ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 261                                               

Grup altern

Este cunoscut faptul că în jocul de Perspico Taquin sau 15-puzzle nu pot fi realizate toate configurațiile aparent posibile. Doar jumătate din configurații sunt accesibile prin mutări ”legale” adică fără a demonta jocul în timp ce celelte configu ...

                                               

Identitatea lui Bézout

Identitatea lui Bézout sau lema lui Bézout este, în teoria numerelor, o ecuație diofantică liniară. Poartă numele matematicianului francez Étienne Bézout. Enunțul acesteia este următorul: Dacă a și b sunt două numere întregi nenule, iar d cel mai ...

                                               

Inducție matematică

Inducția matematică este o modalitate de demonstrație utilizată în matematică pentru a stabili dacă o anumită propoziție este valabilă pentru un număr nelimitat de cazuri, contorul cazurilor parcurgând toate numerele naturale.

                                               

Inegalitatea lui Bernoulli

Inegalitatea lui Bernoulli, atribuită lui Jakob Bernoulli, reprezintă una din inegalitățile care stau la baza teoretică a analizei matematice.

                                               

Inegalitatea lui Jordan

Inegalitățile geometrice au fost tratate cu mare interes în ultimii ani. Inegalitatea lui Jordan a fost și ea în centrul acestor studii. 2 π x ≤ s i n x {\displaystyle {\frac {2}{\pi }}x\leq \ sinx}, unde 0 ≤ x ≤ π 2 {\displaystyle 0\leq \ x\leq ...

                                               

Inegalități matematice

Matematicianul german Hermann Kober, născut în orașul german Beuthen, actualul oraș Bytom din Polonia, a obținut o primă generalizare a inegalității lui Camille Jordan. Teoremă. Sunt adevărate afirmațiile: a)Dacă x ∈ } atunci are loc inegalitatea ...

                                               

Institutul de Calcul "Tiberiu Popoviciu”

Institutul de Calcul "Tiberiu Popoviciu” este un institut de cercetare al Academiei Române, aflat în Cluj-Napoca, având profil matematic. Institutul este coordonat de secția de Științe Matematice și aflat în subordinea Filialei din Cluj-Napoca a ...

                                               

Interval (matematică)

Interval este un termen de bază al algebrei și analizei matematice. Acesta este o mulțime care conține toate numerele reale situate între două numere reale date.

                                               

Ipoteza Riemann

Ipoteza Riemann, formulată pentru prima oară de Bernhard Riemann în 1859, este una din cele mai celebre și mai importante probleme nerezolvate din matematică. A rămas o întrebare deschisă timp de aproape 150 de ani, deși rezolvarea ei a atras efo ...

                                               

Înălțime

În metrologie știința măsurătorilor, înălțimea este distanța verticală între un punct sau un obiect asimilat unui punct și un nivel de referință specificat. Prin extindere, este și dimensiunea unui obiect, luată în direcția verticală. Vezi Sistem ...

                                               

Înmulțire (matematică)

Înmulțirea este o operație matematică ce poate fi definită ca o adunare succesivă. De exemplu: 3×4=3+3+3+3=12. Înmulțirea poate fi reprezentată cu ajutorul mai multor semne grafice: "×": 3×4=12; " ": 3 4=12; "*": 3*4=12.

                                               

Lanț Markov

În matematică, un proces Markov, sau un lanț Markov, este un proces stochastic care are proprietatea că, dată fiind starea sa prezentă, stările viitoare sunt independente de cele trecute. Această proprietate se numește proprietatea Markov. Cu alt ...

                                               

Legea de distribuție Cauchy

Legea de distribuție Cauchy sau Legea de distribuție Cauchy-Lorentz este o lege de probabilitate cu multiple aplicații în statistică, fizică.

                                               

Listă de litere arabe

Limba arabă este cea mai mare subramură, ca număr de vorbitori, aflată în uz, din cadrul familiei de limbi semitice. Clasificată ca semitică centrală, aceasta este înrudită îndeaproape cu akkadiana, ebraica, aramaica, siriaca, cananeana, fenician ...

                                               

Criteriul logaritmic

În matematică, criteriul logaritmic se aplcă pentru determinarea naturii unei serii infinte ∑ n = 1 ∞ a n. {\displaystyle \sum _{n=1}^{\infty }a_{n}.} cu termeni pozitivi. Criteriul logaritmic folosește numărul l = lim n → ∞ ln ⁡ 1 a ln ⁡ n {\dis ...

                                               

MATLAB

MATLAB este un mediu de dezvoltare pentru calcul numeric și analiză statistică ce conține limbajul de programare cu același nume, creat de MathWorks. MATLAB permite manipularea matricilor, vizualizarea funcțiilor, implementarea algoritmilor, crea ...

                                               

MATLAB Paralel

MATLAB oferă o soluție pentru implementarea algoritmilor paraleli, și anume instrumentul pentru calcul paralel. Este oferit suport pentru procesoare cu mai multe nuclee, unități de procesare grafică și clustere de calculatoare. De asemenea, se po ...

                                               

Maxima (software)

For other meanings of Maxima, see Maxima dezambiguizare Maxima este un sistem complet computer algebra system bazat pe versiunea din 1982 a Macsyma. El este scris în Common Lisp și rulează pe toate platformele POSIX cum ar fi Mac OS X, Unix, BSD, ...

                                               

Maximal

În matematică, un element se definește a fi maximal dacă nu există un altul strict mai mare care să-l includă. Formal, x este maximal dacă pentru orice y care îl conține, x = y. De remarcat că un element poate fi maximal fără a fi cel mai mare po ...

                                               

Medie

Cuvântul medie înseamnă de obicei media aritmetică a două numere. Pe lângă media aritmetică a două sau mai multe numere, în matematică se mai definesc și alte genuri de medii. Utilizat ca adjectiv cuvântul înseamnă "mijlociu" ca mărime, valoare s ...

                                               

Medie aritmetică

Dacă a și b sunt numere reale, media aritmetică a acestora este m a {\displaystyle m_{a}} = a + b 2 {\displaystyle {a+b} \over 2} Generalizare: pentru n numere reale x 1 {\displaystyle x_{1}}, x 2 {\displaystyle x_{2}}., x n {\displaystyle x_{n}} ...

                                               

Medie armonică

Dacă a și b sunt numere reale pozitive media armonică a acestora reprezintă inversul mediei aritmetice a inverselor numerelor și este egală cu: m h {\displaystyle m_{h}} = 2 1 a + 1 b = 2 ⋅ a ⋅ b a + b {\displaystyle {2 \over

                                               

Medie geometrică

Media geometrică, în matematică, este un anumit tip de valoare medie care indică tendința centrală sau valoarea tipică a unui set de numere sau termeni. Este într-o măsură similară cu media aritmetică, cu diferența că la media geometrică numerele ...

                                               

Medie pătratică

Dacă a și b sunt numere reale pozitive media pătratică a acestora este m p {\displaystyle m_{p}} = a 2 + b 2 {\displaystyle {\sqrt

                                               

Minus

                                               

Modul (matematică)

În matematică, modulul sau valoarea absolută a unui număr real x, notat |x|, este numărul real luat fără semn. În mulțimea numerelor complexe, modulul unui număr este distanța dintre acesta și origine. O definiție mai riguroasă a modulului unui n ...

                                               

MR Lookup

MR Lookup este baza de date a Societății americane de matematică (American Mathematical Society. Este gestionată de Universitatea din Philadelphia. Conține peste 2 mln de titluri de articole științifice și cărți din toate domeniile matematicii, p ...

                                               

Nomografie

Nomografia se ocupă cu calcule făcute pe cale grafică. Concret, nomografia este teoria efectuării de calcule pe cale grafică, și ea dezvoltă reprezentări grafice cu dependențele funcționale dintre trei sau mai multe variabile, implicate în calcul ...

                                               

Număr impar

În matematică, un număr impar are forma n= 2p+1, unde p este un număr întreg. Șirul numerelor impare naturale 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15., 2n +1.2 n +1. Acest șir este infinit. Mulțimea numerelor impare se mai notează 2 Z + 1 {\displaystyle 2\math ...

                                               

Numere armenești

Numerele armenești se obțin prin simplă adăugare și însumare. Cifrele armene sunt scrise de la stânga la dreapta. Exemple: Ծ = 50 ՍԴ = 2004 = 2000 + 4 ՃԻ = 120 = 100 + 20 ՍՄԻԲ = 2222 = 2000 + 200 + 20 + 2 ՌՋՀԵ = 1975 = 1000 + 900 + 70 + 5 Pentru ...

                                               

Olimpiada Internațională de Matematică

Olimpiada Internațională de Matematică este o competiție anuală de matematică la care participă elevi din diferite țări. Prima și a doua olimpiadă internațională de matematică s-au desfășurat în România în 1959, datorită eforturilor creative, con ...

                                               

Olimpiada Internațională de Matematică din 1959

Olimpiada Internațională de Matematică din 1959 a fost prima ediție a OIM și a avut loc la Brașov. La individual, cehoslovacul Bohuslav Diviš a câștigat cu un total de 40 puncte, iar pe doi s-au clasat la egalitate Basarab Nicolescu din România ș ...

                                               

Olimpiada Internațională de Matematică din 1960

                                               

Olimpiada Internațională de Matematică din 2010

Olimpiada Internațională de Matematică din 2010 a fost a 51-a ediție a OIM și a avut loc la Astana, Kazahstan. La această ediție au participat 97 de țări, dintre care echipa Coreei de Nord a fost descalificată. La echipe a câștigat echipa Chinei ...

                                               

Olimpiada Internațională de Matematică din 2011

Olimpiada Internațională de Matematică din 2011 a fost cea de-a 52-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Matematică, care a avut loc la Amsterdam în Țările de Jos între 12 și 24 iulie 2012. La această ediție au participat 101 țări, dintre care ...

                                               

Olimpiada Internațională de Matematică din 2012

Olimpiada Internațională de Matematică din 2012 a fost a 53-a ediție a OIM și a avut loc la Mar del Plata, Argentina. La această ediție au participat 100 de țări. La echipe a câștigat echipa Coreei de Sud cu 209 de puncte. Pe locurile 2 și 3 s-au ...

                                               

Parte întreagă și parte fracționară

Se definește partea întreagă și partea fracționară a unui număr real astfel: Fie x un număr real. Se numește parte fracționară a lui x diferența dintre număr și partea lui întreagă. Se numește parte întreagă a lui x cel mai apropiat întreg mai mi ...

                                               

Pătrat magic

În matematică, un pătrat magic de ordinul n este o aranjare de n ² numere într-un pătrat, în așa fel încât toate numerele n din aceeași coloană, rând sau diagonală să dea adunate aceeași constantă. Un pătrat magic normal conține întregii de la 1 ...

                                               

Pendul gravitațional

Pendulul gravitațional reprezintă un sistem fizic, format dintr-un corp de masă m suspendat de un punct fix printr-un fir de lungime l, care efectuează o mișcare oscilatorie sub acțiunea forței gravitaționale. El a fost studiat pentru prima dată ...

                                               

Proces stohastic

Un proces stohastic, sau uneori proces aleatoriu, este contrarul procesului determinist considerat în teoria probabilităților. În loc de o singură realitate posibilă despre cum pot evolua procesele în timp, într-un proces stohastic există o incer ...

                                               

Raționament inductiv

Raționamentul este un sistem dinamic de cel puțin trei judecăți între care există o relație necesară ce determină apariția unei noi judecăți pe baza celor precedente. În raționament are loc o mișcare a minții de la judecăți cunoscute la judecăți ...

                                               

Relație de recurență

În matematică, se spune că un șir n ∈ N {\displaystyle _{n\in \mathbb {N} }} este definit printr-o relație de recurență dacă fiecare termen al acestuia poate fi scris ca o funcție de termenii anteriori: a n = f. {\displaystyle a_{n}=fn,a_{n-1},a_ ...

                                               

Scădere

Scăderea este una dintre cele 4 operații aritmetice elementare; este inversul adunării, însemnând că dacă începem cu orice număr la care adăugăm orice număr, apoi scădem numărul pe care l-am adunat, ne întoarcem la numărul cu care am început. Scă ...

                                               

Separator zecimal

Un separator zecimal este un simbol utilizat pentru despărțirea părții zecimale de partea întreagă a unui număr zecimal. Acest simbol depinde de convenții regionale ale sistemului de numerație; în mod obișnuit, el este reprezentat de un punct în ...

                                               

Sistem cvinariu

Sistemul cvinariu este un sistem de numerație pozițional, având baza 5. Utilizează cifrele 0, 1, 2, 3 și 4 pentru a reprezenta numere reale. Împărtășește multe proprietăți comune cu sistemul numeral în bază fixă, printre care posibilitatea de a r ...

                                               

Sistem de numerație pozițional

Un sistem de numerație pozițional este un sistem de numerație în care valoarea indicată de o cifră este valoarea cifrei înmulțită cu o putere a unei constante numită bază. Ordinea puterilor bazei este succesivă, de la dreapta la stânga, cu putere ...

                                               

Sistem duodecimal

Sistemul duodecimal este un sistem de numerație pozițional în baza 12. Cu alte cuvinte, în acest sistem, numărăm în duzine și nu în zeci. Prin urmare, numărul doisprezece este scris 10, reprezentând o duzină și nici o unitate, în timp ce în baza ...

                                               

Sistem senar

Sistemul senar este un sistem de numerație pozițional, având baza 6. Utilizează cifrele 0, 1, 2, 3, 4 și 5 pentru a reprezenta numere reale. Împărtășește multe proprietăți comune cu sistemul numeral în bază fixă, printre care posibilitatea de a r ...

                                               

Sistem vigesimal

Sistemul vigesimal este un sistem de numerație pozițional, având baza 20. Utilizează 20 de cifre pentru a reprezenta numere reale. Împărtășește multe proprietăți comune cu sistemul numeral în bază fixă, printre care posibilitatea de a reprezenta ...

                                               

Spațiu (matematică)

Acest articol se referă la conceptul de spațiu din matematică și eventualele sale interpretările sale filozofice. Pentru alte sensuri, vedeți Spațiu. Spațiul, în matematică, reprezintă o mulțime de elemente puncte cu anumite proprietați.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →