția editorială inițială o constituia promovarea a ...

                                               

Obiect (dezambiguizare)

Obiect se poate referi la: Obiect informatică, concept în cadrul programării orientate pe obiecte Obiect sarcină, un țel sau obiectiv Entitate fizică, ceva care poate fi simțit, tangibil Obiect filozofie, un lucru, ființă sau concept, care poate fi studiat filozofic Obiect fizică, orice corp din natură, sau creat de om, ce are proprietatea de a avea masă Obiect zburător neidentificat cunoscut și sub acronimul de OZN, denumire generică dată corpurilor zburătoare necunoscute și, deci, ne-identificate Obiectiv dezambiguizare Obiectivism dezambiguizare Obiectivitate dezambiguizare

                                               

Obiectivism (dezambiguizare)

Obiectivismul se poate referi la, Obiectivism Ayn Rand, sistem filozofic creat de Ayn Rand, care afirmă adevăratele cunoștiințe sunt obiective metafizic Universalism moral sau obiectivism moral, viziunea că anumite considerații etice sunt absolute Obiectivitate filozofie, convingerea filozofică că realitatea este total independentă de mintea omului Partidul obiectivist, partid politic american, care se ghidează după ideile filozofice ale obiectivismului lui Rand Anti-psihologism, ori obiectivism logic, convingerea că regulile logicii sunt independente de minte Oricare din punctele de veder ...

                                               

Geonomie

În 1866, biologul german Ernst Haeckel a creat noțiunea de "ecologie” care înseamnă, în grecește: cunoașterea locuinței prin "locuință” înțelegându-se planeta noastră și biosfera sa. Dat fiind că termenul de "economie”, care înseamnă, în grecește, gospodărirea locuinței, era deja folosit într-un sens strict productivist, devenea necesară inovarea unui nou termen care să desemneze "gospodărirea locuinței” în sensul haeckelian de "gospodărire a planetei noastre și a biosferei”. Biologul român Grigore Antipa, unul dintre elevii lui Ernst Haeckel, a avut ideea, într-o conferință ținută la Bucu ...

                                               

Lista autorilor de popularizare a științei

Știință generală Isaac Asimov, 1920-1992 Carl Sagan, 1934-1996 Tzvi Yanay 1935 Biologie și ecologie Paul de Kruif, 1890-1971 Rachel Carson, 1907-1964 Edmund O. Wilson Richard Dawkins, n. 1941 Desmond Morris n. 1928 Stephen Jay Gould, 1941-2002 Chimie Philip Ball, n. 1962 Științe cognitive, lingvistică Stephen Pinker, n. 1954 Fitz Hugh Ludlow 1836-1870 Daniel Dennett, n. 1942 Antonio Damasio David Crystal Roger Penrose, n. 1931 Noam Chomsky, n. 1928 George Lakoff Fizică Stephen Hawking, 1942-2018 Timothy Ferris Hans Christian von Baeyer Richard Feynman, 1918-1988 Psihologie Mark Epstein Rel ...

                                               

Literatură de popularizare a științei

Literatura de popularizare a științei este un gen literar aflat la granița dintre știință și literatură. Considerat de criticii literari ca nefiind literatură și ignorat de majoritatea oamenilor de știință, acest tip de literatură este de o importanță covârșitoare pentru asigurarea unui contact cu știința publicului larg, în special copiilor. De multe ori literatura de popularizare a științei, în special cea adresată copiilor, îmbracă forme narative, prezentând subiectul sub forma unor povestiri cu un caracter umoristic, capabile să atragă și să stimuleze atenția cititorului. Alte ori, lit ...

                                               

Mutație favorabilă

                                               

Parc ștințifico-tehnologic

Parcul științifico-tehnologic este o grupare de persoane juridice și persoane fizice, constituită în baza unui contract de asociere, care include organizații din sfera științei și inovării, alte subiecte reprezentând domenii ale activității de inovare și de transfer tehnologic, agenți economici care valorifică rezultatele științifice și inovațiile prin activități economice. Regimul juridic de organizare și funcționare a parcurilor științifico-tehnologice este reglamentat de Legea Republicii Moldova nr. 138 din 21.07.2007. Beneficiile oferite de Parcurile Industriale din Moldova: Utilizarea ...