★ Free online encyclopedia. Did you know? page 282                                               

Nima, Cluj

În perimetrul acestei localități s-a pus în evidență prezența unui masiv de sare gemă și a unor izvoare sărate, saramura fiind întrebuințată din vechi timpuri de către localnici.

                                               

Nireș, Cluj

Nireș, mai demult Sasnireș, Sas-Mireșu, Sasmireșu, este un sat în comuna Mica din județul Cluj, Transilvania, România.

                                               

Ocolișel, Cluj

Ocolișel, în trecut Ocolișul Mic este un sat în comuna Iara din județul Cluj, Transilvania, România. Pe Harta Iosefină a Transilvaniei din 1769-1773 Sectio 108 satul Ocolișel apare sub numele de Kis Oklos.

                                               

Orman, Cluj

Biserica Reformată-Calvină inițial romano-catolică, monument istoric în stil gotic din sec. al XIII-lea ruină, cu turn-clopotniță din secolul al XVIII-lea.

                                               

Osoi, Cluj

Dan Ghinea 2000. Enciclopedia geografică a României. București: Editura Enciclopedică. ISBN 978-973-45-0396-4. Simon András, Gáll Enikő, Tonk Sándor, Lászlo Tamás, Maxim Aurelian, Jancsik Péter, Coroiu Teodora 2003. Atlasul localităților județulu ...

                                               

Pata, Cluj

Următoarele situri arheologice din Pata au fost înscrise pe lista monumentelor istorice din județul Cluj elaborată de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național din România în anul 2010: Așezarea romană din punctul" Pusta grofului”. Așezarea p ...

                                               

Pădureni (Chinteni), Cluj

Pădureni este un sat în comuna Chinteni din județul Cluj, Transilvania, România. }nainte de 1924, localitatea era cunoscută sub denumirea de Făgădaiele Feiurdului.

                                               

Pădureni (Ciurila), Cluj

Pădureni este un sat în comuna Ciurila din județul Cluj, Transilvania, România. Cunoscută mai demult cu numele de Măierău. Pe Harta Iosefină a Transilvaniei din 1769-1773 Sectio 095, localitatea apare sub numele de "Magyar Oszeg”.

                                               

Pădureni (Tritenii de Jos), Cluj

Între Pădureni și satul învecinat Urca a existat în trecut într-o pădurice o veche mănăstire notată "Monostor" pe Harta Iosefină. Este amintită în 1774, când avea un călugăr greco-catolic. Interiorul mănăstirii era foarte mic.

                                               

Pădurenii (Mintiu Gherlii), Cluj

Satul românesc a aparținut în trecut domeniului latifundiar din Unguraș. Este cel mai frumos sat al comunei la ora actuală, prin peisajele pe care le oferă și prin aerul curat.

                                               

Păniceni, Cluj

Cheile Păniceniului, foarte interesante prin fenomenul de inversiune floristică conifere pe fundul văii, foioase în partea de sus, zona este protejată, având și o marcantă valoare peisagistică.

                                               

Pâglișa, Cluj

Pâglișa este un sat în comuna Dăbâca din județul Cluj, Transilvania, România. Satele cu care se învecinează sunt: Bădești, Dârja, Chidea, Stoiana, Dăbâca și Cubleșu Someșan.

                                               

Petea, Cluj

Simon András, Gáll Enikő, Tonk Sándor, Lászlo Tamás, Maxim Aurelian, Jancsik Péter, Coroiu Teodora 2003. Atlasul localităților județului Cluj. Cluj-Napoca: Editura Suncart. ISBN 973-86430-0-7. Mentenanță CS1: Nume multiple: lista autorilor link. ...

                                               

Petrești, Cluj

În subsolul localității se găsește un masiv de sare. Pe teritoriul acestei localități se găsesc izvoare sărate, saramura fiind întrebuințată din vechi timpuri de către localnici.

                                               

Petreștii de Jos, Cluj

Petreștii de Jos este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Cluj, Transilvania, România.

                                               

Petreștii de Mijloc, Cluj

Petreștii de Mijloc este un sat în comuna Petreștii de Jos din județul Cluj, Transilvania, România. Pe Harta Iosefină a Transilvaniei din 1769-1773 Sectio 109 satul Petreștii de Mijloc apare sub numele de Közép Peterd.

                                               

Pietroasa, Cluj

Pietroasa este un sat în comuna Moldovenești din județul Cluj, Transilvania, România. Pe Harta Iosefină a Transilvaniei din 1769-1773 Sectio 124, localitatea apare sub numele de Cseges.

                                               

Plaiuri, Cluj

Plaiuri este un sat în comuna Petreștii de Jos din județul Cluj, Transilvania, România. Pe Harta Iosefină a Transilvaniei din 1769-1773 satul Plaiuri apare sub numele de Hagymas.

                                               

Popești, Cluj

În secolul al XIII-lea numită Bolgar. În anul 1284 se găsea în posesia canonicului din Weissenburg Alba Iulia Benediktus dată de la care satul s-a numit Pfaffendorf. În anul 1492 este amintită biserica "St. Andreas” "Sf. Andrei”. În secolul al XV ...

                                               

Pruneni, Cluj

După evenimentele războinice din secolul al XVII-lea aici au mai rămas puține familii maghiare. Comunitatea reformată-calvină a fost dizolvată în anul 1900.

                                               

Pruniș, Cluj

Pe Harta Iosefină a Transilvaniei din 1769-1773 Sectio 095, localitatea apare sub numele de "M.Szilvás” Magyar Szilvás. În partea de nord a satului pe această hartă este marcat amplasamentul unui vechi castel, numit" Altes Schloß ”.

                                               

Răchițele, Cluj

La recensământul din 1930 au fost înregistrați 1.512 locuitori, toți români. Sub aspect confesional populația era alcătuită din 1.503 greco-catolici și 9 ortodocși.

                                               

Răscruci, Cluj

Răscruci, mai demult Valasut, este un sat în comuna Bonțida din județul Cluj, Transilvania, România. În perioada interbelică, între 1919 și 1929, a fost sediul plășii Someș din județul Cluj de atunci.

                                               

Recea-Cristur, Cluj

                                               

Rediu, Cluj

Satul apare atestat prima oară în 1292 ca și Rewd, apoi în 1500 sub denumirile Olah Rewd și Magyar Rewd. Pe Harta Iosefină a Transilvaniei din 1769-1773 Sectio 095 apare sub numele de Röd.

                                               

Rogojel, Cluj

Este atestat documentar din 1740, sub denumirea de Rogosd Alpetris. Un sat de tip răsfirat, asemeni tuturor satelor de munte, situat la poalele munților Vlădeasa. Principala ocupație a sătenilor este creșterea animalelor, aceasta fiind și singura ...

                                               

Roșieni, Cluj

Dan Ghinea 2000. Enciclopedia geografică a României. București: Editura Enciclopedică. ISBN 978-973-45-0396-4. Simon András, Gáll Enikő, Tonk Sándor, Lászlo Tamás, Maxim Aurelian, Jancsik Péter, Coroiu Teodora 2003. Atlasul localităților județulu ...

                                               

Rugășești, Cluj

Relieful aparține Podișului Someșan din Depresiunea Colinară a Transilvaniei, cuprinzând dealuri cu altitudini de 300-600m, printre acestea fiind: Cornul Fundăturii-571m, D.Măgura, D.Jiuța, D.Laz, D.Coasta Mare. De-a lungul râului Sălătruc se afl ...

                                               

Satu Lung, Cluj

Dan Ghinea 2000. Enciclopedia geografică a României. București: Editura Enciclopedică. ISBN 978-973-45-0396-4. Simon András, Gáll Enikő, Tonk Sándor, Lászlo Tamás, Maxim Aurelian, Jancsik Péter, Coroiu Teodora 2003. Atlasul localităților județulu ...

                                               

Sava, Cluj

Așezare rurală daco-romană. S-au cercetat trei semibordeie. Inventarul constă din fragmente ceramice lucrate cu mâna din pastă poroasă și zgrunțuroasă, de culoare cenușie-negricioasă.

                                               

Săcel, Cluj

Săcel este un sat în comuna Băișoara din județul Cluj, Transilvania, România. Pe Harta Iosefină a Transilvaniei din 1769-1773 Sectio 094, localitatea apare sub numele de "Aszszonfalva”.

                                               

Sălicea, Cluj

Sălicea este un sat în comuna Ciurila din județul Cluj, Transilvania, România. Pe Harta Iosefină a Transilvaniei din 1769-1773 Sectio 095, localitatea apare sub numele de "Seliste”.

                                               

Săliște, Cluj

Pe Harta Iosefină a Transilvaniei din 1769-1773 Sectio 095, localitatea apare sub numele de "Szelistye ”. La nord de sat pe hartă este marcat prin semnul π locul de pedepsire publică a delicvenților în perioada medievală.

                                               

Săliștea Nouă, Cluj

Simon András, Gáll Enikő, Tonk Sándor, Lászlo Tamás, Maxim Aurelian, Jancsik Péter, Coroiu Teodora 2003. Atlasul localităților județului Cluj. Cluj-Napoca: Editura Suncart. ISBN 973-864300-7. Mentenanță CS1: Nume multiple: lista autorilor link. D ...

                                               

Săliștea Veche, Cluj

Biserica ortodoxă de zid cu hramul "Sfinții Împărați Constantin și Elena” a fost pictată în două etape de pictorii bisericești preot DAMIAN Tuluc din Mociu între 1998 -1999 și HENOREL Nica din Cluj în 2003, continuând în maniera picturală început ...

                                               

Săndulești, Cluj

Săndulești, localitatea este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Cluj, Transilvania, România. Pe Harta Iosefină a Transilvaniei din 1769-1773 Sectio 109 apare sub numele de Szind.

                                               

Săvădisla, Cluj

Săvădisla este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Cluj, Transilvania, România.

                                               

Sâmboieni, Cluj

Localitatea este renumită datorită violistului László Varga care a fost cunoscătorul muzicii tradiționale din Câmpia Transilvaniei. El a jucat melodii maghiare, dar și române la festivaluri din Ungaria. În 2015 Televiziunea Maghiară a prezentat f ...

                                               

Sânmărtin (Chinteni), Cluj

Dan Ghinea 2000. Enciclopedia geografică a României. București: Editura Enciclopedică. ISBN 978-973-45-0396-4. Simon András, Gáll Enikő, Tonk Sándor, Lászlo Tamás, Maxim Aurelian, Jancsik Péter, Coroiu Teodora 2003. Atlasul localităților județulu ...

                                               

Sânnicoară, Cluj

Sânnicoară este un sat în comuna Apahida din județul Cluj, Transilvania, România. Pe Harta Iosefină a Transilvaniei din 1769-1773 Sectio 084, localitatea apare sub numele de "Sz. Miklos”.

                                               

Sântejude-Vale, Cluj

Satul este situat la 17 km de Gherla și are sub 100 de locuitori. Sate învecinate: Sântejude, Sântioana, Săcălaia, Fizeșu Gherlii. Principala activitate a localnicilor este agricultura. În sat există o biserică ortodoxă, un cămin cultural recent ...

                                               

Sântejude, Cluj

Satul este atestat documentar pentru prima dată în 1173. De satul Sântejude aparțin cătunele Sântejude-Vale și Lughet. Cătunul Sântejude-Vale s-a dezvoltat după 1990 ca o zonă turistică cu cabane și zone de agrement, folosite în special de locuit ...

                                               

Sântioana, Cluj

Pe teritoriul acestei localități se găsesc izvoare sărate, saramura fiind întrebuințată din vechi timpuri de către localnici. Totodată este un loc unde oamenii îmbină tradiția oieritului, acesta fiind un obicei important, dar interesul scade cons ...

                                               

Scrind-Frăsinet, Cluj

Localitatea Frăsinet este situată în județul Cluj, la poalele Munților Vlădeasa 1836 m, fiind localitate componentă a comunei Mărgău. Accesul în localitate se realizează dinspre Cluj Napoca și Oradea pe DN1 E60, în dreptul localității Huedin, urm ...

                                               

Stejeriș, Cluj

Pe Harta Iosefină a Transilvaniei din 1769-1773 Sectio 124, localitatea apare sub numele de Kertsed. La sud-est de Kertsed Stejeriș, respectiv la nord-est de satul învecinat Măhăceni pe hartă este marcat prin semnul π un loc public de pedepsire a ...

                                               

Stoiana, Cluj

Biserica gotică romano-catolică a fost preluată în secolul al XVI-lea de cultul reformat-calvin. Din construcția originală se mai păstrează numai corul.

                                               

Strâmbu, Cluj

Biserica nouă "Nașterea Sf. Ioan Botezătorul”, construită în perioada 1970-1975, și sfințită în 1977 de către Arhiepiscopul Teofil Herineanu, al Vadului, Feleacului și Clujului. În această localitate a existat în trecut o mănăstire, între timp dă ...

                                               

Suceagu, Cluj

Suceagu este un sat în comuna Baciu din județul Cluj, Transilvania, România. Pe Harta Iosefină a Transilvaniei din 1769-1773 Sectio 082, localitatea apare sub numele de "Szutság ”.

                                               

Sucutard, Cluj

Devastat de trupe străine în anii 1600-1603, satul a rămas cu puțini locuitori. Familia nobiliară Wass a deținut aici, încă din Evul Mediu, un castel impunător.

                                               

Surduc, Cluj

Pe Harta Iosefină a Transilvaniei din 1769-1773 Sectio 109 satul Surduc apare sub numele de Szurdok. La nord de sat pe hartă este marcat prin semnul π locul public de pedepsire a delicvenților în perioada medievală.

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →