ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 621
                                               

Reacție Grignard

Reacția Grignard este o reacție chimică organometalică în care un reactiv Grignard se adiționează la o grupă carbonilică dintr-o aldehidă sau o cetonă. Reacția este cunoscută pentru faptul că este o metodă importantă de formare de noi legături ca ...

                                               

Reacție Heck

Reacția Heck este o reacție organică prin intermediul căreia se obține alchene substituite plecând de o anumită alchenă și de la o halogenură nesaturată. Se realizează în mediu bazic și în prezența unui catalizator de paladiu:

                                               

Halogenare Hell-Volhard-Zelinsky

Halogenarea Hell-Volhard-Zelinsky este o reacție organică de halogenare a unui acid carboxilic în poziția alfa. Reacția a fost denumită după trei chimiști, Carl Magnus von Hell, Jacob Volhard și Nikolai Zelinski.

                                               

Reacție Hoesch

Reacția Hoesch sau reacția Houben-Hoesch este o reacție organică în care un nitril reacționează cu un compus aromatic formând o cetonă aromatică. Reacția este un caz particular de acilare Friedel-Crafts și se realizează cu acid clorhidric și un c ...

                                               

Transpoziție Hofmann

Transpoziția Hofmann este o reacție organică prin intermediul căreia o amidă nesubstituită la azot este transformată într-o amină primară care conține cu un atom de carbon mai puțin. Reacția decurge cu randamente mari și are drept catalizatori br ...

                                               

Eliminare Hofmann

Eliminarea Hofmann este o reacție chimică de metilare exhaustivă, prin intermediul căreia o amină corespunzător substituită poate fi transformată într-o alchenă. În cadrul acestui proces, are loc formarea unor săruri de amoniu cuaternar. Prin tra ...

                                               

Reacție Hunsdiecker

Reacția Hunsdiecker este o reacție organică în urma căreia sărurile de argint ale acizilor carboxilici sunt transformate în derivați halogenați, de obicei derivați bromurați. Este bun exemplu de reacție de decarboxilare și de halogenare, întrucât ...

                                               

Condensare Knoevenagel

Condensarea Knoevenagel este o reacție organică de condensare, denumită după Emil Knoevenagel. Este o variantă modificată a reacției de condensare aldolică. Reacția de condensare Knoevenagel are loc printr-o adiție nucleofilă a unui compus cu "me ...

                                               

Electroliză Kolbe

Electroliza Kolbe sau reacția Kolbe este o reacție chimică organică denumită după Hermann Kolbe. Este o reacție de dimerizare decarboxilativă dintre doi acizi carboxilici. Ecuația generală a reacției este:

                                               

Reacție Lehmstedt-Tănăsescu

Reacția Lehmstedt-Tănăsescu este o metodă în chimia organică utilizată în sinteza organică a acridonei și a derivaților săi plecând de la 2-nitrobenzaldehidă și o arenă: Reacția a fost denumită după doi chimiști care au dezvoltat acest proces, ch ...

                                               

Reacție Leuckart

Reacția Leuckart este o reacție chimică în urma căreia aldehidele și cetonele sunt transformate în amine, printr-o aminare reductivă la temperatură crescută. Reacția a fost denumită după chimiștii germani Rudolf Leuckart și Otto Wallach, și sunt ...

                                               

Transpoziție Lossen

Transpoziția Lossen este o reacție organică prin care are loc transformarea acizilor hidroxamici la izocianați prin intermediul unor O-derivați de tip O-acil, O-sulfonil sau O-fosforil ai acizilor hidroxamici. De exemplu, clorura de 4-toluensulfo ...

                                               

Reacție Maillard

Reacția Maillard este o reacție chimică ce are loc între aminoacizi și zaharide reducătoare, fiind reacția în urma căreia se obține aroma specifică a produselor alimentare coapte. Reacția a fost denumită după chimistul francez Louis-Camille Maill ...

                                               

Reacție Mannich

Reacția Mannich este o reacție organică ce constă într-o reacție de amino-alchilare a unui proton acid, aflat în vecinătatea unei grupe funcționale carbonil, cu ajutorul formaldehidei și a unei amine secundare sau a amoniacului. Produsul final es ...

                                               

Reacție McMurry

Reacția McMurry este o reacție organică în care are loc cuplarea a două grupe carbonilice în prezența unui agent reducător precum este clorura de titan, obținându-se un derivat alchenic. Reacția poartă numele lui John E. McMurry. Metoda originală ...

                                               

Reducere Meerwein-Ponndorf-Verley

Reducerea Meerwein-Ponndorf-Verley este o reacție organică de reducere selectivă a cetonelor și aldehidelor la alcoolii corespunzători, prin reacția cu un alcool secundar, utilizând pe post de catalizator un alcoxid de aluminiu. Reacția Meerwein- ...

                                               

Reacție Michael

Reacția Michael sau adiția Michael este o reacție organică de adiție nucleofilă a unui carbanion sau a unui alt nucleofil la un compus carbonilic α,β-nesaturat. Reacție face parte din categoria adițiilor conjugate și este una dintre cele mai folo ...

                                               

Transpoziție Neber

Transpoziția Neber este o reacție organică de transpoziție prin care are loc transformarea unei cetoxime la o alfa-aminocetonă. O reacție secundară ce poate avea loc este transpoziția Beckmann a cetoximei.

                                               

Reacție Nef

Reacția Nef este o reacție organică ce presupune o hidroliză acidă a unei sări al unui nitroalcan primar sau secundar, obținându-se o aldehidă sau o cetonă și protoxid de azot. Reacția a fost raportată pentru prima dată în anul 1894 de către chim ...

                                               

Sinteză Nenițescu

Sinteza Nenițescu este o reacție organică prin care se obțin derivați 5-hidroxiindolici din benzochinone și esteri β-aminocrotonici. Reacția a fost denumită după Costin D. Nenițescu, chimistul român care a descoperit-o în anul 1929. Se poate real ...

                                               

Oxidare Oppenauer

Oxidarea Oppenauer este o reacție organică ce oferă posibilitatea transformării selective a alcoolilor secundari în cetone, în condiții blânde de reacție. A fost denumită după chimistul austriac Rupert Viktor Oppenauer. Reacția Oppenauer este inv ...

                                               

Reacție Perkin

Reacția Perkin este o reacție organică utilizată pentru obținerea acizilor cinamici. A fost dezvoltată de către chimistul englez William Henry Perkin. Reacția decurge cu formarea unui acid aromatic α,β-nesaturat prin intermediul unei condensări a ...

                                               

Reacție Pfitzinger

Reacția Pfitzinger este o reacție organică ce are loc între isatină, o bază și un compus carbonilic, obținându-se un acid chinolin-4-carboxilic: Au fost publicare câteva recenzii ale reacției.

                                               

Reacție Pinner

Reacția Pinner este o reacție organică dintre un nitril și un alcool și duce la formarea unei săruri de imino-ester, câteodată denumită sare Pinner. Reacția a fost denumită după Adolf Pinner, cel care a descoperit-o în anul 1877.

                                               

Reacție Quelet

Reacția Quelet este o reacție organică de cuplare a unui ester fenolic cu o aldehidă alifatică, cu formarea unui derivat α-cloroalchilic. Este un exemplu de reacție ce are un mecanism de tip substituție electrofilă aromatică. A fost denumită după ...

                                               

Reacție Reformatsky

Reacția Reformatsky este o reacție organică de condensare a aldehidelor sau cetonelor, cu α-halogeno-esteri, în care se utilizează zincul metalic și se obțin β-hidroxi-esteri: Compusul organozincic, denumit și enolat Reformatsky, se obține în urm ...

                                               

Reacție Reimer-Tiemann

Reacția Reimer-Tiemann este o reacție organică utilizată pentru formilarea fenolilor în poziția orto, și se realizează cu cloroform în mediu de hidroxid de potasiu. Cel mai simplu exemplu aplicabil este reacția de conversie a fenolului la aldehid ...

                                               

Reacție Suzuki

Reacția Suzuki este o reacție organică de cuplare în care reactanții sunt acidul boronic și o halogenură organică, și este catalizată de un complex al paladiului. Reacția a fost descoperită în anul 1979 de către chimistul Akira Suzuki, care a pri ...

                                               

Reacție Sabatier

Reacția Sabatier este o reacție chimică prin care se obține metan, și a fost descoperită de chimistul francez Paul Sabatier în anul 1897. Reacția presupune tratarea hidrogenului cu dioxid de carbon la temperaturi ridicate și la presiuni ridicate, ...

                                               

Reacție Sandmeyer

Reacția Sandmeyer este o reacție organică folosită pentru obținerea halogenurilor de aril din săruri de arendiazoniu. Reacția Sandmeyer este un exemplu de substituție nucleofilă aromatică ce se desfășoară prin mecanism radicalic. Reacția a fost d ...

                                               

Reacție Schotten-Baumann

Reacția Schotten-Baumann este o metodă de sinteză a amidelor din amine și cloruri de acil. Un exemplu este reacția dintre benzilamină și clorură de acetil, care duce la formarea N -benzilacetamidei: Reacția Schotten-Baumann poate face referire și ...

                                               

Reacție Skraup

Reacția sau sinteza Skraup este o reacție organică utilizată pentru sinteza chinolinelor. Denumirea sa provine de la chimistul ceh Zdenko Hans Skraup. Reacția presupune încălzirea anilinei împreună cu acid sulfuric, glicerină și un agent oxidant, ...

                                               

Reacție Stille

Reacția Stille este o reacție de cuplare utilizată frecvent în sinteza organică, ce presupune cuplarea catalizată de paladiu a unui compus organic cu staniu cu o varietate de agenți electrofili. Organostananii sunt stabili la acțiunea aerului și ...

                                               

Oxidare Swern

Oxidarea Swern este o reacție de oxidare organică prin care are loc transformarea unui alcool primar sau secundar la o aldehidă sau o cetonă. Reacția a fost denumită după Daniel Swern și se realizează cu clorură de oxalil, dimetilsulfoxid și o ba ...

                                               

Reacție Thorpe

Reacția Thorpe este o reacție organică descrisă ca fiind o auto-condensare a nitrililor alifatici, prin intermediari enamine, fiind catalizată de baze. Reacția a fost descoperită de către Jocelyn Field Thorpe.

                                               

Reacție Ullmann

Reacția Ullmann sau cuplarea Ullmann este o reacție de cuplare ce are loc între halogenuri de aril și cupru metalic. Reacția a fost denumită după chimistul german Fritz Ullmann.

                                               

Reacție Vilsmeier-Haack

Reacția Vilsmeier-Haack este o reacție organică a unei amide substituite cu oxiclorura de fosfor și cu o arenă cu substituenți grupe donatoare de electroni. În urma acesteia se obține o aldehidă sau cetonă aromatică. Reacția a fost denumită după ...

                                               

Sinteză Williamson

Sinteza Williamson este o reacție organică de eterificare indirectă. Se obțin eteri în urma reacției dintre compuși halogenați și un alcool deprotonat. Reacția a fost dezvoltată de către Alexander Williamson în anul 1850.

                                               

Transpoziție Wolff

Transpoziția Wolff este o reacție organică prin intermediul căreia are loc conversia unui compus α-diazocarbonilic la o cetenă, prin eliminare de azot molecular, printr-o etapă de transpoziție tip 1-2. Cetenele obținute sunt compuși foarte reacti ...

                                               

Reacție Wurtz

Reacția Wurtz, denumită după Charles Adolphe Wurtz, este un tip de reacție din chimia organică, în care două halogenuri alchilice sunt reacționate în prezența sodiului pentru a forma un alcan: 2RX + 2Na → R-R + 2Na + X - ,unde R este un radical l ...

                                               

Reacție Wurtz-Fittig

Reacția Wurtz-Fittig sau sinteza Fittig-Wurtz este o reacție chimică dintre un compus halogenat alifatic, unul aromatic și sodiu metalic în prezența eterului, cu obținerea de compuși aromatici substituiți. Reacția a fost denumită după Charles-Ado ...

                                               

Reacție Zincke-Suhl

Reacția Zincke-Suhl este un caz particular al reacției de alchilare Friedel-Crafts și a fost descrisă pentru prima dată de către Theodor Zincke și Suhl în anul 1906. Spre deosebire de reacția Friedel-Crafts clasică, aceasta presupune o hidrogenar ...

                                               

Acura

Acura este divizia de autoturisme de lux a concernului Honda. Acura este o marcă japoneză utilizată de Honda în SUA, Canada, Mexic și Hong Kong pentru a deviza piața automobilelor de lux. Până la apariția acestui brand, automobilele din Japonia e ...

                                               

Armani

Giorgio Armani S.P.A. este o casă de modă din Italia, care produce, distribuie și vinde bunuri de piele, haute couture, prêt-à-porter, pantofi, ceasuri, bijuterii, accesorii, ochelari, cosmetice, și interioare pentru case. Aceste produse sunt vân ...

                                               

Aston Martin

Aston Martin este un producător de mașini de lux din Marea Britanie. Compania a fost înființată în 1913 de Robert Bamford și Lionel Martin. În 1922, compania a fost preluată și revitalizată de Contele Louis Zborowski. În 1947, firma Aston Martin ...

                                               

Audemars Piguet

Audemars Piguet este un producător de ceasuri elvețiene de lux fondat în 1875 de ceasornicarii Jules Louis Audemars Piguet și Edward Auguste.

                                               

Balenciaga

Balenciaga este o casă de modă fondată de Cristóbal Balenciaga, un spaniol din Țara Bascilor, Spania. Are reputație de creator de modă haute couture care nu face compromisuri, iar Christian Dior a spus că este un "maestru al tuturor”. Casa Balenc ...

                                               

Bentley

Bentley Motors Limited este un constructor britanic de automobile fondat pe 18 ianuarie 1919 de Walter Owen Bentley. Compania Bentley are sediul în Crewe, Anglia, Regatul Unit. Din 1998, compania face parte din Grupul Volkswagen.

                                               

Hugo Boss

Hugo Boss are în prezent peste 6.102 puncte de vânzare în 110 țări. Hugo Boss AG deține direct peste 364 de magazine de vânzare cu amănuntul și peste 1000 prin franciză. Produsele sunt făcute în mai multe locuri Izmir, Turcia, Radom, Polonia; Mor ...

                                               

Bugatti

Bugatti a fost fondată în Molsheim, Franța ca producător de automobile de înaltă performanță, de Ettore Bugatti un cetățean de origine italiană, descris ca un geniu excentric. Compania originală este legendară pentru producția unora dintre cele m ...