ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 3                                               

Prometheus: The Discipline of Fire & Demise

Prometheus: The Discipline of Fire & Demise este cel de-al patrulea album de studio al formației Emperor. Spre deosebire de precedentele albume, acesta a fost în întregime compus de Ihsahn. Pentru melodia "Empty" s-a filmat un videoclip, ultimul ...

                                               

Discipline (album de Janet Jackson)

Discipline este al zecelea album de studio al cântăreței americane Janet Jackson. A fost lansat pe 22 februarie 2008 de Island Records. Este singurul ei album lansat cu casa de discuri după ce acordul de cinci discuri cu Virgin Records a fost înd ...

                                               

Ramuri ale arheologiei

Arheologia, ca orice alt domeniu științific, se imparte în mai multe subdomenii în funcție de tipul de studiu specific. În funcție de zona geografică studiată sau de zona geografică într-o anumită perioadă distingem: Arheologie australiană - se r ...

                                               

Morfologie (biologie)

Morfologia este un complex de discipline biologice care studiază forma exterioară și structura internă a organismelor animale și vegetale. De-a lungul timpului ca discipline morfologice s-au conturat anatomia, histologia și altele. De o importanț ...

                                               

Istoria științei

Obiectivul istoriei științei este de a cerceta apariția și evoluția istorică a științelor și a disciplinelor lor respective. Ea folosește în aceste scop printre altele metodele cercetării istorice. Oamenii de știință, care se ocupă cu istoria ști ...

                                               

Științe umaniste

Științele umaniste sunt știintele care se ocupă de educarea în spirit "uman" a persoanei. Printre discipline umaniste pot fi enumerate: antropologia, arheologia, comunicarea, critica literară, demografia

                                               

Histologie

Histologia este o ramură a biologiei care se ocupă cu studiul dezvoltării, structurii și al funcțiilor țesuturilor organice. Este o disciplină legată organic de anatomie. Anatomia macroscopică studiază structura organelor până la limita vizibilit ...

                                               

Știința mediului

Știința mediului este o știință interdisciplinară ce studiază interacțiunile dintre componentele fizice, chimice și biologice ale mediului înconjurător, incluzând efectele lor asupra tuturor organismelor și efectele activității umane asupra mediu ...

                                               

Interdisciplinaritate

Interdisciplinaritatea sau studiile interdisciplinare implică combinarea a două sau mai multe discipline academice într-o singură activitate, culegerea informațiilor din mai multe domenii precum sociologia, antropologie, psihologie, economie etc. ...

                                               

Istorie naturală

Istoria naturală cuprinde studiul fenomenelor naturii, de la infinitul mare la infinitul mic și trecând prin toate disciplinele Pământului, suprafeței pământene, fenomenelor climatice climatologia, meteorologia., celor legate de ape și celor lega ...

                                               

Egiptologie

Egiptologia este studiul științific al Egiptului Antic și istoriei Egiptului Antic și este o ramură regională și tematică a disciplinelor Istoria antică și arheologie. Un practicant al acestei discipline poartă numele de egiptolog. Egiptologia st ...

                                               

Drept

Dreptul este un sistem de reguli, care sunt create și puse în aplicare prin intermediul unor instituții sociale sau guvernamentale pentru a reglementa comportamentul. Dreptul este un sistem care ajută la reglementare și prin care se asigură că o ...

                                               

Drept constituțional

Dreptul constituțional este ramura de drept care este formată din normele juridice care reglementează relațiile sociale fundamentale care apar în procesul instaurării, menținerii și exercitării statale a puterii. Noțiunea de drept constituțional ...

                                               

Drept penal

Dreptul penal reprezintă instrumentul prin care se apără cele mai importante valori sociale împotriva faptelor periculoase. În România, suveranitatea, independența, unitatea și indivizibilitatea statului, persoana, drepturile și libertățile acest ...

                                               

Drept internațional

Dreptul internațional reprezintă cadrul legislativ care reglementează relațiile între state sau între persoane sau entități de naționalități diferite. Textele definitorii pentru dreptul internațional sunt tratatele, convențiile și acordurile. Dre ...

                                               

Drept internațional privat

Dreptul internațional privat are ca obiect de reglementare raporturile de drept privat cu element de extraneitate. Elementul de extraneitate aduce în discuție următoarele probleme: determinarea instanței competente să instrumenteze sau să judece ...

                                               

Facultatea de Drept a Universității din București

Facultatea de Drept este una dintre cele mai vechi facultăți ale Universității din București, avînd o bogată tradiție în cadrul învățămîntului juridic românesc. În anul 1832, în urma reformei școlare a lui Petrache Poenaru, la Colegiul Național S ...

                                               

Drept jurisprudențial (comun)

Dreptul jurisprudențial sau sistemul de "drept comun" este sistemul juridic dezvoltat pe baza jurisprudenței instanțelor de judecată, spre deosebire de sistemul de "drept civil" care este dezvoltat, cu precădere, de către Parlament și de către Ex ...

                                               

Drept roman

Dreptul roman este sistemul de legi ale Republicii Romane, Imperiului Roman și Imperiului Roman de Răsărit. Normele dreptului roman au reglementat condiția juridică a persoanei, relațiile personale patrimoniale, precum și activitatea de soluționa ...

                                               

Moștenitor de drept

"Moștenitor de drept ” este al 23-lea episod din al șaselea sezon al serialului TV american științifico-fantastic Star Trek: Generația următoare și al 149-lea episod în total. A avut premiera la 17 mai 1993. Episodul a fost regizat de Winrich Kol ...

                                               

Drept administrativ

Dreptul administrativ reglementează relațiile sociale ce apar în activitatea administrației de stat sau în legătură cu aceasta, adică relațiile între organele administrative și între acestea și alte organe de stat, cele dintre administrație și ce ...

                                               

Drept public

Dreptul public este acea parte a dreptului care reglementează relațiile dintre indivizi și instituțiile statului, precum și acele relații interindividuale care sunt de interes public. Dreptul public este dominat, pe de o parte, de căutarea intere ...

                                               

Cîmpul Drept, Leova

                                               

Economie

Economia este o știință socială ce studiază producția și desfacerea, comerțul și consumul de bunuri și servicii. Potrivit definiției date de Lionel Robbins în 1932, economia este știința care studiază modul de alocare a unor resurse rare în scopu ...

                                               

Economie politică

Economia politică sau știința economică de ansamblu, este o ramură a științelor economice. Termenul de economie politică a fost consacrat în anul 1615 în Traicté de loeconomie politique, de Antoine de Montchrestien și desemna pe atunci știința pr ...

                                               

Economie de piață

Economia de piață este sistemul economic în care deciziile ce privesc producția și distribuția de bunuri se bazează pe interacțiunea dintre cerere și ofertă, care determină prețurile bunurilor și serviciilor. Principala caracteristică definitorie ...

                                               

Economie informală

Termenul de economie informală, reprezintă o activitate economică legală, dar ascunsă în mod deliberat autorităților publice pentru a evita: plata impozitelor și taxelor ; îndeplinirea anumitor proceduri administrative, precum completarea chestio ...

                                               

Științe economice

Științele economice este știința socială care studiază producția, distribuția și consumul de bunuri și servicii. Științele economice se împart de regulă în două domenii: economie politică și economia afacerilor. Economia politică cercetează toate ...

                                               

Școala austriacă de economie

Școala austriacă de economie este un curent economic care susține un punct de vedere praxeologic, investigând acțiunea umană pentru a analiza economia. Economiștii austrieci argumentează că doar piața liberă, spre deosebire de economia socialistă ...

                                               

Abundență (economie)

Economia abundenței sau o economie post-deficit este un model economic în care toate sau o parte din bunuri, servicii și informații sunt libere sau practic sunt gratis. O primă formă de economie a abundenței apare odată cu economia distributivă a ...

                                               

Premiul Nobel pentru științe economice

Premiul pentru științe economice al Băncii Centrale Suedeze în memoria lui Alfred Nobel – de obicei prescurtat, impropriu, ca Premiul Nobel pentru Științe Economice – este acordat anual pentru contribuții excepționale în domeniul științelor econo ...

                                               

Academia de Studii Economice

Academia de Studii Economice din București, abreviat ASE, este o instituție publică de învățământ superior din București, România, fondată în anul 1913. Este cea mai importantă instituție de învățământ superior cu profil economic din România. Sed ...

                                               

Economie heterodoxă

Economia heterodoxă se referă la școli și gândiri economice care se află în afara "economiei mainstream”. Este un termen umbrelă folosit pentru a denumi diverse orientări, școli, tradiții.

                                               

Salariu minim pe economie

Salariul minim pe economie este valoarea cea mai mică a salariului orar, zilnic sau lunar pe care legea țării respective permite angajatorilor să-l acorde unui salariat. Primele țări în care s-a stabilit prin lege un salariu minim au fost Austral ...

                                               

Institutul Nistrean de Economie și Drept

Institutul Nistrean de Economie și Drept a fost o instituție de învățământ superior din Bălți, Republica Moldova. Institutul dispunea de două blocuri, unul în centrul orașului, celălalt în cartierul Pământeni. Studenții își făceau studiile la tre ...

                                               

Educație

Cuvântul educație derivă din substantivul "educatio”, care înseamnă creștere, hrănire, cultivare. Educația are sarcina de a pregăti omul ca element activ al vieții sociale.

                                               

Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport

Universitatea a fost înființată prin Legea pentru Educație Fizică, promulgată la data de 15 iunie 1923 și publicată în Monitorul Oficial nr. 59, din 17 iunie 1923, sub denumirea de Institutul Național de Educație Fizică INEF. Prima instituție de ...

                                               

Ministerul Educației (România)

Ministerul Educației este organismul Guvernului României care coordonează sistemul de învățământ din România, stabilește obiectivele sistemului de învățământ în ansamblul său, precum și obiectivele educaționale pe niveluri și profiluri de învățăm ...

                                               

Educație informală

Educația informală este un termen generic, care înglobează, desemnează, semnalează, acea educație primită în afara instituțiilor de învățământ tradițional. Acest concept se referă la diferite forme de educație alternativă, cum ar fi: Angajarea în ...

                                               

Educație formală

Educația formală, de asemenea, cunoscut sub numele de instruire regulată este procesul de educație integral corelaționat ce pornește de la învățământul primar, continuă cu învățământul secundar încheind cu învățământul superior, proces care impli ...

                                               

Educație sexuală

Educație sexuală este un termen larg, folosit pentru a descrie educația despre anatomia sexuală umană, reproducerea sexuală, relațiile sexuale și alte aspecte ale comportamentului sexual uman. Principalii transmițători a educației sexuale sunt pă ...

                                               

Educația în Iordania

Iordania se mândrește cu sistemul sau educațional avansat. Deoarece educația este considerată o valoare de bază in cultura iordaniană, iordanienii sunt bine educați. Din toate statele membre ale Organizația Cooperarii Islamice, Iordania are cele ...

                                               

Educația în Suedia

                                               

Educația în România

În conformitate cu Legea Educației Naționale nr.1/2011, sistemul educativ românesc este reglementat de către Ministerul Educației și Cercetării. Fiecare nivel are propria sa formă de organizare și este subiectul legislației în vigoare. Grădinița ...

                                               

Educație obligatorie

Educația obligatorie se referă la o perioadă de timp în care parcursul educațional este impus prin lege cetățenilor unui stat. Se poate face in școli sau prin școlire acasă.

                                               

Director (educație)

Un director în educație este membru al corpului profesoral însărcinat cu planificarea, conducerea, coordonarea și evaluarea aspectelor educaționale și administrative ale serviciilor de educație în cadrul școlilor primare și secundare, colegiilor, ...

                                               

Educația în Norvegia

                                               

Geografie

Geografia este știința care studiază relieful, terenurile, trăsăturile, locuitorii și fenomenele Pământului. O traducere literală ar fi "să descrii sau să scrii despre Pământ”. Prima persoană care a folosit cuvântul "geografie” a fost Eratosthene ...

                                               

Facultatea de Geografie a Universității din București

Prin crearea, mai întâi a Universității din București 1864, iar apoi a Academiei Române 1866 și a Societății Române Regale de Geografie 1875, s-au pus bazele instituționale ale cercetării și învățământului superior geografic din țara noastră. Ca ...

                                               

Societatea Română de Geografie

Societatea Română de Geografie a fost o instituție culturală română, fondată în 1875 sub denumirea de Societatea Română Regală de Geografie, cu scopul de a reuni cercetătorii și specialiștii români din domeniul geografiei, după modelul societățil ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →