Back

ⓘ Târgu JiuTârgu Jiu
                                     

ⓘ Târgu Jiu

Târgu Jiu este municipiul de reședință al județului Gorj, Oltenia, România, format din localitățile componente Bârsești, Drăgoieni, Iezureni, Polata, Preajba Mare, Romanești, Slobozia, Târgu Jiu și Ursați.

                                     

1. Istorie

Municipiul Târgu Jiu și-a luat numele de la vijeliosul râu Jiu de care este străbătut de la nord la sud și care, în decursul timpului, și-a mutat albia de la Dealul Prejbei înspre apus, formând trei terase care constituie teritoriul de azi al localității. Înainte de cucerirea Daciei de către romani, localitatea era un sat aflat pe un teritoriu cu insule și păduri, situate între cursurile Jiului, Hodinăului, Voivodiciului, Putnei și Paschiei. El oferea astfel bun adăpost locuitorilor, pe care îi apăra împotriva năvălirilor din afară.

Aici se intersectau importante drumuri comerciale care făceau legătura între Dunăre, Drobeta Turnu-Severin și Transilvania cu un centru roman de pe Olt. În preajma sa staționau cohorte romane, încartiruite în așezări fortificate. În timpul războaielor de cucerire a Daciei, o parte din armata romană, conform mărturiilor istorice, a trecut prin localitate. Eruditul om de cultură gorjean Alexandru Ștefulescu susține într-o lucrare sa despre Târgu Jiu, că în vremea romanilor localitatea era un vicus, o stațiune comercială. Săpăturile efectuate pentru construirea liniei ferate Târgu Jiu - Rovinari au scos la iveală în partea de sud-est a orașului un mozaic, țiglă și cărămizi romane, precum și ceramică asemănătoare celei descoperite în apropierea castrului roman de la Bumbești-Jiu.

Orașul este menționat pentru prima oară în anul 1406 sub numele de "Jiul", într-o poruncă dată mănăstirii Tismana de către voievodul Mircea cel Bătrân. Tot în secolul al XV-lea, localitatea apare pentru prima dată în documente având calitatea de târg. Cu timpul, în izvoarele istorice apar și mențiuni ce indică o cristalizare a vieții orășenești. Orașul pomenit ca atare, de un document din anul 1611 dat de Radu Mihnea, este atestat ca organizare municipală, având la conducerea treburilor orășenești un jude și mai mulți pârgari. În secolele XVI-XVII, istoria orașului consemnează unele lupte ale locuitorilor săi cu vecinii, pentru hotărnicirea proprietății Târgu Jiului. Starea economică înfloritoare a unora dintre ei le permitea în timpul domniei lui Neagoe Basarab să-și cumpere noi suprafețe de pământuri.

În secolul al XVII-lea Târgu Jiu îndeplinește funcția de reședință a Gorjului. El a adăpostit adesea, în vremuri de restriște, pe unii domnitori ai țării cum ar fi: Mihai Viteazul, Matei Basarab, Constantin Brâncoveanu. În anul 1631 orașul a fost teatrul conflictului dintre trupele boierului Matei Basarab și cele ale lui Leon Vodă Tomșa. În anul 1716, la Târgu Jiu și Bengești au fost înfrânte cetele trimise de către Nicolae Mavrocordat împotriva boierilor ostili turcilor. Împotriva acestui domnitor avea să se lanseze, în 1719 memoriul a 66 de boieri gorjeni către principele Eugeniu de Savoia în care se plângeau de fărădelegile boierilor Băleanu și Știrbei, partizani ai turcilor. La sfârșitul secolului XVIII și la începutul secolului XIX, orașul este supus jafurilor unor bande turcești, pasvangii la 1800, cârjalii și adalăii la 1814-1815.

În prima jumătate a secolului al XIX-lea orașul este martorul unor evenimente însemnate. Astfel, la 21 ianuarie 1821 venind de la București, Tudor Vladimirescu ajunge la Târgu Jiu, unde găsește elemente favorabile marilor sale planuri, pe care le va susține câteva zile mai târziu pe Câmpia Padeșului. În anul revoluționar 1848, locuitorii orașului, în prezența reprezentanților guvernului provizoriu demonstrează împotriva Regulamentului Organic pe care îl ard pe Dealul Prejbei. Un episod aparte, în istoria bătăliilor de pe Jiu din toamna anului 1916, îl constituie lupta de la Podul Jiului din 14 octombrie 1916. "Aici - spune un document contemporan - bătrânii, femeile, cercetașii și copiii Gorjului au oprit năvala vrăjmașă, apărandu-și cu vitejie căminurile".

Din rândul populației gorjene s-a ridicat și tânăra eroină Ecaterina Teodoroiu originară din Vădeni, azi cartier al orașului, care și-a dat viața pentru apărarea pământului strămoșesc în timpul luptelor de la Mărășești din 1917. Pentru cinstirea memoriei acesteia, precum și a celorlalți eroi gorjeni în anul 1937 a fost realizat, sub conducerea lui Constantin Brâncuși, ansamblul monumental devenit celebru pe toate meridianele globului.

În anul 1992 s-a decis înființarea Universității "Constantin Brâncuși" din Târgu-Jiu cu următoarea structură:Facultatea de Inginerie și Facultatea de Științe.Astăzi,Universitatea numără 25 de programe de studii pentru ciclul de studii universitare de licență și 20 de specializări de master universitar.

                                     

2. Geografie

Municipiul Târgu Jiu se află la intersecția paralelei 45° latitudine nordică cu meridianul de 23° longitudine estică, la jumătatea distanței dintre Ecuator și Polul Nord, în plină zonă temperată. Așezat la 18 km spre sud de lanțul Munților Carpați, în cuprinsul Podișului Getic, în Depresiunea Târgu Jiu – Câmpul Mare sau Depresiunea Olteană una dintre cele mai întinse depresiuni subcarpatice intracolinare la nord de confluența Amaradiei Pietroase cu Jiul, municipiul are o desfășurare de la nord la sud pe o lungime de aproximativ 13 km de-a lungul râului Jiu, de o parte și de alta, iar de la vest la est o întindere de circa 10 km.

Vecini
 • Vest - Bălești și Lelești
 • Nord - comunele Stănești și Turcinești și cu orașul Bumbești-Jiu Sadu
 • Sud - comunele Dănești și Drăguțești
 • Est - comunele Bălănești și Scoarța
                                     

2.1. Geografie Clima

Este temperat continentală de deal, cu 190 de zile fără îngheț, cu precipitații neuniform repartizate, cu vânt dominant dinspre nord, pe Valea Jiului. Temperatura aerului, variază în limite largi ca urmare a diferențelor mari de altitudine a reliefului. Mediile anuale sunt de 10.2 °C la Târgu Jiu, în depresiune, de aproximativ 3 °C pe munții cu altitudini mijlocii și de 0 °C sau sub 0 °C pe munții înalți.

                                     

3. Demografie

Conform recensământului efectuat în 2011, populația municipiului Târgu Jiu se ridică la 82.504 locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 96.641 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români 90.69%, cu o minoritate de romi 3.21%. Pentru 5.95% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși 92.13%. Pentru 5.98% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.

                                     

4. Politică și administrație

Municipiul Târgu Jiu este administrat de un primar și un consiliu local compus din 21 consilieri. Primarul, Marcel Laurențiu Romanescu, de la Partidul Național Liberal, este în funcție din iunie 2017. Începând cu alegerile locale din 2020, consiliul local are următoarea componență pe partide politice:

Municipiul Târgu Jiu este reședința de județ a județului Gorj și are în administrație, în afara localității principale, și alte opt localități: Slobozia, Bârsești, Polata, Ursați, Drăgoieni, Iezureni, Preajba Mare, Românești.

                                     

5. Stema

Stema orașului Târgu Jiu a fost adoptată prin Hotărârea Guvernului nr. 1540 din 18 decembrie 2002 și publicată în Monitorul Oficial nr. 30 din 21 ianuarie 2003. Ea se compune dintr-un scut despicat în pal, având următoarea înfățișare: în partea dreaptă și în partea stângă se află un camp de argint cu lei, afrontați, de culoare naturală, armați și cu limbile roșii, ținând fiecare o spadă neagră. În centru, în camp albastru, este reprezentată Coloana infinitului, de aur. Scutul este timbrat de o coroană murală, de argint, formată din șapte turnuri crenelate coroana murală cu 7 turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de municipiu, reședință de județ.

Leii sunt vechiul simbol al Olteniei, Valahia Mică, după cum o găsim în documentele medievale. Spada este simbolul vitejiei și al consecvenței locuitorilor de pe aceste meleaguri. Coloana infinitului este emblematică pentru municipiul Târgu Jiu, aceasta legându-și numele de activitatea creatoare a lui Constantin Brâncuși.                                     

6. Personalități gorjene

 • Cătălin Măruță n. 1978, prezentator de televiziune.
 • Vasile Lascăr 1853-1907, primar al orașului Târgu Jiu, ministru de interne în două rânduri și de finanțe al României.
 • George Uscătescu 1919-1995, filosof, estetician, eseist, poet și sociolog român, membru de onoare din străinătate al Academiei Române.
 • Vlad Voiculescu 1913-2001, medic neurolog român, membru titular al Academiei Române.
 • Gheorghe Tătărăscu 1886-1957, prim-ministru al României în perioada 1934-1937 și în perioada 1939-1940.
 • Gheorghe Vlăduțescu 1937-, filozof român, profesor de filozofie la Facultatea de Filozofie la Universitatea din București, membru al Academiei Române.
 • Gheorghe Magheru 1802-1880, comandant militar în oastea lui Tudor Vladimirescu 1821, ministru de finanțe în cabinetul revoluționar din Țara Românească.
 • Ecaterina Teodoroiu 1894-1917, sublocotenent român care a căzut în Bătălia de la Mărășești din timpul Primului Război Mondial.
 • Alexandru Ștefulescu 1856 - 1910, istoric al județului Gorj și al orașului Târgu Jiu.
 • Sergiu Nicolaescu 1930-2013, regizor, actor și senator.
 • Horațiu Mălăele n. 1952, actor, regizor, caricaturist și scriitor.
 • Vasile Cocheci 1922 - 1996, inginer și chimist român, membru corespondent al Academiei Române.
 • Constantin Brâncuși 1876 - 1957, sculptor român cu contribuții covârșitoare la înnoirea limbajului și viziunii plastice în sculptura contemporană.
 • Constantina Diță-Tomescu 1970-, atletă română, alergătoare pe distanțe lungi, specializată în maraton și semimaraton.
 • Nicolae Stroescu-Stînișoară 1925-2014, jurnalist, director al secției române a postului Radio Europa Liberă.

Titu D. Frumușanu1861-1919a fost al 15- lea primar din istoria Târgu Jiului. Absolvent al Facultății de Drept din București, a devenit membru al Partidului Național Liberal în 1885, iar în 1893 a fost ales, pentru prima dată, primar. A fost ales și în perioada 1895-1899 și 1901-1905. Ca primar a "bifat” foarte multe realizări, putând aminti aici: Grădina Publică Parcul Central n.red., restaurarea Bisericii Catedrale, aducțiune cu apă potabilă, construirea unei școli primare de băieți, dar și altele. Titu D. Frumușanu a fost unul dintre cei activi și destoinici primari ai Târgu Jiului. La decesul său, publicatia "Îndrumarea Nouă” din Gorj l-a caracterizat astfel: "Vorbitor de un exceptional talent, stia să miste si să convingă. A ilustrat bara, a ilustrat tribuna publică, a ilustrat tribuna parlamentară”.                                     

7. Educație

Școli generale

 • Școala Nr. 8 "Constantin Săvoiu”
 • Școala Nr. 5 "Voievod Litovoi”
 • Școala Nr. 4 "Alexandru Ștefulescu”
 • Școala Nr. 11 "Pompiliu Marcea”
 • Școala Nr. 7 Vădeni
 • Școala Nr. 2 "Ecaterina Teodoroiu”
 • Școala Nr. 1 "Gheorghe Tătărăscu”
 • Școala Nr. 6 "Sfântul Nicolae”
 • Școala Nr. 12 "Constantin Brâncuși”

Licee și colegii

 • Colegiul Economic "Virgil Madgearu”
 • Colegiul Național "Ecaterina Teodoroiu”
 • Liceul cu Program Sportiv
 • Grup Școlar Energetic Nr. 1
 • Liceul de Informatică "Victor Daimaca” particular
 • Colegiul Tehnic "G-ral Gheorghe Magheru”
 • Liceul de Muzică și Arte Plastice "Constantin Brăiloiu”
 • Liceul Tehnologic Bârsești
 • Liceul Tehnologic "Ion Mincu” Nr. 4
 • Colegiul Național "Tudor Vladimirescu”
 • Colegiul Național "Spiru Haret”
 • Liceul Teologic "Sfântul Nicodim”
 • Colegiul Tehnic "Henri Coandă”
 • Colegiul Tehnic Nr. 2
 • Colegiul Auto "Traian Vuia”

Școli postliceale

 • Școala Sanitară de Stat
 • Școala Postliceală Sanitară "Omenia”
 • Școala Sanitară Postliceală "Hipocrate”
 • Școala Postliceală Sanitară "Carol Davila”

Universități

 • Universitatea "Constantin Brâncuși”
 • Universitatea Titu Maiorescu
 • Universitatea Liberă Internațională din Moldova

Instituții educaționale

 • Palatul copiilor
                                     

8. Sport

Orașul Târgu Jiu susține financiar sportul, sprijinind echipele de mai jos, dar și multe alte activități sportive.

Fotbal:

 • C.S. Pandurii Târgu Jiu

Baschet:

 • ACS Târgu Jiu

Handbal:

 • C.S. Energia Târgu Jiu
                                     

9. Centre comerciale

 • Hypermarket Carrefour in Shopping City Targu Jiu
 • LIDL
 • Penny Market
 • Infomanu CENTRE
 • XINA Piața Mare
 • XINA 9 Mai
 • Praktiker
 • Carrefour Market
 • Centru Comercial Lotus Parâng
 • Dedeman
 • Shopping City Târgu Jiu
 • Hypermarket Kaufland
 • Supermarket Succes x60 80-250 mp, majoritatea non stop
 • Flanco World

Viitoarele centre comerciale:

 • Carrefour Market x3
 • Billa
                                     

10. Cartiere

 • Cartierul Pandurașul
 • Cartierul Obreja
 • Cartierul Ecaterina Teodoroiu
 • Cartierul Debarcader
 • Cartierul Unirii
 • Cartierul Gării Caragiale
 • Cartierul Artego
 • Cartierul Grivița
 • Cartierul Peste Pod
 • Cartierul 9 mai
 • Cartierul Victoriei
 • Cartierul Calea Bucureștiului
                                     

11. Obiective turistice

 • Muzeul Județean Gorj "Alexandru Ștefulescu”
 • Biserica Sfinții Apostoli
 • Biserica Sfântul Nicolae și Sfântul Andrei din Târgu Jiu
 • Masa Tăcerii
 • Curtea lui Cornea Brăiloiu
 • Biserica Adormirea Maicii Domnului
 • Coloana Infinitului
 • Poarta Sărutului
 • Biserica Sf. Voievozi
 • Casa Memorială "Ecaterina Teodoroiu”
                                     

12. Legături externe

 • Obiective turistice în Târgu Jiu
 • Site-ul oficial al Consiliului Județean Gorj
 • Frecvențe radio în Municipiul Târgu Jiu
 • Site-ul oficial al Primăriei Municipiului Târgu Jiu

Instituții

 • Colegiul Tehnic "Gheorghe Magheru"
 • Universitatea "Constantin Brâncuși" din Târgu Jiu
 • Colegiul Național "Spiru Haret"
 • Colegiul Tehnic Numărul 2
 • Colegiul Național "Ecaterina Teodoroiu"
 • Colegiul Economic "Virgil Madgearu"

Comunități

 • Site-ul comunității gorjene

Reportaje, Turism

 • Pagina tuturor atracțiilor din Municipiul Târgu Jiu
 • România e frumoasă 29: Târgu Jiu și operele lui Brâncuși, 5 decembrie 2011, RazvanPascu.ro

Imagini

 • Poze vechi cu orașul Târgu Jiu
 • Imagini vechi din Târgu Jiu
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →