Back

ⓘ Mediu înconjurător
                                               

Mediu

Mediul, precizat la nevoie drept mediul înconjurător, mediul ambiant sau și mediul natural, este o noțiune care se referă la totalitatea condițiilor naturale de pe Pământ sau dintr-o regiune a sa, în care evoluează ființele sau lucrurile. Dintre aceste condiții fac parte atmosfera, temperatura, lumina, relieful, apa, solul etc., precum și celelalte ființe vii și lucruri. Mediul are un rol foarte important în procesul evoluției ființelor vii, care, la rândul lor, sunt un factor de transformare a mediului. Prin extindere, cuvântul se poate referi și la alte corpuri cerești decât Pământul.

                                               

Mediu (dezambiguizare)

Termenul "Mediu ” se poate referi la: Mass-media, media sau mediu, medii de comunicare de masă Medie aritmetică, valoarea mijlocie medie a unui șir de numere Mediu arte și cultură, suportul material al informației din domeniu mijlociu, median Mediu activ, partea esențială a unui dispozitiv laser Mediu de dezvoltare, set de programe care ajută programatorul în crearea și întreținerea altor programe Mediu - mediu înconjurător sau mediu ambiant, mediul natural; prin extensie, natura în totalitatea ei Mediu digital sau Mediu numeric, unde informațiile sub formă de date sunt reprezentate în for ...

                                               

Ziua Mondială a Mediului

Ziua Mondială a Mediului sau Ziua Mediului Înconjurător, este aniversată în fiecare an pe data de 5 iunie. Ea a fost instituită în 1972 de Adunarea Generală a Națiunilor Unite pentru celebrarea Conferinței "Ecologia Umană" de la Stockholm și reprezintă elementul cel mai important al "Programului pentru Mediu" al Națiunilor Unite UNEP.

                                               

Garda Națională de Mediu

Garda Națională de Mediu este o agenție guvernamentală din România, aflată în subordinea Ministerului Mediului. Controlează activitățile cu impact asupra mediului înconjurător, și aplică sancțiuni contravenționale prevăzute de legislația în domeniul protecției mediului. În iulie 2009, GNM dispunea de un efectiv de 540 de comisari dintre care 18 acționau în București.

                                               

Evul Mediu

În istoria europeană, Evul Mediu a fost perioada dintre antichitate și epoca modernă. Perioada medievală este subdivizată în trei perioade: Evul mediu timpuriu, Evul mediu mijlociu și Evul mediu târziu. La nivel global, mai este denumit și perioada post-clasică. Depinzând de continent, această epocă a început în anii 200-600, și s-a încheiat în 1500-1700. Civilizații clasice majore ca Regatul Han, Imperiul Roman de Apus, Imperiul Gupta și Imperiul Sassanid au căzut în secolele III-VII. Epoca s-a caracterizat prin invazii din Asia Centrală, dezvoltarea a trei mari religii: Creștinismul, Isl ...

                                               

Design grafic al mediului înconjurător

Design grafic al mediului înconjurător este o profesie de design, care îmbrățișează multe discipline de design, inclusiv designul grafic, arhitectura, designul industrial și architectura peisageră. Practicanții din acest domeniu sunt îngrijorați de aspectele vizuale în găsirea drumului și sensul formării locului.

                                               

Adaptarea plantelor la mediu

În natură plantele trăiesc pretutindeni, populând toate mediile de viață. Ele își desfășoară ciclul de viață sub influența factorilor de mediu. În decursul dezvoltării istorice a plantelor acestea au fost supuse marilor variații ale factorilor abiotici. Pentru a supraviețui, plantele și-au modificat în timp structurile, forma organelor și înfățișarea, aceasta fiind adaptarea plantelor la mediul de viață.

                                               

Protecția mediului

Protecția mediului reprezintă ansamblul reglementărilor, măsurilor și acțiunilor care au ca scop menținerea, protejarea și îmbunătățirea condițiilor naturale de mediu, ca și reducerea sau eliminarea, acolo unde este posibil, a poluării mediului înconjurător și a surselor de poluare. Protecția mediului presupune: Descoperirea cauzelor care afectează mediul; Gospodărirea rațională a resurselor; Reconstructia ecologică a mediului; Evitarea dezechilibrului prin conservarea naturii; Proiecte complexe, rațional fundamentate. Evitarea poluării mediului;

                                               

Ambient

Ambient e un gen muzical al muzicii electronice ce se bazează pe modulațiile timbrului sunetului. Muzica ambient este adesea caracterizată de o sonoritate de fundal atmosferică, învăluitoare, "vizuală" și modestă.

                                               

Observatorul Midi-Pyrénées

Observatorul Midi-Pyrénées este un Observator al Științelor Universului și o școală internă a Universității Toulouse III - Paul Sabatier. Formează federația laboratoarelor de științe ale Universului, planetei și ale mediului înconjurător al UPS și constituie nucleul Polului său: "Univers, Planetă, Spațiu, Mediu înconjurător”. Domeniile de cercetare ale Observatorului Midi-Pyrénées sunt astrofizica și planetologia, Pământul intern, straturile externe: oceanul, atmosfera, ghețurile și climatul, suprafețele și interfețele continentale și ecologia funcțională. Aceste cercetări, care acoperă și ...

                                               

Izolare

Termenul de izolare denumește: în sociologie, izolarea prin lipsă de contacte sociale; în tehnica vibrațiilor, izolarea sau limitarea vibrațiilor; în topologia matematică, izolarea unui punct într-o mulțime, într-un mediu înconjurător; în informatică, izolarea tranzacțiilor în bazele de date băncile de date; în tehnică și onstrucții, limitarea preluării sau cedării de căldură; în chimie, izolarea unui element dintr-o combinație chimică; în tehnica materialelor, izolarea părților aflate sub tensiune electrică de părțile conductoare neaflate sub tensiune; în electrotehnică, izolarea circuite ...

                                               

Ecologism

Ecologismul este o ideologie, mișcare socială și filozofie vastă, preocupată de conservarea mediului și îmbunătățirea stării de sănătate a acestuia, în special în măsura în care această sănătate urmărește să includă preocupările elementelor non-umane. Ecologismul susține conservarea, restaurarea și/ sau ameliorarea mediului natural, și poate fi denumită o mișcare pentru controlul poluării. Din acest motiv, concepte, cum ar fi o etică de teren, etica de mediu, biodiversitate, ecologie și biopfilia schițează ipoteza predominant. În esența sa, ecologismul este o încercare de a echilibra relaț ...

                                               

Clubul de la Roma

Clubul de la Roma este o organizație de tip bazin gândirist și o denumire simbolică pentru o organizație al cărei scop este să supună atenției întregii lumi diverse aspecte referitoare la viitorul planetei. Clubul de la Roma este compus din oameni de știință, economiști, oameni de afaceri, înalți funcționari publici, șefi de stat și foști șefi de stat de pe toate cele șase continente locuite permanent. "Dacă Clubul de la Roma are vreun merit, acesta este întâietatea în a se răzvrăti împotriva ignoranței sinucigașe a omenirii cu privire la adevărata ei condiție. ” afirma fondatorul Clubului ...

                                               

Aralkum

Aralkum este numele dat deșertului nou-apărut pe fundul odată ocupat de Marea Aral. Acesta se află la sud și la est de ceea ce rămâne din Marea Aral, în Uzbekistan și Kazahstan. Deși nivelul Mării Aral a fluctuat în decursul existenței sale, cea mai recentă scădere a nivelului mării a fost cauzată de construirea unor proiecte de irigare masive în regiune. În timp ce nordul Mării Aral crește în prezent, datorită unui dig, sudul Mării Aral este încă în scădere, extinzând astfel dimensiunea deșertului. Praful din deșertul Aralkum a fost găsit în ghețarii din Groenlanda, pădurile din Norvegia, ...

                                               

Coridor ecologic

Coridorul ecologic sau coridorul biologic este o zonă naturală sau amenajată a unui peisaj de formă mai mult sau mai puțin liniară care diferă prin structura și funcția sa de zona înconjurătoare și care asigură deplasarea speciilor sălbatice dintr-un habitat vital natural în altul prin zone cu condiții ostile sau mai puțin favorabile acestora. Coridoarele ecologice au rolul de habitat, refugiu, deplasare sau de barieră pentru speciile sălbatice. Infrastructura rutieră sau feroviară sunt de multe ori obstacole în deplasare speciilor terestre, perturbând ciclul lor vital, fiind indispensabil ...

                                               

Ecologia peisajului

Ecologia peisajului sau ecologia landșaftului este un domeniu al ecologiei aplicate care se ocupă cu studiul științific al structurii, funcționării, dinamicii și al evoluției ecosistemelor de pe o arie geografică ce conține structuri peisagistice eterogene, compuse din mai multe medii în interacțiune în funcție de topografia și solurile existente. Ecologia peisajului studiază peisajele agricole și naturale, precum și impactul major al activităților umane ca agricultura, silvicultura sau dezvoltarea urbană asupra peisajului ecologic și măsurile preconizate pentru dezvoltarea economică a zon ...

                                               

Efect de seră

Efect de seră este un termen folosit pentru a evidenția contribuția unor anumite gaze emise natural sau artificial la încălzirea atmosferei terestre prin modificarea permeabilității atmosferei la radiațiile solare reflectate de suprafața terestră. Acest fenomen a fost descoperit de Joseph Fourier în 1824. În cazul atmosferei Pământului, efectul de seră a fost responsabil de încălzirea suficientă a acesteia pentru a permite dezvoltarea plantelor așa cum le cunoaștem noi azi.

                                               

Evaluarea ciclului de viață

Evaluarea ciclului de viață al produsului este o tehnică de management de mediu care identifică fluxurile de materiale, de energie și de deșeuri ale unui produs pe durata unui ciclu de viață al produsului și impactul acestora asupra mediului. Dicționarul enciclopedic de mediu prezintă o definiție dezvoltată și cuprinzătoare: "Evaluarea ciclului de viață al unui produs reprezintă evaluarea și analizarea consecințelor acțiunii produsului asupra mediului; evaluarea urmărește produsul de la extracția și prelucrarea materiei prime, trecând prin toate fazele sale de producție, transport și distr ...

                                               

Feng shui

Feng Shui este un ansamblu de principii de geomanție, care afirmă că formele și mediul ambiant pot influența principiul qi. Scopul este realizarea armoniei locurilor în care oamenii trăiesc, prin analiza fluxurilor de energie din mediul înconjurător. Bazându-se pe teoria celor 5 elemente și pe principiile yin și yang expertul feng-shui încearcă să reechilibreze forțele care se manifestă local pentru a ameliora, sănătatea, prosperitatea și comportamentul persoanelor. Un qi pozitiv aduce noroc, un qi negativ aduce nenorocire. Cele patru centre de interes majore din feng shui sunt: bogăția, f ...

                                               

Mangrovă

Mangrovele constituie un amestec de plante, în principal arbuști și copaci, care se dezvoltă în zona de variație a nivelului mării din cauza mareei, între nivelul fluxului și cel al refluxului. Apar în zona estuarelor. Se dezvoltă sub formă de hățișuri dese de arbuști, uneori sub formă de arbori de 30 m care sunt întotdeauna verzi. Ele ocupă locurile adăpostite de bătaia vânturilor, adică golfurile și estuarele liniștite. Prezintă rădăcini adventive în formă de catalige cu rol de fixare a arborelui, dar au și rădăcini respiratorii. Sunt răspândite în două mari regiuni geografice: regiunea ...

                                               

Ploaie acidă

Ploile acide sunt precipitațiile care au un pH mai mic decât 5.6, având deci un caracter acid pronunțat. Termenul de ploaie acidă a fost folosit pentru prima dată de chimistul britanic Robert Agnus Smith, în 1872, într-un tratat de 600 pagini în care examina corelația dintre cerul îmbâcsit de deasupra Manchesterului, în Anglia, și aciditatea ploilor din regiune. Măsurată pe o scară chimică de la 0 la 15 pH de la cea mai acidă la cea mai alcalină, ploaia acidă este definită ca o precipitație cu pH sub 5.6. În majoritatea zonelor industrializate ale Europei, precipitațiile sub formă de ploai ...

                                               

Stratul de ozon

Stratul de ozon este zona stratosferei terestre care este alcătuită în mare parte din ozon. Acest strat conține 90 % din ozonul care se găsește în atmosferă și absoarbe 97 %-99 % din radiațiile ultraviolete de frecvență înaltă. Stratul de ozon se întinde de la circa 15 km la aproximativ 40 km altitudine. Ozonul face parte din gazele care compun atmosfera: el ia naștere din oxigen, prin reacții fotochimice provocate de radiațiile solare. Pământul este înconjurat de un strat de ozon situat la o altitudine foarte mare. Acest strat filtrează aproximativ două treimi din razele ultraviolete UV e ...

                                               

Sustenabilitate

                                               

Umiditate

Umiditatea este cantitatea de vapori de apă conținută într-un eșantion de aer. Există trei moduri de a exprima umiditatea: umiditatea absolută, umiditatea relativă și umiditatea specifică. Umiditatea absolută este cantitatea de vapori de apă conținută intr-un volum de aer egal cu unitatea. Umiditatea relativă este raportul dintre presiunea parțială a vaporilor de apă în condițiile date și presiunea parțială a vaporilor in condiții de echilibru, la aceeași temperatură. Umiditatea relativă depinde de temperatură și presiune.