★ Free online encyclopedia. Did you know? page 275                                               

Turulung, Satu Mare

Turulung este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Satu Mare, Transilvania, România. Primele urme de locuire de pe teritoriul comunei aparțin epocii vechi a pietrei, găsite cu precădere în viile de pe Dealul Mic. În apropiere ...

                                               

Adalin, Sălaj

Adalin este un sat în comuna Dragu din județul Sălaj, Transilvania, România. Satul Adalin a fost atestat documentar pentru prima oară în anul 1733, sub numele de Adalinul. În anul 1901 a fost adusă în acest sat o biserică de lemn din satul Borșa, ...

                                               

Almașu, Sălaj

Almașu este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Sălaj, Transilvania, România. Din punct de vedere etnografic, comuna face parte din Țara Călatei în maghiară Kalotaszeg.

                                               

Badon, Sălaj

Badon este un sat în comuna Hereclean din județul Sălaj, Transilvania, România. Biserica greco-catolică din Badon a fost una dintre primele biserici românești de zid din Transilvania.

                                               

Bădăcin, Sălaj

Satul Bădăcin face parte din comuna Pericei, la 5 Km de orașul Șimleu Silvaniei. Este un sat relativ mic, cu 275 de numere de casă. Toți locuitorii sunt români. Despre această așezare nu se cunosc prea multe. Localitatea este așezată pe o vale de ...

                                               

Bănișor, Sălaj

Bănișor este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Sălaj, Transilvania, România. Așezarea românească este atestată din evul mediu pe aceste meleaguri.

                                               

Bercea, Sălaj

Localitatea este așezată între dealuri, cu un pârâu care se varsă în Almaș. Toponimia locurilor: pârâul Bercea, dealul Fânațelor, dealul Urzăcarului, dealul Rujii, dealul Uricul Cucului, pășunea Marinuța, pășunea și pădurea Galișului, dealu Alb ș ...

                                               

Bezded, Sălaj

Bezded este un sat în comuna Gârbou din județul Sălaj, Transilvania, România. Satele Bezded, Cernuc și Solomon sunt pomenite începând cu anul 1336, respectiv: BEZDED – Bezdedteluk, CERNUC – Curnuk, SOLOMON – Salamonteluk.

                                               

Biușa, Sălaj

Prima mențiune documentară a localității Biușa este în anul 1387 când această localitate este menționată ca localitate maghiară "villae hungaricalis” aparținând cetății Cheud din Comitatul Solnoc-Dăbâca. La 1388 localitatea este menționată sub nu ...

                                               

Bobota, Sălaj

Localitatea Bobota este situată în partea nordică a județului, în zona colinară a Platformei Sălăjene Marginale, la contactul Colinelor Toglaciului cu culoarul Crasnei și Piemontul Sălăjean, la o distanță de 35 km față de municipiul Zalău, și la ...

                                               

Bocșa, Sălaj

Bocșa este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Sălaj, Transilvania, România. Localitatea este situată la o distanță de 18 km față de municipiul Zalău. În Biserica greco-catolică din Bocșa se află mausoleul lui Simion Bărnuțiu.

                                               

Borza, Sălaj

Așezat pe malul drept al Agrijului, satul Borza a fost pomenit pentru prima dată în documentele vremii în anul 1469 sub numele de Berzowa. Date despre numărul de locuitori au apărut abia în sec. XVIII când în Imperiul habsburgic încep să se facă ...

                                               

Brebi, Sălaj

Brebi este un sat în comuna Creaca din județul Sălaj, Transilvania, România. Scurt istoric al satului Satul Brebi este pomenit pentru prima oară într-un document din anul 1385 sub denumirea de Beryd. La fel ca și în cazul altor localități, asta n ...

                                               

Brusturi, Sălaj

Așezat pe malul drept al Agrijului, satul Brusturi apare în primele documente în anul 1585 cu numele de Ujfalu ceea ce în ungurește înseamnă, sat nou ”. De-a lungul timpului această particulă apare în componența numelui satului când e denumit în ...

                                               

Călacea, Sălaj

Călacea a fost atestată documentar pentru prima oară în anul 1312, sub numele de Kalacha. În localitate au fost descoperite fragmente de ceramică datând din epoca bronzului. Arheologul Károly Torma consemna în 1879 substrucțiile unei clădiri datâ ...

                                               

Chieșd, Sălaj

Chieșd este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Sălaj, Transilvania, România. Chieșd este o comună în județul Sălaj, Transilvania, România. Are în componență satele: Chieșd reședință, Colonia Sighetu Silvaniei și Sighetu Sil ...

                                               

Chilioara, Sălaj

Chilioara este un sat în comuna Coșeiu din județul Sălaj, Transilvania, România. Relieful predominant este deluros. Satul este așezat între măguri, la marginea sa existând o padure întinsă, cunoscută de localnici sub numele de "Valea Santăului”.

                                               

Ciglean, Sălaj

Scurt istoric Dintre toate satele comunei Creaca, doar Cigleanul se află la altitudine și nu în zona de luncă, accesul făcându-se printr-un drum comunal ce îl leagă de satul Prodănești. A fost atestat documentar încă din anul 1545 când apare în d ...

                                               

Cizer, Sălaj

Cizer este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Sălaj, Transilvania, România. Cizerul este una dintre cele mai vechi așezări sălăjene, atestată documentar din anul 1219. În hotarele localității este cuprinsă din anul 1968 și ...

                                               

Coșeiu, Sălaj

Prima atestare documentară este din 1299, când este menționat în documentele vremii, cu numele de Kusaly, ca fiind oppidum, adică târg de importanță locală. Alte informații despre localitate le aflăm în sec. al XV-lea, când familia nobiliară Jakc ...

                                               

Crasna, Sălaj

Localitatea Crasna este situată în partea sud-vestică a județului, la intersecția drumurilor ce leagă Munții Apuseni de Câmpia de Vest și Depresiunea Transilvaniei prin Poarta Meseșană la o distanță de 20 km. spre est, în zona în care începe să s ...

                                               

Creaca, Sălaj

Localitatea Creaca este situată în partea centrală a județului, în zona de contact dintre Munții Meseșului, Dealul Dumbrava și Depresiunea Almaș-Agrij. Dealul Dumbrava este puntea de legătură dintre culmea Meseșului și horstul cristalin al Ticăul ...

                                               

Criștelec, Sălaj

Satul Criștelec este atestat documentar din 1257, cu denumirea de Keresteleke. Actuala denumire o primește în anul 1919, nume care se crede că vine de la cetatea Kiris, menționată în unele monografii ale acestor locuri. La locul numit "Fântâna Fe ...

                                               

Doh, Sălaj

Prima atestare documentară a localității provine din anul 1338, când satul apare sub numele de Doh. Alte atestări documentare provin din anii 1547 praedium Doh, 1609 Dobbtelke, Dohtelke, 1733 Dohul, 1750 Dohh, 1850 Dohu, 1854 Doh, 1900 Doh, 1930 ...

                                               

Dragu, Sălaj

Localitatea Dragu este situată la limita sud-estică a județului Sălaj cu județul Cluj, pe cursul superior a văii Dragului, în zona de contact a Depresiunii Almaș-Agrij cu Dealurile Șimișna-Gârbou, la 45 km. distanță de municipiul Zalău, pe drumul ...

                                               

Dumuslău, Sălaj

Prima atestare documentară a localității provine din anul 1418, când satul apare sub numele de poss Domozlo. Alte denumiri de-a lungul timpului: 1459 predium Domozlo, 1553 Domozlov, 1733 Domoszlou, 1760 - 1762 Domosló, 1850 Dumuslău, 1854 Domosyl ...

                                               

Făgetu, Sălaj

Făgetu, mai demult Valea Ungurului, este un sat în comuna Plopiș din județul Sălaj, Transilvania, România. Aici trăiește și acum o importantă comunitate a slovacilor din România. În 1891 a fost înființată parohia de către cardinalul Lőrinc Schlau ...

                                               

Gălpâia, Sălaj

Un relief colinar cu depresiuni subdeluroase și văi. Pe dealul pădurii Brusturilor de deasupra viilor bătrânii, este punctul cel mai înalt din sat și din împrejurimi, iar priveliștea deschisă-n fața ochilor, aflându-te acolo, îți fașcinează privi ...

                                               

Gâlgău, Sălaj

Numele satului vine probabil de la cuvântul slav glog glogov, ce înseamnă păducel. Așezarea și împrejurimile sale au fost locuite din cele mai vechi timpuri, dovadă fiind săpăturile efectuate la marginea satului în 1882, când Károly Torma a explo ...

                                               

Gârbou, Sălaj

În vatra satului Gârbou au fost descoperite vestigiile unei așezări romane fortificate, probabil un castru roman, fortificații ce au stat la baza construirii unei cetăți medievale. Prima atestare documentară a localității provine din anul 1366, c ...

                                               

Glod, Sălaj

Vasile Vaida 1780-1834, secretar gubernial, născut în Glod, dintr-o veche familie românească ai cărei membri au fost înnobilați, în anul 1616, de principele Ardealului Gavril Bethlen, și dăruiți cu moșii în satele Glod și Frânceni. V. Vaida a făc ...

                                               

Halmășd, Sălaj

Localitatea Halmășd se situează în zona maginală a Depresiunii Plopiș, la contact cu culmile joase ale Munților Plopiș, în bazinele hidrografice ale Drighiului și Văii Cerișei, la o distanță de 49 km față de municipiul Zalău.

                                               

Horoatu Crasnei, Sălaj

Dintre așezările comunei, Horoatu Crasnei este localitatea cu cea mai veche atestare documentară, primele mențiuni despre această așezare datând din anul 1213, când era cunoscută sub numele de Villa Huruat. Localitatea Horoatu Crasnei este format ...

                                               

Ilișua, Sălaj

Potrivit recensământului populației din 1850 erau 778 locuitori, dintre care 640 reformați, 104 greco-catolici, 29 romano-catolici și 5 evrei. Potrivit recensământului din 1992 erau 783 locuitori, dintre care 547 reformați, 186 romano-catolici, 4 ...

                                               

Inău, Sălaj

Imaginea satului la începutul secolului 20, a fost schițată astfel: "Era un sat foarte sărac plin de pelagroși. Pămîntul nu aparținea țăranilor. Ei aveau o mică grădină în jurul casei. Țăranii erau iobagii baronului Veseleny. Casele lor erau acop ...

                                               

Jac, Sălaj

Ascunsă privirilor de un pâlc de pădure, pe dealul în Dos, se găsește un lăcaș încrustat în piatră, ca o peșteră. Acesta face parte din multele sihăstrii sătești descoperite pe teritoriul țării noastre, prezente încă din zorii creștinismului. Ace ...

                                               

Lompirt, Sălaj

Prima mentiune dateaza din 1321. Zona a fost pustiita din cauza războaielor până în jurul anului 1722 când a fost repopulat. Biserica reformată din Lompirt a fost construită în 1777. Bunicii săi, Ady Dániel și Visky Julianna, fiind din Lompirt, E ...

                                               

Luminișu, Sălaj

Prima atestare documentară a localității provine din anul 1546, când satul apare cu denumirea de Zsakathura. Alte denumiri ale satului: 1566 Szakathura, 1600 Zakatura, 1603 Szakatura, 1750 Szeketura, 1800 Săcătura, 1854 Szakatura, Secătură, 1964 ...

                                               

Lupoaia, Sălaj

Scurt istoric Pe malul drept al Agrijului în dreptul satului Creaca se află satul Lupoaia. După cum îi spune și numele, acesta vine de la cuvântul lup, dovadă fiind și particula farkas care în maghiară înseamnă lup ce apare în componența numelui ...

                                               

Mal, Sălaj

Mal este un sat în comuna Sâg din județul Sălaj, Transilvania, România. Așezarea românească este atestată din evul mediu pe aceste meleaguri. Un cătun semnificativ de rromi, Mal 2, s-a format în ultimul veac în afara vetrei satului, între hotarel ...

                                               

Marca, Sălaj

Localitatea Marca este situată la limita vestică a județului Sălaj, pe DN19B, Nușfalău - Săcuieni. Cel mai apropiat centru urban este Șimleu Silvaniei aflat la 25 km, Zalăul la 54 km, iar municipiul Oradea la 85 km.

                                               

Marin, Sălaj

Marin este un sat din comuna Crasna, județul Sălaj. Din punct de vedere geografic este situat în depresiunea Silvaniei, la distanțe aproximativ egale de Măgura Șimleului, Munții Meseșului și Munții Plopișului. Are un relief colinar, format din cu ...

                                               

Mălădia, Sălaj

În vechime, locuitorii aveau casele in Sorușa. Dar, din cauza invaziilor, s-au mutat în pădure, pe actualul amplasament. Privind biografia episcopului Ioan Alexi, dascălul Daniil Graur a scris în 1932: Biserica veche de lemn din Mălădia a ars în ...

                                               

Meseșenii de Sus, Sălaj

Satul Meseșenii de Sus este situat în partea central-vestică a județului Sălaj în Depresiunea Crasnei, la poalele nordice ale Osoiului Ciontului 870 m, cel de-al II-lea vârf montan al Meseșului înălțimea maximă a acestor munți fiind atinsă în Măg ...

                                               

Moiad, Sălaj

În primele atestari documentare, satul apare sub numele de: Moiota 1205–1235, Mayad 1246, Mayod 1321, Majod 1459, Maÿad 1549. În 1850, cand localitatea avea 113 locuitori, apare ca Mojád, din cei 113 locuitori, 96 erau greco-catolici, 8 evrei, 7 ...

                                               

Plesca, Sălaj

Satul Plesca este așezat la o altitudine de 300 m, longitudine 28.70 Est, iar latitudinea de 45.80 Nord. Etimologia cuvântului Plesca provine din limba slavă și înseamnă nuia ținută între degete Paliczka. De-a lungul anilor denumirea localității ...

                                               

Poienița, Sălaj

Daca doriti sa vizitati localitatea POIENITA, comuna Babeni, judetul Salaj, Romania, puteti vizita locuri MINUNATE. Chiar MIRIFICE: Piatra lui PINTEA" Haiducul Pintea Viteazul, Pietrele MOSUL si BABA ", Padurea LA MALAINI ", SUB FANTANA ", Padure ...

                                               

Prodănești, Sălaj

Prodănești este un sat în comuna Creaca din județul Sălaj, Transilvania, România. Scurt istoric al satului Înșirat de-a lungul șoselei ce urmează cursul Agrijului pe partea sa stângă în dreptul Borzei, Prodăneștiul este unul din satele mici ale c ...

                                               

Purcăreț, Sălaj

Prima atestare documentară a localității provine din anul 1543, când satul apare sub numele de Porkerecz. Alte atestări documentare provin din anii 1553 Porkoricza, 1566 Pwrkerecz, Purkerech, 1733 Purkeritz, 1750 Porkeresty, 1760-1762 Purkeretz, ...

                                               

Sălăjeni, Sălaj

Înaintea anului 1895, localitatea avea hotarele sub urmǎtoarele denumiri care se mai pǎstreazǎ și azi: Sub Puste, între Coaste, Cornet, la Puturoasa, Dupa Fogedeu, La Punți, La Poiăți, la Aric, La Răstoacă, Preste Vale, Dimburele, Pădurici, la Ho ...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →