ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 680
                                               

Praful lui van Stockum

În relativitatea generală, praful lui van Stockum este o soluție exactă a ecuației de câmp a lui Einstein în care câmpul gravitațional este generat de particule de praf care se rotesc în jurul unei axe de simetrie cilindrice. Deoarece densitatea ...

                                               

Simultaneitate

Simultaneitatea este relația între două evenimente presupuse a avea loc în același timp într-un anumit sistem de referință. Potrivit teoriei relativității a lui Einstein, simultaneitatea nu este o relație absolută între evenimente; ceea ce este s ...

                                               

Soluții exacte în relativitatea generală

În teoria relativității generalizate, o soluție exactă este o varietate lorentziană cu anumite câmpuri tensoriale care modelează stările materiei obișnuite, cum ar fi fluidele, sau câmpurile negravitaționale, cum ar fi câmpul electromagnetic. Ace ...

                                               

Tensorul metric (relativitatea generală)

În relativitatea generală, tensorul metric este obiectul fundamental de studiu. Poate fi imaginat intuitiv ca o generalizare a potențialului gravitațional ⁠ din teoria newtoniană a gravitației. Metrica surprinde însă toată structura geometrică și ...

                                               

Unități naturale

În fizică, unități naturale sunt unități de măsură definite în funcție de una sau mai multe constante fizice universale. Într-un sistem de unități naturale, constantele selectate în acest scop sunt normate la unitate, adică au valoarea 1. Utiliza ...

                                               

Aberație de sfericitate

Aberația de sfericitate este o imperfecțiune optică, care apare datorită refracției mărite a razelor de lumină care intră într-o lentilă optică sau datorită reflexiei razelor luminoase la atingerea de către acesteia a suprafeței unei oglinzi în a ...

                                               

Accelerație aparentă

Accelerația aparentă, în fizică, este o mărime vectorială egală cu accelerația totală imprimată unui corp de rezultanta forțelor externe din care sunt excluse forțele de atracție gravitațională. Pentru un punct material aflat în câmp gravitaționa ...

                                               

Accelerație gravitațională

În fizică, accelerația gravitațională este accelerația imprimată unui obiect de către gravitația unui alt obiect. Orice corp este accelerat, într-un punct al câmpului gravitațional al altui corp, spre centrul câmpului cu aceeași accelerație indif ...

                                               

Adâncimi conjugate

Adâncimile conjugate reprezintă în mecanica fluidelor adâncimile secțiunilor unui curent lichid cu suprafață liberă, între care se formează saltul hidraulic. De regulă adâncimile curentului rapid și, respectiv, lent, se notează cu simbolurile h 1 ...

                                               

Aer lichid

Aerul lichid se obține prin răcirea aerului sub temperatura de –140.7 °C și menținere la o presiune de circa 38.4 at. Se fabrică prin comprimarea aerului la presiuni mari și destindere adiabatică bruscă, ceea ce are drept consecință producerea un ...

                                               

Agitație termică

Agitația termică este o mișcare spontană, complet haotică și dependentă de temperatura mediului, a unor particule sau molecule aflate într-o suspensie coloidală sau dispersie gazoasă. Robert Brown a observat fenomenul în anul 1828, când a încerca ...

                                               

Analiză spectrală

Analiza spectrală este o metodă fizică de cercetare a compoziției unei substanțe, prin examinarea spectrului său de radiații. A fost inițiată de Kirchhoff și Bunsen. Se bazează pe faptul că poziția în spectru a liniilor sau benzilor spectrale de ...

                                               

Antiproton

Antiprotonul este antiparticula protonului. Antiprotonii sunt stabili, dar de regulă au timp de viață scurt, deoarece orice coliziune cu un proton cauzează anihilarea ambelor și convertirea lor în energie. Antiprotonul a fost descoperit în 1955 d ...

                                               

Aplanetism

Aplanetismul este o proprietate a unui sistem optic de a forma o imagine plană, perpendiculară pe axa optică, a unui obiect plan, perpendicular pe axă. Pentru fasciculele paraxiale această condiție este, în general, îndeplinită, dar în cazul unor ...

                                               

Aproximație Gauss

În optica geometrică, aproximația Gauss reprezintă o aproximație conform căreia, în cadrul unui sistem optic, fasciculele de lumină care formează imaginea sunt considerate paraxiale. Astfel, dacă cele două medii transparente au indicii de refracț ...

                                               

Astigmatism

În studiul sistemelor optice, astigmatismul reprezintă o aberație geometrică datorită căreia imaginea unui punct nu este punctuală, ci formată din două mici segmente de dreaptă, numite focalele Sturm, distanțate și perpendiculare una pe alta. Ace ...

                                               

Atenuare

în fizică, atenuarea reprezintă micșorarea intensității undelor progresive la trecerea într-un mediu. Se supune unei legi exponențiale de forma: I = I 0 e − α x, {\displaystyle I=I_{0}e^{-\alpha x},} unde α este coeficientul de atenuare, iar x di ...

                                               

Barion

Barionii sunt particule subatomice compuse din trei quarci, spre deosebire de mezoni, care sunt compuși dintr-un quarc și un antiquarc. Numele de "barion” derivă din cuvântul grecesc βαρύς, care înseamnă greu: la vremea când au primit această den ...

                                               

Boson W

În fizică, bosonii W sunt particule elementare din familia bosonilor care au sarcină electrică. Bosonii W sunt responsabili de interacțiunea nucleară slabă; simmbolul W provine de la cuvântul englezesc weak. Există două tipuri de bosoni W, bosoni ...

                                               

Butelie de Leyda

Butelia de Leyda este unul dintre primele dispozitive care permit acumularea sarcinii electrice. A fost inventată în 1745 de către Ewald Georg von Kleist, dar independent și de Pieter van Musschenbroek un an mai târziu. Numele a fost dat de acest ...

                                               

Calorimetru

Calorimetrul este un dispozitiv utilizat în calorimetrie pentru măsurarea cantității de căldură schimbată de un corp cu un mediu, în general lichid. Există trei tipuri mai răspândite: calorimetrul cu variație de temperatură: funcționarea se bazea ...

                                               

Cameră cu ceață

Camera cu ceață, cunoscută și sub numele de cameră Wilson, este utilizată pentru detecția particulelor de radiație ionizantă. În cea mai elementară formă, o cameră cu ceață este un mediu sigilat care conține vapori de apă sau alcool, superrăciți, ...

                                               

Căldură latentă de vaporizare

Căldura latentă de vaporizare este cantitatea de căldură necesară unei substanțe în transformarea termodinamică de vaporizare, adică de trecere din fază lichidă în fază de vapori. Valoarea căldurii latente de vaporizare depinde natura substanței, ...

                                               

Câmp electromagnetic

Câmpul electromagnetic este un câmp fizic produs în jurul corpurilor care sunt încărcate electric și afectează alte particule încărcate electric. Câmpul electromagnetic se propagă indefinit în spațiu, constituind una dintre forțele principale ale ...

                                               

Ceas atomic

Ceasul atomic este un tip de ceas care utilizează tranziția frecvenței electronice în zona microundelor, opticii sau a ultravioletelor dintr-un spectru electromagnetic a unui atom. Acest tip de ceas este cel mai exact dintre toate descoperite de om.

                                               

Celulă electrică de medie tensiune

Celulele electrice de medie tensiune în carcasa metalică, de interior, închise, cu un sistem simplu de bare, cu izolația în aer, sunt ansambluri modulare de aparataj electric, pentru curent alternativ, utilizate în rețelele de medie tensiune, car ...

                                               

Condiția Abbe a sinusurilor

Condiția Abbe a sinusurilor este o condiție care trebuie să fie respectată de un sistem optic pentru a produce imagini plane, perpendiculare pe axa optică, ale unui obiect plan. În acest caz, se spune că instrumentul optic prezintă aplanetism. Co ...

                                               

Conducție termică

Conducția termică este una din modalitățile de transmitere a căldurii între două medii aflate la o anumită diferență de temperatură, la care, spre deosebire de convecție și radiație, transferul de energie are loc prin ciocniri între particulele e ...

                                               

Constanta gravitațională planetară

În astrodinamică, constanta gravitațională planetară este o unitate universală ce măsoară constanta G și masa M a unui corp. μ = G M {\displaystyle \mu =GM\ } Unitatea de măsură în Sistemul internațional de unități a constantei gravitaționale pla ...

                                               

Curenți Foucault

Curenții Foucault sau curenții turbionari sunt curenți electrici de conducție care sunt generați prin inducție electromagnetică în conductorii situați într-un câmp magnetic variabil. Fenomenul a fost observat pentru prima dată de François Arago î ...

                                               

Densitate de curent

Densitatea curentului electric este o mărime vectorială de stare, ce caracterizează starea electrocinetică. Fluxul vectorului densitate al curentului electric de conducție printr-o suprafață S, este chiar intensitatea curentului electric de condu ...

                                               

Dependența masei de viteză

Dependența masei de viteză este un concept specific teoriei relativității. Dacă la viteze obișnuite masa unui corp este invariabilă, la viteze apropiate de viteza luminii masa crește odată cu viteza de deplasare. Se consideră ciocnirea neelastică ...

                                               

Descărcare Townsend

În fizica plasmei, descărcarea Townsend este o descărcare electrică în gaze, de tranziție între descărcarea obscură, neautonomă și descărcarea luminescentă, autonomă. A fost descoperită de John Sealy Townsend între 1897 și 1901. La acest tip de d ...

                                               

Difracție Fresnel

În optică și în electromagnetism, difracția Fresnel este un caz particular de difracție cu planul de observare situat la distanțe mici în comparație cu dimensiunile orificiului prin care trece unda. Pentru studiul acestui fenomen se aplică Princi ...

                                               

Dinamica elicopterului

Dinamica elicopterului este un domeniu al ingineriei aerospațiale referitor la aspectele teoretice si practice ale zborului elicopterului. Scopul ei este deducerea expresiilor forțelor și momentelor care acționeaza asupra elicopterului in timpul ...

                                               

Dinamică

Dinamica este o ramură a mecanicii clasice care se ocupă cu studiul mișcării corpurilor, în special cu efectul forțelor asupra mișcării corpurilor respective. Legile fundamentale ale dinamicii au fost formulate inițial de către Isaac Newton. În m ...

                                               

Dispersia undelor electromagnetice

Sub termenul de dispersie a undelor electromagnetice se înțelege în fizică o proprietate a acestora care depinde de lungimea de undă notată cu λ. Se manifestă prin devierea direcției de propagare la suprafața care desparte 2 medii diferite de pro ...

                                               

Ecuația lui Bernoulli

Legea lui Bernoulli este un principiu fizic care afirmă că presiunea totală în lungul unei linii de curent într-un fluid incompresibil și lipsit de vâscozitate, aflat în curgere staționară, este constantă. A fost enunțată și argumentată de matema ...

                                               

Efectul Casimir

Efectul Casimir, efect al mecanicii cuantice, a fost prezis de Hendrik Casimir și Dirk Polder în 1946 și verificat experimental în 1958 de Marcus Spaarnay. Dacă se așază o pereche de plăci metalice paralele, foarte aproape una de cealaltă, în spa ...

                                               

Efectul Kerr

A nu se confunda cu efectul Kerr magneto-optic! În optica ondulatorie, efectul Kerr sau birefringența electrică reprezintă birefringența provocată unor materiale lichide și gaze sub acțiunea unui câmp electric. A fost descoperit în 1875 de către ...

                                               

Element galvanic

Elementul galvanic este un generator electrochimic de curent continuu bazat pe transformarea spontană a energiei chimice în energie electrică. Este alcătuit din două plăci conductoare de naturi diferite electrozii, introduse într-o soluție de ele ...

                                               

Experimentul lui Joule

Experimentul lui Joule a permis fizicianului englez să determine echivalentul mecanic al caloriei. Pentru aceasta Joule a realizat un dispozitiv relativ simplu format dintr-un vas de cupru, izolat termic, în care se află apă asupra căreia acțione ...

                                               

Fermi National Accelerator Laboratory

Fermi National Accelerator Laboratory, prescurtat Fermilab, este un centru de cercetare specializat în fizica energiilor înalte, situat în Batavia, Illinois, în apropiere de Chicago. Funcționează ca laborator național al Departamentului Energiei ...

                                               

Fizică atomică și moleculară

Fizica atomică și moleculară este o ramură a fizicii care studiază structura atomului și interacțiunile dintre atomi și radiația electromagnetică, structura moleculei și a spectrelor moleculare, ciocnirile atomice, împrăștierea electronilor pe at ...

                                               

Flacără veșnică

Flacără veșnică este o flacără, lampă sau torță care arde în continuu pentru o perioadă indefinită. Cele mai multe flăcări veșnice sunt inițiate și întreținute intenționat, însă există fenomene naturale cauzate de scăpări de gaze, foc de turbă și ...

                                               

Flux termic

Fluxul termic este o mărime fizică ce caracterizează viteza transmiterii căldurii. Se exprimă în. Reprezintă cantitatea de căldură care trece printr-o suprafață cu temperatură constantă în unitatea de timp. Densitatea fluxului termic φ se defineș ...

                                               

Forță electromotoare

Tensiunea electromotoare este o mărime fizică egală cu tensiunea electrică la bornele unui generator electric în circuit deschis. Are același sens cu curentul ce străbate circuitul la închiderea sa, spre deosebire de tensiunea contra-electromotoa ...

                                               

Forță generalizată

Forța generalizată este un concept dezvoltat în cadrul mecanicii analitice, definit pentru un sistem de N {\displaystyle \scriptstyle N} puncte materiale. Relația de definiție a forțelor generalizate este Q k = ∑ j = 1 N F → j ∂ r → j ∂ q k ; k = ...

                                               

Fotometrie (optică)

Pentru domeniul omonim din astronomie, vezi Fotometrie. Fotometria este domeniul din optică în care se studiază mărimi legate de lumină și de modul cum aceasta este percepută de ochiul uman. Mărimile fundamentale utilizate în fotometrie sunt: int ...

                                               

Funcție de excitație

Funcția de excitație este un termen folosit în fizica nucleară pentru a descrie o reprezentare grafică a randamentului unui radionuclid sau canal de reacție în funcție de energia proiectilului de bombardament sau de energia de excitație calculată ...