ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 664
                                               

Poloniu

Poloniul este elementul chimic cu numărul atomic 84 în tabelul periodic al elementelor. Simbolul chimic este Po. Este un element radioactiv, emițând radiații alfa. A fost un element important în celebrul experiment al Irenei Joliot-Curie pentru d ...

                                               

Protactiniu

Protactiniu este un element chimic cu simbolul Pa. Are numărul atomic 91. Protactiniul a fost identificat pentru prima dată de Kasimir Fajans și de Oswald Helmuth Göhring în 1913. Aceștia îl numesc brevium. Însă adevărații descoperitori ai protac ...

                                               

Radiu

Radiul este al 88-lea element din sistemul periodic al elementelor, având simbol chimic Ra. Radiul în stare pură este alb argintiu, dar datorită reactivității sale ridicate, se oxidează rapid devenind negru cu irizații colorate. Toți izotopii de ...

                                               

Radon

Radonul este un gaz radioactiv provenit din dezintegrarea radiului, cel din urmă provenind din seria de dezintegrare a uraniului. Este prezent în anumite soluri și poate fi transportat prin intermediul mediilor poroase, în special prin fenomenul ...

                                               

Reniu

Reniu este elementul chimic cu numărul atomic 75. Este un metal foarte rar și a fost descoperit de Walter Noddack, Ida Tacke și Otto Berg în 1925. Se cunosc oxizii de reniu ReO 3 și Re 2 O 7 culoare galbenă și destul de stabil. De la heptaoxidul ...

                                               

Rodiu

Rodiul este un element chimic cu simbolul Rh și numărul atomic 45. Este un metal de tranziție rar, din grupa platinei, de culoare alb-argintie și cu o duritate ridicată. El se găsește în minereurile de platină și se folosește ca element de aliere ...

                                               

Roentgeniu

Roentgeniul a fost creat în laborator în 1994 de către Gesellschaft für Schwerionenforschung în Darmstadt, Germania, când a bombardat bismut-209 cu nichel-60 si a fost numit dupa savantul care a descoperit radiatia X. 28 64 N i + 83 209 B i ⟶ 111 ...

                                               

Rubidiu

Rubidiul este un element chimic notat cu simbolul Rb și care are numărul atomic 37. Rubidiul este un metal alcalin moale, de culoare alb-argintie; în stare elementară este foarte reactiv, cu proprietăți similare altor metale alcaline, precum oxid ...

                                               

Ruteniu

Ruteniul este un element chimic care are simbolul Ru și numărul de ordine 44 în sistemul periodic al elementelor, fiind un element de tranziție către grupul metalelor platinice.

                                               

Rutherfordiu

Rutherfordiu este elementul chimic cu numărul atomic 104 și simbol chimic Rf. Prima oară rutherfordiul a fost obținut la Institutul Unificat pentru Cercetări Nucleare de la Dubna, U.R.S.S. Inițial, a fost numit kurceatoviu, în cinstea savantului ...

                                               

Samariu

Samariu este elementul chimic cu numărul atomic 62. Este un metal destul de tare și argintiu care se oxidează rapid în aer. Fiind un membru obișnuit al seriei lantanidelor, samariul are de obicei starea de oxidare +3. Sunt cunoscuți, de asemenea, ...

                                               

Scandiu

Scandiul este primul metal tranzițional din sistemul periodic de culoare alb-gălbuie ce formează o multitudine de culori în timp ce se oxidează. A fost descoperit de către Lars Nilson, student al lui Berzelius, în 1876. El a explicat că numele pr ...

                                               

Seaborgiu

Seaborgiu este un elementul chimic cu numărul atomic 106 și simbol chimic Sg. Este un metal radioactiv și artificial. Cel mai stabil izotop al său are timp de înjumătățire de 2.1 minute. Este elementul omolog wolframului, molibdenului și cromului ...

                                               

Seleniu

Seleniul este un element chimic nemetalic cu numărul atomic 34 și simbolul chimic Se. A fost descoperit de către Berzelius în 1817 și studiat mai departe de către alți cercetători ce-l găsesc în roci, seleniul în timp devine unul din importantele ...

                                               

Staniu

Stare: solidă metal Masă atomică: 118.7 g/mol Densitate, la 20 °C: 7.28 g/cm³ Punct de topire: 231.8 °C Punct de fierbere: 2362 °C Electronegativitate pe scala Pauling: 1.96 Număr atomic: 50 Culoare: alb-argintiu Simbol chimic: Sn

                                               

Stibiu

Stibiul este un metaloid alb-argintiu, cu numărul atomic 51, având simbolul "Sb”. Metaloidul este întrebuințat pentru realizarea unor aliaje în poligrafie, în industria cauciucului și în tehnică. Alături de zăcămintele de mercur, în mod frecvent, ...

                                               

Stronțiu

Stronțiul este un element chimic din categoria metalelor alcalino-pămîntoase, care are numărul atomic 38. Simbolul chimic este Sr. Acesta a fost descoperit de către Adair Crawford și William Cruickshank în anul 1790. Denumirea acestuia a fost dat ...

                                               

Taliu

Taliul este un metal moale, alb-albăstrui, cu diferite întrebuințări. Numele vine de la grecescul thallein care însemană verde, pentru că spectrul său are o linie alb-verzuie. A fost descoperit în 1861.Sub formă de sulfat de taliu, amestecat cu a ...

                                               

Tantal

Tantalul este elementul cu numărul 73 în tabelul periodic al elementelor si se notează Ta. A fost descoperit de către Anders Gustaf Ekeberg în 1802 în două minerale diferite, respectiv tantalitul din Kimito și ytrotantalitul din Ytterby. Este fol ...

                                               

Technețiu

Technețiul este elementul chimic cu numărul atomic 43 și simbolul Tc. Este un metal de tranziție radioactiv, cel mai ușor element fără izotopi stabili. Pe Pământ se găsește în cantități extrem de mici, în zăcămintele de uraniu sau molibden; pentr ...

                                               

Telur

Telurul a fost descoperit în 1782 în minereul de aur de la minele din Zlatna, pe teritoriul actual al României atunci în Imperiul Habsburgic, de către mineralogul austriac Franz-Joseph Müller von Reichenstein. Telurul a fost studiat însă abia în ...

                                               

Tennessin

Tennessine este numele dat elementului cu număr atomic 117. Un grup de fizicieni din Rusia și Statele Unite, condus de academicianul Iuri Oganesian de la Institutul Unificat de Cercetări Nucleare din Dubna, a sintetizat pentru prima dată în istor ...

                                               

Titan

Titanul este un element chimic cu simbolul Ti și numărul atomic 22. Are o densitate mică și este un metal de tranziție dur, lucios și rezistent la coroziune, cu o culoare argintie. Este al nouălea cel mai răspândit element, alcătuind 0.6% din sco ...

                                               

Unbibiu

Unbibiu este numele temporar dat unui element cu numărul atomic 122, ce este necunoscut în prezent. Prescurtarea sa este Ubb. În 2008, s-ar părea că a fost găsit în probe de thoriu natural, dar această cerere a fost respinsă prin repetarea experi ...

                                               

Unbitriu

Unbitriu, numit și eka-protactiniu, sau elementul cu numărul atomic 123, este numele provizoriu dat unui element prezis dar încă nedescoperit din sistemul periodic al lui Mendeleev. Calculele arată că ar avea un izotop stabil, pe 326 Ubt. După no ...

                                               

Ununenniu

Ununennium este al 119-lea element din tabelul periodic extins al elementelor. Are și denumirea eka-franciu. Fiind în sistemul periodic situat sub metalele alcaline, ununenniul ar putea avea proprietăți asemănătoare cu ale franciului sau cesiului ...

                                               

Wolfram

Wolframul este un element chimic din grupa metalelor situat în poziția 74 în tabelul periodic al elementelor. Simbolul chimic este "W". Wolframul este un metal cu luciu alb-argintiu, ce cristalizează în sistemul cubic cu volum centrat fără a mai ...

                                               

Xenon

Xenonul este un element chimic cu simbolul chimic Xe și cu numărul atomic egal cu 54. Este un gaz nobil, incolor, greu, fiind găsit în atmosfera Terrei în cantități mici. Deși, ca toate gazele nobile, xenonul este inert din punct de vedere chimic ...

                                               

Yterbiu

Yterbiul este un element chimic din tabelul periodic care are simbolul Yb și numărul atomic 70. Din punct de vedere fizic este o substață metalică moale, de culoare argintie; yterbiul este un pământ rar din seria lantanidelor și în natură este ră ...

                                               

Ytriu

Ytriul este un element chimic notat cu simbolul Y și care are numărul atomic 39. Primul element al blocul d în a 5-a perioadă, ytriul este un metal de tranziție de culoare metalic-argintie, care prezintă caracteristici chimice similare lantanidel ...

                                               

Zinc

Zincul este un element chimic care are simbolul Zn și numărul atomic 30. Zincul este un metal de culoare albăstruie spre alb, care devine maleabil în jurul a 100°-150 °C. Se obține din minereuri și din compuși, fiind folosit în aliaje cu alte met ...

                                               

Zirconiu

Zirconiul este un element chimic din grupa metalelor, care are numărul atomic 40. Simbolul chimic este Zr. Zirconiul este folosit mai nou și în stomatologie sub forma de oxid de zirconiu zirconia, ca cea mai fizionomică opțiune pentru o coroană d ...

                                               

Ion

Vedeți și Ion dezambiguizare pentru alte sensuri ale cuvântului sau numelui Ion Un ion este un atom sau în general un grup de atomi care are o sarcină electrică nenulă. Un atom neutru din punct de vedere electric are un număr de electroni egal cu ...

                                               

Auto-ionizarea apei

Auto-ionizare a apei este o reacție de ionizare în apă pură sau într-o soluție apoasă, în care o moleculă de apă, H 2 O, deprotonează pentru a deveni un ion de hidroxid, OH -. Nucleul de hidrogen, H +, imediat protonează alta molecula de apă, pen ...

                                               

Compus ionic

În chimie, un compus ionic este un compus chimic alcătuit din minimum doi ioni, care sunt ținuți laolaltă datorită forțelor electrostatice numite legături ionice. Din punct de vedere electric, compusul este neutru, însă este format din ioni încăr ...

                                               

Izocianură

O izocianură este un compus organic ce conține o grupă funcțională -N≡C. Izocianurile sunt izomeri ai cianurilor, de aceea denumirea se face cu prefixul izo-. Restul organic se leagă de grupa izocianură prin intermediul atomului de azot, nu prin ...

                                               

Lichid ionic

Un lichid ionic este o sare în stare lichidă. În anumite contexte, termenul a fost limitat la săruri ale căror punct de topire este sub o anumită temperatură arbitrară, cum ar fi 100°C. În timp ce lichidele obișnuite, cum ar fi apa și benzina, su ...

                                               

Zwitterion

Un zwitterion este un ion care are o sarcină electrică pozitivă și una negativă în cadrul aceleași molecule. Spre deosebire de o specie chimică amfoteră, care poate fi pe rând cationică sau anionică, un zwitterion are ambele stări ionice simultan.

                                               

Densitate

: Densitatea sau mai exact densitatea de masă, numită și masă specifică este o mărime fizică folosită pentru descrierea materialelor și definită ca masa unității de volum. Astfel, densitatea unui corp este egală cu raportul dintre masa și volumul ...

                                               

Tensorul energie-impuls

În fizică, tensorul energie-impuls, sau tensorul energie-tensiune este o cantitate tensorială care descrie densitatea și fluxul ⁠ de energie și impuls prin spațiu, generalizând tensorul tensiune din fizica newtoniană. Este un atribut al câmpurilo ...

                                               

Cântar

Cântarul sau balanța este un instrument pentru determinarea masei unui corp constând dintr-o pârghie cu brațe egale și două talere, care echilibrează cu greutăți etalonate. Primul aparat de cântărit a fost o balanță utilizată de egipteni în milen ...

                                               

Cântar auto

Un Cântar auto, Pod basculă sau Cântar rutier reprezintă un cântar de mari dimensiuni, instalat în mod uzual întrun amplasament permanent pe o fundație din beton, și care este utilizat pentru cântărirea integrală a vehiculelor rutiere și a conțin ...

                                               

Grivna (Evul Mediu)

Grivna era o unitate de măsură pentru greutate, îndeosebi pentru aur și pentru argint, de obicei folosită în Evul Mediu în Europa centrală și de Est, mai cu seamă în Rusia Kieveană, Polonia și în Boemia.

                                               

Kilogram

Kilogram este unitatea de măsură pentru masă, în Sistemul Internațional de Unități de Măsură. A nu se confunda cu kilogramul-forță din sistemul MKfS. Kilogramul este singura unitate fundamentală formată cu ajutorul unui prefix. Astfel, deși confo ...

                                               

Mină (unitate de măsură)

O mină era o unitate de masă în Grecia antică și în Roma Antică, a cărei valoare varia între regiuni. La Atena, ea echivala cu 606 grame. Era și o unitate monetară de calcul, care valora 100 de drahme, adică 432 de grame de argint.

                                               

Unitate atomică de masă

Unitatea atomică de masă este o unitate de măsură pentru masă, utilizată în special în exprimarea maselor atomilor, moleculelor și particulelor subatomice. Este definită ca fiind 1 ⁄ 12 din masa izotopului carbon-12. În SI, CODATA a recomandat în ...

                                               

Materia întunecată

În astronomie și cosmologie, materia întunecată este în prezent un tip necunoscut de materie despre care se consideră că ar conține o mare parte din masa totală a universului. Materia întunecată nu emite și nici nu absoarbe lumina sau radiațiile ...

                                               

Geometrie moleculară

Termenul de geometrie moleculară face referire la aranjamentul tridimensional al atomilor în cadrul unei molecule. Geometria moleculară influențează unele proprietăți ale unei substanțe, printre care cele mai importante sunt: reactivitatea, polar ...

                                               

Efect steric

Efectele sterice sunt anumite efecte observate în chimia organică, care sunt cauzate de influența dimensiunii unei grupe funcționale dintr-o moleculă în timpul unei reacții chimice, asupra conformației sau interacțiilor intermoleculare.

                                               

Moleculă hipervalentă

O moleculă hipervalentă este o moleculă care conține unul sau mai multe elemente din grupele principale, care aparent au în stratul de valență mai mult de opt electroni. Cele mai comune exemple sunt: pentaclorura de fosfor, hexafluorura de sulf, ...