ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 427                                               

Sistem de coordonate

În geometrie, un sistem de coordonate reprezintă o modalitate prin care oricărui punct i se asociază în mod unic o mulțime ordonată de numere reale, numite coordonatele acelui punct. În spațiul euclidian sunt necesare trei coordonate, în plan sun ...

                                               

Bigamie

Bigamie este starea unui bărbat care este căsătorit cu 2 femei în același timp. Poligamia este o căsătorie cu 2 sau mai multe femei în același timp. Se întâlnește mai ales la popoarele cu religie islamică / mahomedană. În țările din Europa, Ameri ...

                                               

Inegalitate socială

{{ortografie|date=martie Inegalitatea socială poate fi definită ca o stare de dezechilibru în relatiile interumane,în care anumiți indivizi / grupuri sociale reușesc,deseori prin reglementări legale, să obțină beneficii sociale nemeritate,supraev ...

                                               

Automat celular

Automatul celular reprezintă un model discret studiat în teoria compatibilității, matematică, fizică, științe complexe, biologie teoretică și modelarea microstructurilor. Este format dintr-un număr finit de stări, denumite și celule, în general " ...

                                               

Autooscilație

Autooscilația reprezintă oscilația unui sistem fizic, generată de acțiunea unei forțe exterioare neperiodice. Exemple: vibrațiile aerului într-un instrument de suflat; vibrațiile unei corzi de vioară; oscilațiile pendulului unui orologiu. Studiul ...

                                               

Niklas Luhmann

Niklas Luhmann a fost un sociolog german. Este considerat a fi unul din principalii reprezentanți ai teoriei sistemelor în sociologie, alături de Talcott Parsons.

                                               

Mediu omogen

Mediu omogen este un mediu material caracterizat prin aceea că proprietățile fizice și chimice în oricare punct al său sunt identice. Noțiunea de omogenitate a mediilor este proprie domeniilor fizicii, chimiei, diverselor ramuri ale tehnologiei.E ...

                                               

Metacomputing

Prin metacomputing se înțelege toată activitatea computațională bazată pe informatică și IT care se depune la cercetarea, dezvoltarea și aplicarea diverselor tipuri de concepte computaționale. Domeniile de activitate sunt diverse: industrie și ec ...

                                               

Modelul unui sistem

Studiul unui sistem prezintă interes pentru înțelegerea relațiilor dintre componentele acestuia sau pentru prezicerea modului cum va funcționa sistemul în condiții noi. Uneori este posibil să se facă experiențe cu sistemul însuși, însă nu întotde ...

                                               

Principiul superpoziției

În fizică și în teoria sistemelor, principiul superpoziției exprimă faptul că, pentru orice sistem liniar răspunsul generat la un moment dat și la o anumită poziție de către mai mulți stimuli este egal cu suma răspunsurilor generate de fiecare st ...

                                               

Sistem de control și reglare

Un sistem de reglare se definește ca fiind un sistem dinamic ce include un proces tehnic unde într-un circuit închis se influențeză valoarea unei mărimi fizice. Aici este importantă readucerea valorii actuale a mărimii reglate la elementul de con ...

                                               

Sistem dinamic

Conceptul de sistem dinamic este o formalizare matematică a oricărei "reguli" fixate care descrie dependența de timp a poziției unui punct în spațiu. Exemple: modelele matematice care descriu mișcarea unui pendul de ceas, curgerea unui lichid pri ...

                                               

Teoria sistemelor

Teoria sistemelor, un concept din domeniul filozofiei, este un model epistemologic interdisciplinar în care sistemele sunt utilizate pentru a descrie și a explica fenomene cu grad variabil de complexitate. Analiza structurilor și funcțiilor duce ...

                                               

Teoria sistemelor (Luhmann)

Niklas Luhmann folosește mai multe concepte: sistem, mediu, autopoiesis, sens, comunicare etc. S-a inspirat din modelul cibernetic autopoietic construit de biologii Humberto Maturana și Francisco Varela. Astfel, societatea este compusă din sistem ...

                                               

Topologie de rețea

Topologia rețelelor este studiul de aranjament sau cartografierea elementelor dintr-o rețea, în special interconexiunile fizice și logice dintre noduri. O rețea locală în engleză: Local Area Network, LAN este un exemplu de rețea care prezintă atâ ...

                                               

EUROAVIA

Asociația Europeană a Studenților la Inginerie Aerospațială este o inițiativă studențească care activează la nivel european își are rădăcinile în studiile aerospațiale, spațiale și domenii conexe. EUROAVIA a fost fondată în 1959 și este actualmen ...

                                               

2D

2D desemnează o tehnică de redare simplificată a obiectelor reale. La redarea în 2 dimensiuni pe un mediu sau suport plan se renunță la redarea detaliilor privitoare la una din cele 3 dimensiuni ale obiectului real, de cele mai multe ori la adânc ...

                                               

3D

Un alt caz deosebit sunt așa-numitele autostereograme - pentru imagini nemișcătoare. Aici este vorba de imagini speciale alb-negru sau și colorate, aflate pe un mediu plan, care la prima vedere nu au niciun sens eventual asemenea unor mâzgălituri ...

                                               

Calibru

În domeniul armamentului incluzând și arme de foc, calibrul este aproximativ diametrul interior al țevii de expulzare a proiectilului, dar termenul este folosit și pentru a specifica diametrul exterior al cartușului. Calibrul exprimat în unități ...

                                               

Congruență (geometrie)

Congruența este o relație de echivalență între două figuri geometrice care au aceeași formă și mărime. În termeni mai riguroși, două figuri, considerate ca mulțimi de puncte, sunt congruente dacă una se poate transforma în cealaltă printr-o izome ...

                                               

Dimensiune

În fizică și matematică, dimensiunea unui spațiu matematic este definită informal ca fiind numărul minim de coordonate necesare pentru a specifica orice punct din interiorul acestuia. Astfel, o linie are dimensiunea unu, deoarece este necesară o ...

                                               

Dimensiune (matematică)

În matematică, dimensiunea unui spațiu vectorial V este cardinalitatea ⁠ al unei baze a lui V peste corpul care definește spațiul. Este uneori numită dimensiune Hamel) sau dimensiune algebrică pentru a o distinge de alte tipuri de dimensiuni. Pen ...

                                               

Lungime

Lungimea este una din mărimile fizice fundamentale din fizică. Ea definește întinderea unui corp pe o anumită direcție spațială. Definiția lungimii din fizică este practic identică cu cea a segmentului de dreaptă și a unidimensionalității din geo ...

                                               

Spațiu bidimensional

Un spațiu bidimensional, spațiu cu două dimensiuni sau 2-spațiu este un spațiu geometric în care sunt necesare două valori pentru a determina poziția unui punct). Acesta este sensul informal al termenului dimensiune. Mulțimea ℝ 2 de perechi de nu ...

                                               

Spațiu cvadridimensional

Un spațiu cvadridimensional, spațiu cu patru dimensiuni sau 4-spațiu este o extrapolare matematică a conceptului de spațiu tridimensional. Spațiul tridimensional este cea mai simplă abstractizare posibilă a observației că acesta are nevoie doar d ...

                                               

Spațiu tridimensional

Un spațiu tridimensional, spațiu cu trei dimensiuni sau 3-spațiu este un spațiu geometric în care sunt necesare trei valori pentru a determina poziția unui punct). Acesta este sensul informal al termenului dimensiune. În fizică și matematică, o s ...

                                               

Explorarea spațiului

Explorarea spațială este utilizarea astronomiei și a tehnologiei spațiale pentru a explora spațiul exterior. În timp ce studiul spațiului este realizat în principal de astronomi cu telescoape, explorarea sa fizică este realizată atât de sonde spa ...

                                               

Rover

Rover este un cuvânt englez, prin care este desemnat un vehicul care se deplasează pe suprafața unor planete, altele decât Pământul, sau a unor asteroizi. În limba de origine acest cuvânt înseamnă în primul rând "hoinar” sau "vagabond". În limba ...

                                               

1 E3 m

Pentru a înțelege mai bine diversele ordine de mărime ale distanțelor acest articol prezintă o listă comparativă a unor distanțe cuprinse între 1 km și 10 km. "1 E3" este o notație alternativă pentru 10 3. 1.000 metri corespund la Distanțe mai mi ...

                                               

Diametru

Diametru, "diagonala unui cerc", din δια-, "lățime, prin" + μέτρον, "a măsura") este un concept utilizat în matematică. Din punct de vedere geometric, diametru al unui cerc este orice segment care are ca extremități două puncte de pe cerc și trec ...

                                               

Distanță euclidiană

În matematică, distanța euclidiană sau metrica euclidiană este distanța "obișnuită” între două puncte, dată în coordonate carteziene de formula lui Pitagora. Utilizând această formulă ca distanță într-un spațiu euclidian, acest spațiu devine spaț ...

                                               

Lungime de undă

În fizică, lungimea de undă a unei unde sinusoide este o mărime fizică ce caracterizează perioada spațială a undei, adică distanța dintre două puncte din spațiu între care defazajul relativ al oscilațiilor este de 2π radiani. Astfel de fenomene p ...

                                               

Moment (fizică)

Moment în fizică și mecanică denumește o mărime fizică ce rezultă din produsul unei mărimi active date și una sau mai multe distanțe în raport cu un punct, o axă sau un plan. În funcție de caracterul mărimii active și de domeniul fizic aplicativ, ...

                                               

Perimetru

Perimetrul este suma lungimilor tuturor laturilor unui poligon. Denumirea sa provine din limba greacă, unde peri înseamnă "în jurul”, iar meter "măsură”. Perimetrul unui cerc sau elipsă se numește circumferință. Calcularea perimetrelor are foarte ...

                                               

Rază

În geometria clasică o rază a unui cerc sau a unei sfere este o dreaptă ce unește centrul acesteia de unul din punctele sale. La aceste figuri, raza este 1/2 din diametru. Raza Pământului este distanța medie de la centrul geometric al Terrei până ...

                                               

Teorema lui Barbier

În geometrie, teorema lui Barbier afirmă că fiecare curbă de lățime constantă are perimetrul de π ori lățimea sa, indiferent de forma sa exactă. Această teoremă a fost pentru prima dată publicată de Joseph-Émile Barbier în 1860.

                                               

Intrare în atmosferă

Intrarea în atmosferă este mișcarea unui corp ceresc creat de om sau natural, care intră atmosfera Pământului provenind din spațiul cosmic, la o altitudine de cel puțin 100 km.

                                               

UN-SPIDER

UN-SPIDER este o platformă-program a Organizației Națiunilor Unite care facilitează utilizarea tehnologiilor spațiale pentru gestionarea dezastrelor și intervenții de urgență. Este un program implementat de către United Nations Office for Outer S ...

                                               

Topologie

Topologia este o ramură a matematicii, mai precis o extensie a geometriei care studiază deformările spațiului prin transformări continue. În cadrul Sistemelor Geografice Informaționale termenul poate fi definit ca" știința și matematica relațiilo ...

                                               

Algebră boreliană

Fie Ω {\displaystyle \Omega \,} un spațiu topologic. Atunci algebra boreliană asociată este sigma-algebră minimă care conține mulțimile deschise din Ω {\displaystyle \Omega \,}. O altă definiție neechivalentă cu prima! se obține înlocuind termenu ...

                                               

Banda lui Möbius

Banda lui Möbius sau mai simplu banda Möbius este un model de suprafață cu o singură față și o singură margine. Banda are proprietatea matematică de a fi neorientabilă. A fost studiată inițial de August Ferdinand Möbius și Johann Benedict Listing ...

                                               

Bilă (matematică)

În matematică, o bilă este spațiul delimitat de o sferă. Poate fi o bilă închisă sau o bilă deschisă. Aceste concepte sunt definite nu numai în spațiul euclidian tridimensional, ci și pentru dimensiuni inferioare și superioare și pentru spații me ...

                                               

Conexitate

În matematică, conexitatea este proprietatea unui obiect matematic de a consta, într-un anume sens, "dintr-o singură bucată”. Când un obiect matematic are această proprietate spunem ca el este "conex”. Când un obiect neconex poate fi împărțit în ...

                                               

Continuitate uniformă

În matematică, și mai ales în analiză, condiția ca o funcție să fie unform continuă este mai puternică decât continuitatea simplă, sau așazisă continuitate punctuală, și mai puțin puternică decât condiția de a fi lipschitziană. În mod intuitiv, d ...

                                               

Elipsoid

Elipsoidul este o suprafață cuadrică, echivalentul tridimensional al elipsei, prin aceea că este definită ca locul geometric în spațiu al punctelor pentru care suma distanțelor până la două puncte fixe denumite focare este constantă, proprietate ...

                                               

Frontieră (topologie)

În topologie și matematică în general, frontiera unei submulțimi S a unui spațiu topologic X este mulțimea punctelor care pot fi atinse atât din interiorul lui S, cât și din exteriorul lui S. Mai exact, este mulțimea de puncte din închiderea S ca ...

                                               

Funcție continuă

În analiza matematică, o funcție se numește continuă într-un punct dacă o variație mică a argumentului în jurul punctului dat produce o variație mică a valorii funcției și, mai mult, putem limita oricât de mult variația valorii funcției prin limi ...

                                               

Geometrie discretă și geometrie combinatorică

Geometria discretă și geometria combinatorică sunt ramuri ale geometriei care studiază proprietățile combinatorii și metodele constructive ale obiectelor geometrice discrete. Majoritatea întrebărilor din geometria discretă implică mulțimi finite ...

                                               

Hartă locală

În matematici, mai precis în topologie și în geometria diferențială, o hartă locală a unei varietăți topologice sau a unei varietăți diferențiale este o parametrizare a unei mulțimi deschise a acestei varietăți printr-o mulțime deschisă a unui sp ...

                                               

Măsura Lebesgue

Măsura Lebesgue este o modalitate generală de a defini, în spațiul euclidian, "conținutul" unei figuri geometrice, în caz particular, lungime, arie, volum. Numele i se datorează matematicianului francez Henri Lebesgue.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →