ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 522
                                               

Modelul de la Nisa

Modelul de la Nisa este un scenariu care descrie formarea și evoluția Sistemului Solar. Este denumit astfel întrucât, inițial, a fost dezvoltat la Observatorul de pe Coasta de Azur, la Nisa, în Franța. Se propune ideea că planetele gingante ar fi ...

                                               

Precesia echinocțiilor

Precesia echinocțiilor reprezintă deplasarea retrogradă a punctelor echinocțiale de-a lungul eclipticii. Acest fenomen este un efect direct al mișcării de precesie a axei de rotație a Pământului față de stelele fixe. Observată și descrisă încă de ...

                                               

Precesie

Precesia este mișcarea axei de rotație a unui corp rigid prin care se produce deplasarea liniei nodurilor. Singurele mișcări posibile ale unei axe de rotație sunt precesia și nutația. Așa cum nu poate exista precesie fără rotație, tot astfel nu p ...

                                               

Filament galactic

În cosmologia fizică, filamentele galactice, de asemenea cunoscute și ca complexe de super-roiuri sau ziduri mari, sunt printre cele mai mari structuri cosmice cunoscute din Univers. Acestea sunt formațiuni masive, cu o lungime tipică de 50 până ...

                                               

Moartea termică a universului

Moartea termică a Universului sau Marea Înghețare este o ipoteză prezentată de Lord Kelvin în 1851 și R. Clausius în 1865 pe baza extrapolării celui de-al doilea principiu al termodinamicii la întregul Univers. Potrivit lui Clausius, universul ar ...

                                               

Soarta finală a universului

Soarta finală a Universului este un subiect al cosmologiei fizice ale cărei restricții teoretice permit descrierea și evaluarea posibilelor scenarii privind evoluția și soarta finală a universului. Pe baza dovezilor observaționale disponibile, lu ...

                                               

Microtubul

Microtubulii reprezintă o componentă proteică a citoscheletului, fiind răspândiți în citoplasmă. Sunt polimeri de formă tubulară a tubulinei, și pot ajunge la o lungime de 50 micrometri. Sunt considerate structuri labile și dinamice, deoarece în ...

                                               

Pseudopod

Pseudopodele sunt piciorușele false cu care amiba se poate deplasa și poate îngloba particule sau bacterii pe care le introduce în citoplasmă sub formă de vacuolă digestivă. Și alte protozoare, ca euglena verde și parameciul, au pseudopode. Eugle ...

                                               

Cariotip

Cariotipul reprezintă formula ce descrie numărul cromozomilor unei specii. Spre exemplu, pentru specia umană cariotipul este 46,XX la femei și 46,XY la bărbați. Aranjarea ordonată a cromozomilor unei celule în funcție de mărimea lor și de poziția ...

                                               

Sisteme genetice de determinare a sexului

Un sistem de determinare a sexului este un sistem biologic care reglează dezvoltarea caracterelor sexuale ale unui organism. Determinarea sexuală este un proces complex a cărui reglare este realizată în mod diferit la organisme aflate pe trepte d ...

                                               

Receptor cuplat cu proteina G

Receptorii cuplați cu proteine G sunt receptori biologici prezenți în membranele celulare și endozomale ce transmit semnale în interiorul celulei cu ajutorul unor proteine ce leagă GTP. În neurobiologie, pentru a fi diferențiați de receptorii ion ...

                                               

Receptor muscarinic

Receptorii muscarinici reprezintă un tip de receptori colinergici, de care se leagă acetilcolina și alte substanțe, și sunt receptori cuplați cu proteina G. Se regăsesc în membrana celulară a unor tipuri de neuroni și în alte tipuri de celule. Re ...

                                               

Receptor nicotinic

Receptorii nicotinici reprezintă un tip de receptori colinergici, de care se leagă acetilcolina și alte substanțe, și sunt receptori de tip canal ionic. La nivelul joncțiunii neuromusculare, sunt principalii receptori implicați în contracția mușc ...

                                               

Electroforeză capilară

Electroforeza capilară reprezintă o clasă de metode de separare electroforetice care au loc cu ajutorul unor capilare cu diametre submilimetrice. Adesea, CE se referă la electroforeza capilară zonală, dar termenul include și alte tipuri de separă ...

                                               

Electroforeză în gel

Electroforeza în gel este o metodă de separare și de analiză electroforetică a unor macromolecule sau a unor fragmente din aceste molecule, pe baza mărimii și a sarcinii lor. Tehnica are utilitate în chimia clinică pentru separarea proteinelor pe ...

                                               

Flora Australiei

Flora Australiei constă în cea mai mare parte din plante endemice, ceea ce face ca Australia să aibă o floră caracteristică. Flora aceasta se întinde pe teritoriul continentului australian ca și pe teritoriul insulei Tasmania. Ea cuprinde cca. 20 ...

                                               

Chupacabra

Chupacabra este un presupus animal care ar trăi în America. Prezența sa este afirmată mai ales de membrii comunității latino-americane. Aceste creaturi au fost atestate pentru prima dată în 1994, în Puerto Rico, dar recent au început să se manife ...

                                               

Tensiune arterială

Tensiunea arterială sau presiunea arterială este forța exercitată de sânge asupra unității de suprafață a arterelor. Inima, prin activitatea sa, întreține o diferență de presiune de-a lungul arborelui circulator. Presiunea are un maxim în aortă, ...

                                               

Sevă

Seva este un fluid transportat în vasele conducătoare ale speciilor vegetale, care are scopul de a distribui apă și nutrienți în organismul plantei. Trebuie diferențiată de latex, mucilagiu sau de rășină, alți produși vegetali, cu componente și f ...

                                               

Respirație în tandem

Respirația în tandem este un procedeu folosit în caz de urgență, în care doi scafandri respiră aer din aceeași butelie cu aer comprimat. Procedeul este folosit atât în caz de urgență în vederea ridicării rapide la suprafața apei, cât și ca proced ...

                                               

Traheile artropodelor

Traheile artropodelor reprezintă un sistem respirator alcătuit din sitgme, trahei și traheole. Acest tip de respirație se întâlnește la majoritatea artropodelor. Răspândirea stigmelor printre insecte se deosebește la unele ordine, însă, în genera ...

                                               

Secvențiere în timp real a unei singure molecule

Secvențierea în timp real a unei singure molecule este o metodă de secvențiere a unei singure molecule de ADN, în paralel. Secvențierea în timp real a unei singure molecule folosește tehnologia zero-mode waveguide, dezvoltată de Pacific Bioscienc ...

                                               

Secvențierea Ion Torrent

Secvențierea Ion Torrent este o metodă de secvențiere ADN bazată pe detectarea ionilor de hidrogen degajați în timpul reacției de polimerizare a ADN-ului. Aceasta este o metodă de secvențiere prin sinteză, în timpul cărui un strand complementar d ...

                                               

Secvențierea Sanger

Secvențierea Sanger este o metodă de secvențiere ADN bazată pe incorporarea selectivă a di-deoxinucleotidelor de către enzima ADN polimerază în timpul replicării ADN in vitro. Metoda a fost dezvoltată de către Frederick Sanger și colegii săi în 1 ...

                                               

Secvențierea shotgun

Secvențierea shotgun este o metodă de secvențiere ADN. Denumirea este o analogie la modelul aleatoriu de tragere al unei puști automate. Secvențierea Sanger poate fi aplicată numai pentru șiruri relativ scurte de nucleotide. Secvențele mai lungi ...

                                               

Splicing alternativ

Splicingul alternativ este un proces care are loc în timpul exprimarii genetice și are ca rezultat crearea de proteine diferite dintr-o genă unică. În acest proces, anumiți exoni sunt fie incluși, fie excluși din varianta finală a unui ARN mesage ...

                                               

Dermatita herpetiformă Duhring

Dermatita herpetiformă Duhring este o afecțiune a pielii, necontagioasă dar ereditară, care apare ca urmare a intoleranței corpului la gluten și care face parte din grupul Enteropatiei gluten-senzitive alături de celiachia copilului și a adultilu ...

                                               

Enzima de conversie a angiotensinei

Enzima de conversie a angiotensinei, abreviată ECA, este o componentă centrală a sistemului renină–angiotensină, care controlează tensiunea prin reglarea volumului de fluide din organism. Acesta convertește hormonul angiotensină I în varianta act ...

                                               

Enzima de conversie a angiotensinei 2

Enzima de conversie a angiotensinei 2, cunoscută și sub numele de angiotensin convertază 2, este o exopeptidază care catalizează conversia angiotensinei I în angiotensina nonapeptidă și este exprimată predominant în celulele endoteliale vasculare ...

                                               

OCA2

Proteina P, cunoscută și ca proteina de transport specifică melanocitelor sau omologul proteinei pentru diluția ochiului roz, este o proteină care este codificată, la oameni, de gena albinismului oculocutanos II. Se consideră că proteina P este o ...

                                               

Nicotinamid adenin dinucleotid

Nicotinamid adenin dinucleotidul este o coenzimă răspândită în toate celulele vii. Compusul este din punct de vedere structural o dinucleotidă, deoarece este alcătuit din două unități nucleotidice legate prin intermediul unei grupe fosfat. O nucl ...

                                               

Nicotinamid adenin dinucleotid fosfat

Nicotinamid adenin dinucleotid fosfatul este un cofactor enzimatic utilizat în reacții anabolice, precum sunt sinteza de lipide și de acizi nucleici, în care este folosit sub formă redusă, notată NADPH, ca agent reducător. NADP+ diferă față de NA ...

                                               

Medicina integrativă

Medicina integrativă constă din fuzionarea Medicinei bazate pe dovezi cu Medicina complementară și alternativă, alopatică, homeopatică, psiho-socială, etc) pentru a oferi clinicianului, ecologului, igienistului și pacientului prezent sau potenția ...

                                               

Medicină antroposofică

Medicina antroposofică este o direcție de medicină complementară apărută din antroposofia fondată de Rudolf Steiner. Ea își propune să completeze și să lărgească medicina cu baze științifice experimentale, și nu să o înlocuiască. Bazele teoretic- ...

                                               

Ozonoterapie

Ozonoterapia este o metodă de terapie aparținând medicinii alternative. Scopul ei este creșterea cantității de oxigen din corp prin introducerea, folosind diverse metode, de ozon în acesta, iar beneficiile pretinse de această terapie se întind as ...

                                               

Medicină bazată pe dovezi

Medicina bazată pe dovezi, este o concepție medicală apărută prin anii 70 ai secolului trecut, care susține că medicina trebuie să se concentreze pe obiectivitate, pe dovezi, pe meta-analiză, pe folosirea metodică, algoritmică, a totalității ramu ...

                                               

Ecografie abdominală

Ecografia abdominală sau ultrasonografia abdominală este o metodă de examinare imagistică a organelor abdominale cu ultrasunete. Ea se realizează cu ajutorul aparatului numit ecograf. Este o tehnică neinvazivă și rapidă, considerată o explorare d ...

                                               

Acuitate vizuală

Acuitatea vizuală este capacitatea de a discerne un mic obiect situat cel mai departe posibil: cu alte cuvinte de a vedea la o distanță fixă un optotip sub cel mai mic unghi posibil.

                                               

Contrast

Contrastul este diferența dintre înnegrirea maximă și cea minimă care se pot vedea într-o imagine fotografică. În percepția vizuală a lumii reale, contrastul este determinat de diferența dintre culoarea și luminozitatea unui obiect și alte obiect ...

                                               

Nerv abducens

Nervul abducens este cel de-al șaselea nerv cranian și este un nerv motor. Controlează mișcarea unui singur mușchi al globului ocular, cel drept lateral. Nervul abducens are originea aparentă în șanțul bulbopontin și originea reală în nucleul mot ...

                                               

Nerv facial

Nervul facial este cel de-al șaptelea nerv cranian și este un nerv mixt. Controlează mișcările mușchilor mimicii, trimite informații senzoriale legate de gust. De asemenea, conține fibre vegetative parasimpatice, inervând glandele lacrimale și sa ...

                                               

Nerv mandibular

Nervul mandibular este una dintre cele trei ramuri ale nervului cranian trigemen și transmite atât informații senzitive cât și motorii.

                                               

Nerv oculomotor

Nervul oculomotor este cel de-al treilea nerv cranian și este un nerv motor. Controlează mișcarea unor mușchi ai globului ocular, anume drept superior, drept mijlociu, drept inferior, oblic inferior și ridicător al pleoapei superioare. Asigură de ...

                                               

Nerv optic

Nervul optic este cel de-al doilea nerv cranian și conduce informații senzoriale legate de simțul vizual. Este un nerv senzitiv care preia și receptează informațiile vizuale cu ajutorul celulelor specializate cu conuri și bastonașe din retină. Pr ...

                                               

Nerv trigemen

Nervul trigemen este cel de-al cincilea și cel mai mare nerv cranian și este un nerv mixt. După cum sugerează și numele, este alcătuit din trei ramuri: nervul oftalmic, nervul maxilar și nervul mandibular.

                                               

Nerv trohlear

Nervul trohlear sau patetic este cel de-al patrulea nerv cranian și este un nerv motor. Controlează mișcarea unui singur mușchi al globului ocular, cel oblic superior. Originea aparentă este pe partea posterioară a trunchiului cerebral, iar origi ...

                                               

Antifungic

Medicamentele antifungice sau antimicotice sunt substanțe cu acțiune farmacologică fungicidă sau fungistatică, fiind astfel folosite pentru tratamentul și profilaxia micozelor. Se eliberează de obicei doar cu prescripție medicală, însă există și ...

                                               

Initium

Initiumul este un fungicid din clasa pyrimidylamine/triazolopyrimidine extraordinar de puternic. Este folosită pentru culturile de cartofi, castraveți, ceapă, roșii, viță de vie. Compania de produse chimice BASF a dezvăluit că România este prima ...

                                               

Zeamă bordeleză

Zeama bordoleză este un pesticid fabricat prin neutralizarea unei soluții de sulfat de cupru cu var stins, în proporție 1:1:100. Conține 13 % cupru exprimat în cupru metalic. Pentru garantarea unui mai bun efect, se adaugă un surfactant natural. ...

                                               

Corpul Woronin

Corpul Woronin sau corpuscul Woronin este un corpuscul granular rotund cu diametru de 0.1 μm, limitat de o membrană dublă, care se găsește lângă porul central al septurilor din hifele fungilor filamentoși Ascomycota și care are un rol de protecți ...