ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 9                                               

Formule economice (economia afacerilor)

                                               

Franciză

Franciza este operațiunea care îmbracă forma unui contract prin care o persoană numită francizor îi acordă unei alte persoane, numită beneficiar sau francizat, dreptul de exploatare a unui ansamblu de drepturi de proprietate industrială sau intel ...

                                               

Goldmark

Gordmark, oficial numit simplu Mark, respectiv abreviat Mk sau ℳ, a fost moneda de cont utilizată în Imperiul German, între 1873 și 1914. A înlocuit diverse monede locale din Sud și Talerul din Nord) aflate în uz înainte de unificarea germană.

                                               

Nicolae Grigorie-Lăcrița

Nicolae Grigorie-Lăcrița este autor a 101 cărți, 31 de lucrări, 160 studii și 2600 articole de economie și fiscalitate. O parte din aceste opere sunt recunoscute și folosite ca subiect de studiu și cercetare.

                                               

Haos (dinamica neliniară)

Haosul este un proces deterministic neliniar care pare aleator. Este o descriere foarte bună a haosului și originii acestuia în cartea lui James Gleick, intitulată" Chaos: Making a New Science”. Haosul este interesant din mai multe motive. În lit ...

                                               

Himeră economică

O himeră economică, foarte frecvent folosindu-se termenul din limba engleză, economic bubble, a cărui traducere corectă este un balon de săpun economic, este un grup de tranzacții bursiere la volume ridicate și care diferă considerabil de valoare ...

                                               

Homo oeconomicus

Homo oeconomicus este un termen folosit pentru o aproximare sau un model al lui Homo sapiens care acționează pentru a obține bunăstare maximă pentru el însuși, dispunând de informații despre oportunități și restricții, și naturale și instituționa ...

                                               

Kina

Kina este moneda oficială a statului Papua Noua Guinee, de la 19 aprilie 1975, înlocuind Dolarul australian, la paritate de 1 PGK = 1 AUD. Este subdivizată în 100 de toea. Denumirea monedei provine de la cea a unei cochilii de stridie perlieră, c ...

                                               

Kuna

Kuna croată este unitatea monetară a Croației de la data de 30 mai 1994, când a înlocuit dinarul croat, care succedase provizoriu dinarului iugoslav. Kuna este împărțită în 100 lipa.

                                               

Kyat

Kyat este unitatea monetară a statului Myanmar, țară cunoscută adesea sub numele de Birmania. Codul său ISO 4217 este MMK. Un kiat se divide în 100 pyas. La data de 15 august 2011, ratele de schimb erau următoarele: 1 dolar USA ≈ 6.3703 kyat; 1 k ...

                                               

John Law

John Law a fost un economist scoțian, care a introdus pentru prima oară biletele de bancă în Franța. Ideea lui a fost că banii sunt numai un instrument de schimb și ei nu constituie o bogăție. Bogăția națională depinde de comerț. John Law a fost ...

                                               

Lege naturală (economie)

Prin lege naturală se exprimă legăturile, relațiile, raporturile generale, esențiale și relativ stabile, care se formează în interiorul proceselor realității și între procese diferite, dar interdependente.

                                               

Liberalism economic

Liberalism economic e cea mai mare orientare de gândire și practică economică din ultimele trei secole. Până în perioada interbelică a secolului XX se numește liberalism economic, iar de atunci e neoliberalism economic. Diferența fundamentală din ...

                                               

Lista de țări asiatice după PIB

Aceasta e o listă de țări asiatice ordonate după produsul intern brut la paritatea puterii de cumpărare. Turcia și Cipru sunt excluse datorite legături economie și culturale cu Europa. Sunt excluse de asemenea și fostele republici sovietice. List ...

                                               

Lista de țări asiatice după PIB/cap de locuitor

Aceasta e o listă de țări asiatice după PIB/cap de locuitor la paritatea puterii de cumpărare. Datele provin din lista publicată de Fondul Monetar Internațional în octombrie 2008. Turcia și Cipru sunt excluse împreună cu fostele republici sovietice.

                                               

Listă de ateliere monetare

Royal Australian Mint Perth Mint Sydney Mint Melbourne Mint Note Printing Australia

                                               

Bernard Madoff

Bernard Lawrence Madoff este un fost finanțist american de origine evreiasca, broker, fost director la bursa NASDAQ din New York. Folosind schema Ponzi, a efectuat de-a lungul a 48 de ani cea mai mare infracțiune financiară din istoria S.U.A., de ...

                                               

Mâna invizibilă

Mâna invizibilă este un concept economic și de filozofie socială introdus de Adam Smith. Metafora ilustrează cum, prin urmarea propriului interes, indivizii stimulează indirect economia. Smith consideră că, în cazul societăților capitaliste, urmă ...

                                               

Economie și societate medievală

Vechea aristocrație romană și cea germanică fuzionează, prin înrudiri sau schimburi de elemente culturale. Familiile senatoriale romane pătrundeau în domeniul clerical, în timp ce nobilii germanici preferau funcțiile militare. Indiferent de origi ...

                                               

Megawatt

Acronimul MW, ce semnifică un megawatt, este un cuvânt compus provenind din combinarea prefixului mega cu cuvântul watt, cuvânt ce semnifică unitatea de măsură a puterii în Sistemul Internațional. Mega cuvânt provenit din limba greacă este un pre ...

                                               

Metoda economiei politice

Afirmarea economiei ca știință autonomă presupune, pe lângă obiectul său propriu de studiu, și o metodă, adică un ansamblu de principii, de procedee și tehnici de cercetare, care au rolul de a contribui la rezolvarea cu eficiență tot mai mare a p ...

                                               

Monedă fiduciară

Moneda fiduciară este un instrument financiar a cărui valoare nominală este superioară valorii sale intrinsece pe care i-o acordă utilizatorul ca valoare de schimb, mijloc de plată, și deci ca monedă, se sprijină pe un principiu de garanție apăra ...

                                               

Monometalism

Monometalismul este un sistem monetar care nu recunoaște decât o singură monedă legală. Din punct de vedere istoric, monometalismul se opunea bimetalismului, care garanta legalitatea a două metale, în ocurență aurul și argintul. Etalonul aur a în ...

                                               

Monopol

Caracterizat prin oferta pentru un produs, monopolul este dominația unei singure firme, care se numește monopolist sau firmă de monopol. Monopolul este opus concurenței nu există concurență fiindcă nu există concurenți, nu există concurenți fiind ...

                                               

Monopol bilateral

Situațiile de monopol bilateral sunt de obicei analizate folosind teoria lui jocurilor de negociere Nash, iar prețul de piață și de ieșire va fi determinat de forțe, cum sunt puterea de negociere atât a cumpărătorului și a vânzătorului, cu un pre ...

                                               

Monopol natural

Monopolul natural reprezintă o situație a producției și a pieței caracterizată prin existența unei singure firme sau a unui număr foarte redus de firme ofertante. În anumite situații, cerințele tehnologice ale unui proces productiv determină desc ...

                                               

Monopson

Monopson este un termen economic care desemnează o structură a pieței cu concurență imperfectă, în cadrul căreia există un singur cumpărător pentru un anumit bun și mulți vânzători pentru acel bun. Concret, o firmă sau întreprindere unică cumpără ...

                                               

Muncă (economie)

În economie, activitatea lucrativă numită muncă este unitate de măsură a efortului lucrativ elaborat de ființe umane. Conform viziunii exprimate de economia neoclasică, activitatea lucrativă numită muncă, reprezintă unul dintre cei trei piloni, î ...

                                               

Nomisma

Nomisma este numele unei monede de aur din Imperiul Roman de Răsărit, apoi Imperiul Bizantin, aflat la baza reformei financiare hotărâte de Iustinian I. Nomisma era succesoarea monedei solidus. A fost emisă în Imperiul Bizantin până la reformele ...

                                               

Obligațiuni de tezaur asimilabile

OAT sau în limba română Obligațiuni de tezaur asimilabile sunt obligațiuni pe termen lung, cu scadențe cuprinse între 6 și 30 de ani de la emitere. Banca Franței emite, în numele guvernului francez, obligațiuni și certificate la purtător printr-u ...

                                               

Obol (monedă)

Substantivul din română obol este un împrumut din franceză obole, eventual din latină obolus, iar cuvântul francez obole este împrumutat din latină: obolus, eventual din limba greacă veche: ὀϐολός / obolos.

                                               

Obol medieval

Obolul medieval reprezenta ½ dintr-un denier. Era valoare de cont sau valoare divizionară a denierului. Prin urmare, obolul medieval urma fluctuația denierilor în valoare, în greutate și ca titlu de metal prețios.

                                               

Ofertă (dezambiguizare)

Termenul ofertă desemnează: în domeniul economiei generale, totalitatea bunurilor de vânzare existente pe o anumită piață, a se vedea cerere și ofertă, în domeniul tranzacțiilor comerciale, a se vedea, ofertă și acceptare, acceptare, respectiv co ...

                                               

Oligopson

Oligopson este un termen care desemnează o formă a pieței cu concurență imperfectă, în cadrul căreia un număr mic de firme mari cumpără cea mai mare parte a unei anumite mărfi, marfă care este furnizată de mai mulți producători sau ofertanți. Num ...

                                               

Ordine spontană

Ordinea spontană este un concept folosit în teoria economică liberală și are drept punct de plecare proprietatea privată și posibilitatea individului de a putea face schimburi cu alți indivizi fără existența vreunui aranjament deliberat. Friedric ...

                                               

Organizație fără scop lucrativ

O organizație fără scop lucrativ este o entitate a cărui scop nu este obținerea de beneficii economice. Acestea pot lua forma juridică de asociație, fundație sau federație, dar numai dacă fondurile acestora sunt utilizate pentru o activitate de i ...

                                               

Partener în investiții

Partener în investiții este o persoană colaboratoare care este dispusă să investească bunuri bănești, materiale sau intelectuale pentru realizarea unui scop comun. În opinia domnului dr. Tibor Palánkai, partenerul în investiții colaborează cu spe ...

                                               

Paușal

Paușal este un sistem de stabilire și de plată a sumelor datorate pentru o asigurare, o prestație de serviciu, un consum de energie electrică, de apă etc., care presupune fixarea cu aproximație a unei sume globale.

                                               

Persoană

Persoană se referă în mod curent la o ființă umană considerată a fi un individ al speciei umane, luându-se în considerare totalitatea însușirilor sale fizice și psihice. Din punct de vedere legal, persoana fizică și persoana civilă sunt instituți ...

                                               

Petrodolar

Un petrodolar este un dolar american obținut de o țară din vânzarea de petrol. Termenul a fost inventat de profesorul de economie Ibrahim Oweiss, în 1973, care a dorit astfel să descrie situația creată în țările OPEC în anii 70, a căror balanță c ...

                                               

Petroeuro

Petroeuro este o tranzacție petrolieră evaluată în euro, spre deosebire de tranzacțiile evaluate în dolari americani. Tranzacțiile legate de orice resursă naturală, inclusiv petrolul, sunt controlate prin intermediul unor parteneriate comerciale ...

                                               

Petrorublă

O petrorublă este o tranzacție petrolieră evaluată în ruble rusești, spre diferență de dolarul american sau euro. În data de 10 mai 2006, președintele rus Vladimir Putin, a anunțat demararea unui proiect pentru înființarea unei Burse petroliere b ...

                                               

Piața liberă

În economie, o piață liberă este un sistem în care prețurile pentru bunuri și servicii sunt determinate de piața deschisă și de consumatori. Într-o piață liberă, legile și forțele cererii și ofertei sunt libere de orice intervenție a unui guvern ...

                                               

Piața muncii (economie)

Piața muncii este spațiul economic în care se întâlnesc, se confruntă și negociază în mod liber cererea de forța de muncă, reprezentată de angajatori și oferta, reprezentată de posesorii de forță de muncă. Așadar, clientul de pe piața muncii este ...

                                               

Piața Unică Europeană

Piața unică europeană, piața internă sau piața comună este o piață unică care urmărește să garanteze libera circulație a bunurilor, capitalului, serviciilor și forței de muncă - "cele patru libertăți” - în cadrul Uniunii Europene. Piața cuprinde ...

                                               

Piață

Piața este în general orice varietate de sisteme, proceduri, instituții, relații sociale sau infrastructuri unde are loc comerțul, se schimbă bunuri și servicii, ceea ce e o parte constituentă a economiei. În particular, piața este un loc special ...

                                               

Port liber

Un port liber este un port aflat într-o zonă economică liberă, cu o jurisdicție mai relaxată comparativ cu țara în care este localizat. Aceasta înseamnă, în mod normal, să fie scutit de taxe vamale sau să aibă un regim vamal special cu reglementă ...

                                               

Preț

Sub aspect economic prețul reprezintă reflectarea bănească a valorii bunurilor sau serviciilor, comparate și corelate prin prisma cantității, calității și a altor criterii. În practica economică se întâlnesc două mari categorii de prețuri: prețur ...

                                               

Profit brut

În contabilitate și finanțe, profitul brut sau venitul din exploatare a rentabilității unei firme care exclude dobânda totala Profitul brut = Venitul - Cheltuieli de funcționare Venitul din exploatare este diferența dintre venituri și cheltuielil ...

                                               

Profit net

Venitul net este venitul rezidual al unei firme, după adăugarea veniturilor totale și câștigurilor și scăzând toate cheltuielile și pierderile pentru perioada de raportare. Profitul net poate fi distribuit între deținătorii de acțiuni comune sub ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →