★ Free online encyclopedia. Did you know? page 87                                               

Caz (gramatică)

În unele limbi flexionare și în cele aglutinante, cazul este o categorie gramaticală caracteristică părților de vorbire nominale, unul din mijloacele morfologice prin care se exprimă funcțiile sintactice ale acestora în cadrul propoziției. Schimb ...

                                               

Forme verbale temporale în limba română

Limba română are mai puține forme verbale temporale decât franceza, de exemplu, dar este mult mai bogată în astfel de forme decât, bunăoară, maghiara. La cinci moduri sunt două sau mai multe forme temporale, una de prezent și una sau mai multe de ...

                                               

Gen gramatical

În lingvistică, genul este o categorie gramaticală proprie unor limbi, pe baza căreia substantivele sunt grupate în clase precum masculine, feminine, neutre, animate, inanimate. Baza acestei clasificări a fost distingerea ființelor de sex masculi ...

                                               

Grad de comparație

În gramatică, gradul de comparație este o categorie gramaticală specifică adjectivului și adverbului. Sunt trei asemenea grade: pozitiv, comparativ și superlativ. Nu toate adjectivele au grade de comparație. Astfel sunt în primul rând adjectivele ...

                                               

Număr (gramatică)

În morfologie, numărul este o categorie gramaticală bazată pe distincția naturală dintre un singur exemplar și mai multe exemplare ale aceluiași obiect considerat în sens larg exprimat printr-un substantiv, această distincție fiind marcată cu mij ...

                                               

Timp (gramatică)

În gramatică, termenul "timp ” este folosit cu mai multe accepțiuni. Desemnează în primul rând o categorie gramaticală a verbului. Cu calificativele "prezent”, "trecut” și "viitor”, denumește valorile temporale de bază exprimate de verb. Se poate ...

                                               

Domiciliu convențional

Domiciliul convențional este o sintagmă ce desemnează, în mod generic, adresa la care o anumita persoană cere instanței de judecată, în condițiile legii, sa se considere ca domiciliază o perioadă determinată de timp ori într-un scop bine determin ...

                                               

Parte de vorbire

În gramatica tradițională, partea de vorbire este o clasă de cuvinte stabilită după sensul lor lexical general și după caracteristicile lor morfologice și sintactice. Unul din cele două criterii gramaticale ale clasării cuvintelor în părți de vor ...

                                               

Clitic

Cliticele sunt cuvinte care din punct de vedere sintactic sunt morfeme libere, dar care se pronunță împreună cu alte cuvinte. Cliticele atașate la începutul cuvintelor se numesc proclitice, iar cele atașate la sfârșitul cuvintelor se numesc encli ...

                                               

Numeral

În gramatica tradițională, numeralul este o clasă de cuvinte omogenă din punct de vedere semantic, exprimând ideea de număr, dând indicații de cantitate, dar eterogenă în privința morfologiei și a funcțiilor sintactice ale acestor cuvinte, care s ...

                                               

Subiect (gramatică)

În sintaxa tradițională, subiectul este acea "parte principală de propoziție despre care se spune ceva cu ajutorul predicatului”, adică este purtătorul acțiunii, întâmplării, stării, existenței, caracteristicii calitative sau cantitative exprimat ...

                                               

Propoziție gramaticală

Propoziția este, în gramatică, cea mai mică unitate sintactică ce poate apărea de sine stătătoare în anumite condiții, adică poate constitui singură o comunicare. Se identifică practic prin prezența unui singur predicat. Acesta este exprimat de o ...

                                               

Graiul ardelenesc

Existența unui grai ardelenesc distinct a fost controversată de la începuturile dialectologiei românești. Primii care au susținut existența unui asemenea grai au fost Heimann Hariton Tiktin și Moses Gaster. Cel din urmă a menționat totodată că o ...

                                               

Graiul comunei Racovița

Vocale. A = o:o mers, o stat, o plătit, o fost, s-o dus, s-o măniat, trop. A = ea, rezultând" peană” în loc de pană, peată, peară. A = ă: arpăcaș, băracă, căbană, călindar, măi "nu măi știu", tărabă, tăvan, Văsîle, etc. A – Se înlocuiește cu. Ă – ...

                                               

Graiul crișean

Graiul crișean este unul din graiurile românești recunoscute ca autonome de către majoritatea lingviștilor, de exemplu Sextil Pușcariu, Emil Petrovici, Ion Coteanu, Sever Pop, Romulus Todoran, Gheorghe Ivănescu etc. Face parte din grupul de nord ...

                                               

Graiul oltenesc

Graiul oltenesc face parte din grupul de sud al varietăților regionale ale limbii române. Este un grai autonom după părerea unor lingviști, de exemplu Grigore Brâncuș, Valeriu Rusu sau Gheorghe Ivănescu. Pentru ceilalți face parte din graiul munt ...

                                               

Graiul muntenesc

Graiul muntenesc face parte din grupul graiurilor sudice ale dialectului dacoromân. Este recunoscut ca grai autonom de către toți lingviștii, inclusiv de cei care amintesc numai de două, de exemplu Alexandru Philippide, Iorgu Iordan sau Emanuel V ...

                                               

Algyő

Algyő este o comună în partea de sud-est a Ungariei, în județul Csongrád. Aici se află cel mai productiv câmp petrolier și de gaze al Ungariei. Descoperit în 1965, acesta are o producție anuală de peste 1 milion tone / an de petrol și 3.2 X 10 9 ...

                                               

Alioș, Timiș

Alioș este situat în nordul județului Timiș, la 40 de km de Timișoara, pe drumul către Lipova, Alioșul face trecerea de la pustă la colinele premergătoare dealurilor Lipovei. Comuna este la o distanță de 17 km de la Lipova. Distanța până la Arad ...

                                               

Babșa, Timiș

Satul Babșa se situează în zona de est a județului Timiș, la 8 km nord de Belinț și 15 km nord-vest de municipiul Lugoj, pe partea dreaptă a Râului Bega, pe cursul mijlociu al acestuia. Satul se află pe un deal la 2 km față de acesta, fapt care-l ...

                                               

Baloșești, Timiș

Baloșești este un sat în comuna Tomești din județul Timiș, Banat, România. Se află în partea de est a județului, în Munții Poiana Ruscă. Este un vechi sat românesc.

                                               

Bata, Arad

Bata este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Arad, Banat, România. Localitatea Bata se află situată în zona de contact a Podișului Lipovei cu lunca Mureșului, respectiv în culoarul Brănișca-Păuliș, la o distanță de 67 km fa ...

                                               

Bazoș, Timiș

Localitatea Bazoș este situată la o distanță de 7 km de orașul Recaș, traficul auto fiind singura cale de acces. La 1 km de sudul localitații Bazoș hotarul satului este străbătut de Râul Timiș, Dunăre.

                                               

Bănia, Caraș-Severin

Bănia, localitatea cu cea mai profundă rezonanță românească între satele almăjene, este așezată în partea sudică a Depresiunii Almăjului. În cadrul județului Caraș-Severin, Depresiunea "Țara Almăjului” în care se află și satul Bănia ocupă partea ...

                                               

Bărăteaz, Timiș

Bărăteazul este un mic sat situat în nordul județului Timiș, la limita dintre județele Timiș și Arad. Distanța până la reședința de județ, municipiul Timișoara, este de circa 36 km. Este traversat de drumul județean DJ692. Se leagă de centrul de ...

                                               

Bătești, Timiș

Băteștiul este un mic sat amplasat în estul județului Timiș, lângă orașul Făget, de care aparține. Distanța dintre cele două localități este de circa 2-3 km.

                                               

Begheiu Mic, Timiș

Prima mențiune documentară datează din consemnările lui Marsigli din 1690-1700. La conscripția din 1717 avea 20 de case locuite. A fost din totdeauna un sat cu populație românească. Nu a avut mari proprietari precum majoritatea satelor din Banat, ...

                                               

Belotinț, Arad

Belotințul apare menționat pentru prima dată în diplome din secolul XVII, sub diferite nume: Baillet, Beletháza și Belotincz. Conscripția Banatului de la 1717 menționează la rândul ei că localitatea este locuită. A fost proprietate erarială până ...

                                               

Bencecu de Jos, Timiș

Bencecu de Jos se situează la circa 25 km nord-est de municipiul Timișoara, într-un cadru natural care vede râul Băcin trecând la sudul satului și Dealurile Lipovei care încep la nord. Cea mai importantă arteră, drumul național DN691 Timișoara - ...

                                               

Bencecu de Sus, Timiș

La numai 25 Km de Timișoara pe șoseaua spre Lipova și inainte de a ajunge in comuna Pișchia se face un drum lăturalnic spre dreapta pe care după ce este străbătut pe o distanță de 7 km se ajunge în Bencecu de Sus. Este o așezare veche care la ora ...

                                               

Berecuța, Timiș

În apropierea satului se găsesc urmele șanțului roman. Satul apare menționat documentar în 1458, sub numele de Berek. În acea perioadă aparținea județului Caraș. Într-un defter otoman din 1554, este consemnat cu 8 case. În conscripția de la 1717, ...

                                               

Beregsău Mare, Timiș

Localitatea Beregsău Mare este atestată la anul 1335, sub forma maghiarizată Beregszo. Următoarea consemnare medievală este una de ordin heraldic: Diploma cu blazon acordată de Iancu de Hunedoara la 1448 lui Petru de Beregsău. În 1561 Coroana reg ...

                                               

Berini, Timiș

Satul Berini face parte din comuna Sacoșu Turcesc.Satul este situat la aproximativ 28 km de Timișoara.In sat se poate ajunge fie cu masina,fie cu autobuzulcursa regulata pe traseul Timisoara-Tormac sau Timisoara-Sipet.

                                               

Berliște, Caraș-Severin

Berliște este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Caraș-Severin, Banat, România. Cel mai apropiat oraș este Oravița, la 25 km distanță, iar Reșița, centru administrativ și politic al județului Caraș-Severin se află la 77 km.

                                               

Berzasca, Caraș-Severin

Relieful este format din munte, deal, terase și lunci ce se desfășoară în trepte de la nord la sud. Relieful montan este reprezentat de bordura carpatică a Munților Locvei și Almăjului. Înălțimile principale situate pe teritoriul comunei sunt: Io ...

                                               

Birchiș, Arad

                                               

Blajova, Timiș

Localitatea este situată în sud-estul județului Timiș, în Câmpia Gătaiei, la o altitudinea medie de 113 metri, pe malul drept al râului Pogăniș. Mărginește zona protejată "Lunca Pogănișului". Este relativ izolată, departe de marile căi de comunic ...

                                               

Bobda, Timiș

Bobda se situează la circa 20 km vest de municipiul Timișoara și este străbătută de râul Bega Veche. Este traversată de drumul comunal 254, prin intermediul căruia se leagă de Cenei și drumul DN59B la 3 km sud-vest. În direcție opusă se leagă de ...

                                               

Bodo, Timiș

Urmele ale existenței unui sat există încă din secolul XIV, mai precis numele de Bodov, amintit în documente la 1344. Mai târziu, în 1401, este amintit un anume Bodofalva. Satul propriu-zis a fost însă înființat abia în 1890, de către coloniști m ...

                                               

Borlova, Caraș-Severin

Localitatea Borlova își trage numele de la râul Borlova, pe ale cărui maluri a fost așezată odinioară vatra satului. Astăzi, satul este așezat pe albia râului Sebeș, mărginit de două șiruri de dealuri. Privind satul din orice direcție și în orice ...

                                               

Breazova, Timiș

Breazova se situează în estul județului Timiș, la circa 10 km de orașul Făget. Satul se învecinează la nord-est cu Margina, la est cu satul Curtea, iar la vest cu satul Brănești. Nu are acces la principalele căi de comunicații, fiind lelgată de c ...

                                               

Brebu Nou, Caraș-Severin

Banaterra / Website. De Sit german dedicat satului. Anuarul Socec al Romaniei Mari 1924-1925 - online de la Biblioteca Congresului S.U.A. Istoria banatului.

                                               

Bucovăț (Dumbrava), Timiș

Satul Bucovăț se află localizat în partea estică a județului Timiș, în apropierea orașului Făget, între municipiile Lugoj și Deva. Distanțe rutiere: Dumbrava – 5 km Făget – 11 km Lugoj – 33 km Timișoara – 92 km Deva – 75 km București – 461 km Căi ...

                                               

Bulgăruș, Timiș

Satul Bulgăruș se situează în vestul județului Timiș la 20 km de Jimbolia și circa 40 km de Timișoara. La circa 5km de sat trece drumul național DN6 care leagă Timișoara de granița cu Ungaria. Prin localitate trece calea ferată Jimbolia - Lovrin ...

                                               

Buzad, Timiș

Buzad este un sat în comuna Bogda din județul Timiș, Banat, România. Este așezat în nord - estul Banatului, la sud - vest de orașul Lipova. Buzad a fost atestat documentar în anul 1415, când în documentele istorice este amintit nobilul Benedict d ...

                                               

Cadăr, Timiș

Satul se situează în sud-estul județului Timiș, la granița cu județul Caraș-Severin, pe malul stâng al râului Pogăniș, în arealul protejat "Lunca Pogănișului". Este străbătut de un drum comunal, prin intermediul căruia se leagă de centrul de comu ...

                                               

Cărbunari, Caraș-Severin

                                               

Câlnic, Caraș-Severin

Câlnic este o localitate componentă a municipiului Reșița din județul Caraș-Severin, Banat, România. Numele localității apare pentru prima data pomenit în secolul al XV-lea, când e amintit nobilul "Lucas de Câlnic". În secolul al XVI-lea satul av ...

                                               

Cebza, Timiș

Cebza este un sat ce aparține orașului Ciacova din județul Timiș, Banat, România. Din punct de vedere administrativ, face parte din orașul Ciacova. Aici se găsește o biserică de lemn care datează din 1758-1759, renovată în 1815.

                                               

Cerneteaz, Timiș

Satul Cerneteaz se situează la circa 8 km la nord de municipiul Timișoara, pe malul drept la Begăi Vechi. Drumul comunal 58, care străbate localitatea, leagă Cerneteazul de Giarmata și drumul național DN691 la est 2 km și satul Covaci la vest 2 km.

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →