★ Free online encyclopedia. Did you know? page 252                                               

Comuna Cristești, Iași

Comuna se află în extremitatea nord-vestică a județului, la limita cu județele Neamț și Suceava, pe malul stâng al râului Moldova. Este străbătută de șoseaua națională DN2, care leagă Romanul de Suceava. La Cristești, din acest drum se ramifică ș ...

                                               

Comuna Cucuteni, Iași

Cucuteni este o comună în județul Iași, Moldova, România, formată din satele Băiceni, Bărbătești, Cucuteni și Săcărești.

                                               

Comuna Deleni, Iași

Comuna se află la marginea de nord a județului, la limita cu județele Botoșani și Suceava, pe malul râului Bahlui. Este străbătută de șoseaua națională DN28B, care leagă Târgu Frumos de Botoșani, iar satele ei sunt deservite și de șoseaua județea ...

                                               

Comuna Dolhești, Iași

Comuna se află în sud-estul județului, la limita cu județul Vaslui. Este străbătută de șoseaua județeană DJ244D, care o leagă spre nord de Ciortești unde se termină în DN24 și spre sud în județul Vaslui de Bunești-Averești, Duda-Epureni și Huși u ...

                                               

Comuna Drăgușeni, Iași

Comuna se află în marginea de sud a județului, la limita cu județul Vaslui, pe malurile râului Stavnic, în amonte de lacul de acumulare Căzănești. Este străbătută de șoseaua județeană DJ248B, care o leagă spre nord de Ipatele, Șcheia, Mogoșești ș ...

                                               

Comuna Dumești, Iași

Dumești este o comună în județul Iași, Moldova, România, formată din satele Banu, Chilișoaia, Dumești, Hoisești și Păușești.

                                               

Comuna Erbiceni, Iași

Erbiceni este o comună în județul Iași, Moldova, România, formată din satele Bârlești, Erbiceni, Spinoasa, Sprânceana și Totoești.

                                               

Fântânele, Iași

Comuna se află în nordul județului. Nu este traversată de niciun drum național sau județean, fiind deservită doar de drumuri comunale care o leagă spre nord de Șipote și spre sud de Focuri.

                                               

Focuri, Iași

Comuna este așezată în partea central-nordică a județului. Este traversată de șoseaua județeană DJ281D, care o leagă spre est de Gropnița și spre vest de Coarnele Caprei și Ceplenița unde se termină în DN28B.

                                               

Comuna Golăiești, Iași

Golăiești este o comună în județul Iași, Moldova, România, formată din satele Bran, Cilibiu, Cotu lui Ivan, Golăiești, Grădinari, Medeleni, Petrești și Podu Jijiei.

                                               

Comuna Gorban, Iași

Gorban este o comună în județul Iași, Moldova, România, formată din satele Gorban, Gura Bohotin, Podu Hagiului, Scoposeni și Zberoaia.

                                               

Comuna Grajduri, Iași

Grajduri este o comună în județul Iași, Moldova, România, formată din satele Cărbunari, Corcodel, Grajduri, Lunca, Pădureni, Poiana cu Cetate și Valea Satului.

                                               

Comuna Gropnița, Iași

Comuna se află în nordul județului, pe malul stâng al râului Miletin. Este străbătută de șoseaua județeană DJ282, care o leagă spre sud-est de Movileni, Horlești, Rediu și Iași, și spre nord de Șipote și mai departe în județul Botoșani de Răuseni ...

                                               

Comuna Grozești, Iași

Comuna se află la marginea sud-estică a județului, la granița cu raioanele Nisporeni și Ungheni din Republica Moldova, pe malul drept al Prutului și pe cel stâng al Jijiei. Este străbătută de șoseaua județeană DJ249, care o leagă spre sud-est de ...

                                               

Comuna Hălăucești, Iași

Comuna se află în extremitatea vestică a județului, la limita cu județul Neamț, pe malul drept al Siretului. Este străbătută de șoseaua județeană DJ208, care o leagă spre sud de Mircești și în județul Neamț de Săbăoani unde se termină în DN2, și ...

                                               

Comuna Hărmănești, Iași

Hărmănești este o comună în județul Iași, Moldova, România, formată din satele Boldești, Hărmăneștii Noi și Hărmăneștii Vechi.

                                               

Comuna Heleșteni, Iași

Comuna se află în zona de vest a județului. Este străbătută de șoseaua județeană DJ208G, care o leagă spre est de Ion Neculce unde se termină în DN28, și spre vest de Alexandru I. Cuza și Hălăucești. Din acest drum, la Heleșteni se ramifică șosea ...

                                               

Comuna Holboca, Iași

Holboca este o comună în județul Iași, Moldova, România, formată din satele Cristești, Dancu, Holboca, Orzeni, Rusenii Noi, Rusenii Vechi și Valea Lungă.

                                               

Comuna Horlești, Iași

Comuna se află în centrul județului. Este străbătută de șoseaua județeană DJ248B, care o leagă spre nord de Lețcani unde se intersectează cu DN28, Rediu și Vânători unde se termină în DN24 și spre sud de Voinești.

                                               

Comuna Ion Neculce, Iași

Ion Neculce este o comună în județul Iași, Moldova, România, formată din satele Buznea, Dădești, Gănești, Ion Neculce, Prigoreni și Războieni. Reședința comunei este în localitatea urbană ce constituie orașul Târgu Frumos.

                                               

Comuna Ipatele, Iași

Comuna se află în marginea de sud a județului, la limita cu județul Vaslui, zona sa nordică fiind udată de râul Stavnic. Este străbătută de șoseaua județeană DJ248B, care o leagă spre nord de Șcheia, Mogoșești și Voinești, și spre sud de Drăgușen ...

                                               

Comuna Lespezi, Iași

Comuna se află în marginea nord-vestică a județului, la limita cu județul Suceava, pe malurile Siretului, acolo unde acesta primește apele afluentului său Sirețelul. Este străbătută de șoseaua județeană DJ208, care o leagă spre sud de Valea Seacă ...

                                               

Comuna Lețcani, Iași

Comuna se află în centrul județului, pe malurile Bahluiului. Este străbătută de șoseaua națională DN28, care leagă Iașiul de Roman. La Lețcani, acest drum se intersectează cu șoseaua județeană DJ248B, care duce spre nord-est la Rediu și Popricani ...

                                               

Comuna Lungani, Iași

Comuna se află în vestul județului, la limita cu județul Neamț. Este străbătută de șoseaua județeană DJ282E, care o leagă spre nord de Bălțați unde se termină în DN28 și spre sud de Sinești, Mădârjac și Țibana.

                                               

Comuna Mădârjac, Iași

Comuna se află la marginea sud-vestică a județului, la limita cu județul Neamț, pe malurile râului Sacovăț. Este străbătută de șoseaua județeană DJ282E, care o leagă spre nord-vest de Sinești, Lungani și Bălțați unde se termină în DN28 și spre su ...

                                               

Comuna Mircești, Iași

Comuna se află în marginea vestică a județului, la limita cu județul Neamț, pe malul drept al Siretului. Este străbătută de șoseaua națională DN28, care leagă Iașiul de Roman. Lângă podul peste Siret, din acest drum se ramifică șoseaua județeană ...

                                               

Comuna Mironeasa, Iași

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Mironeasa se ridică la 4.521 de locuitori, în creștere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 4.333 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români 88.65%, cu ...

                                               

Comuna Miroslovești, Iași

Miroslovești este o comună în județul Iași, Moldova, România, formată din satele Miroslovești, Mitești, Soci și Verșeni.

                                               

Comuna Mogoșești, Iași

Comuna se află în partea de sud a județului. Este străbătută de șoseaua județeană DJ248B, care o leagă spre nord de Voinești și spre sud de Șcheia, Ipatele, Drăgușeni și mai departe în județul Vaslui de Negrești unde se termină în DN15D. Din aces ...

                                               

Comuna Mogoșești-Siret, Iași

Mogoșești-Siret este o comună în județul Iași, Moldova, România, formată din satele Mogoșești-Siret, Muncelu de Sus și Tudor Vladimirescu.

                                               

Comuna Moțca, Iași

Comuna se află la marginea de nord-vest a județului, la limita cu județul Neamț, pe malul stâng al râului Moldova. Este străbătută de șoseaua națională DN2, care leagă Romanul de Suceava. La Moțca, din acest drum se ramifică șoseaua națională DN2 ...

                                               

Comuna Movileni, Iași

Comuna se află în partea centrală a județului, pe malul drept al Jijiei, acolo unde primește apele micului afluent Sbanț. Este străbătută de șoseaua județeană DJ282, care o leagă spre sud de Horlești, Rediu și Iași, și spre nord-vest de Gropnița ...

                                               

Comuna Oțeleni, Iași

Comuna se află în sud-vestul județului, la limita cu județul Neamț. Este străbătută de șoseaua județeană DJ280, care o leagă spre nord de Strunga unde se termină în DN28 și spre sud-est în județul Neamț de Bâra, Stănița, înapoi în județul Iași la ...

                                               

Comuna Plugari, Iași

Comuna se află în extremitatea de nord a județului, la limita cu județul Botoșani, pe malurile Miletinului. Este străbătută de șoseaua județeană DJ282B, care o leagă spre est de Șipote, Andrieșeni și Bivolari unde se termină în DN24C și spre vest ...

                                               

Comuna Popești, Iași

Comuna se află în zona central-vestică a județului. Este străbătută de șoseaua județeană DJ282D, care o leagă spre nord de Podu Iloaiei unde se termină în DN28 și spre sud de Mădârjac. Lângă Popești, din acest drum se ramifică șoseaua județeană D ...

                                               

Comuna Popricani, Iași

Popricani este o comună în județul Iași, Moldova, România, formată din satele Cârlig, Cotu Morii, Cuza Vodă, Moimești, Popricani, Rediu Mitropoliei, Țipilești, Vânători și Vulturi.

                                               

Comuna Prisăcani, Iași

Prisăcani este o comună în județul Iași, Moldova, România, formată din satele Măcărești, Moreni și Prisăcani.

                                               

Comuna Probota, Iași

Comuna se află în nord-estul județului, la granița cu raionul Fălești din Republica Moldova, pe malul drept al râului Prut. Este traversată de șoseaua națională DN24C, care leagă Iașiul de Lipcani.

                                               

Comuna Răchiteni, Iași

Comuna se află la marginea vestică a județului, la limita cu județul Neamț, situat pe malul drept al Siretului. Pe la marginea comunei trece șoseaua națională DN28, care leagă Iașiul de Roman. Lângă Ursărești, din acest drum se ramifică șoseaua j ...

                                               

Comuna Rediu, Iași

Rediu este o comună în județul Iași, Moldova, România, formată din satele Breazu, Horlești, Rediu și Tăutești.

                                               

Comuna Românești, Iași

Comuna se află în centrul județului și este străbătută de șoseaua județeană DJ282D, care o leagă spre nord de Movileni și spre sud de Podu Iloaiei. Prin comună trece și calea ferată Lețcani-Dorohoi, pe care este deservită de halta de călători Mov ...

                                               

Comuna Roșcani, Iași

Comuna se află în nord-estul județului, lângă pădurea Roșcani. Nu este străbătută de niciun drum național sau județean, satele ei fiind legate prin drumuri comunale de DN24 care trece pe la est de comună prin comunele Probota și Trifești.

                                               

Comuna Scânteia, Iași

Scânteia este o comună în județul Iași, Moldova, România, formată din satele Bodești, Boroșești, Ciocârlești, Lunca Rateș, Rediu, Scânteia și Tufeștii de Sus.

                                               

Comuna Schitu Duca, Iași

Schitu Duca este o comună în județul Iași, Moldova, România, formată din satele Blaga, Dumitreștii Gălății, Pocreaca, Poiana, Poieni, Satu Nou, Schitu Duca și Slobozia.

                                               

Comuna Scobinți, Iași

Scobinți este o comună în județul Iași, Moldova, România, formată din satele Bădeni, Fetești, Scobinți, Sticlăria și Zagavia.

                                               

Comuna Sinești, Iași

Comuna se află în vestul județului, la limita cu județul Neamț. Este străbătută de șoseaua județeană DJ207A, care o leagă spre nord-est de Popești și spre sud-vest în județul Neamț de Boghicea, Bâra, Sagna și Roman unde se termină în DN2. Lângă B ...

                                               

Comuna Sirețel, Iași

Comuna se află în extremitatea nord-vestică a județului, la limita cu județele Suceava și Botoșani, pe cursul superior al râului Sirețel. Este străbătută de șoseaua județeană DJ281, care o leagă spre sud-vest de Lespezi și spre est de Scobinți, C ...

                                               

Comuna Stolniceni-Prăjescu, Iași

Comuna se află în vestul județului, pe malul drept al Siretului, la sud de orașul Pașcani. Este străbătută de șoseaua județeană DJ208, care o leagă spre sud de Mogoșești-Siret, Hălăucești, Mircești și mai departe în județul Neamț de Săbăoani unde ...

                                               

Comuna Șcheia, Iași

Șcheia este o comună în județul Iași, Moldova, România, formată din satele Căuești, Cioca-Boca, Poiana Șcheii, Satu Nou și Șcheia. Șcheia se numără printre puținele localități ale județului Iași care dețin o tradiție notabilă în arta sculpturii î ...

                                               

Comuna Șipote, Iași

Comuna este situată în marginea de nord a județului, la limita cu județul Botoșani, pe malurile râului Miletin care formează aici lacul Hălceni și al afluentului său Recea, în partea central-sudică a Câmpiei Moldovei. Este străbătută de șoseaua j ...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →