ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 175                                               

Ban (mijloc de plată)

Banii ca mijloc de plată, erau utilizați din timpurile străvechi a civilizației umane. La început, au fost utilizați în comerț ca mijloc de plată, sub formă de monede, iar ulterior au apărut bancnotele și mijloacele electronice de plată Orice poa ...

                                               

Bancnote euro

Euro este moneda comună pentru majoritatea națiunilor europene din Uniunea Europeană. Bancnotele și monedele Euro au intrat în circulație pe 1 ianuarie 2002, deși valuta însăși a apărut în mod formal pe 1 ianuarie 1999. De la 1 ianuarie 2014, eur ...

                                               

Capital propriu

Capitalul propriu este definit de Cadrul General ca fiind interesul rezidual al acționarilor în activele unei societăți, după deducerea tuturor datoriilor sale. O altă definire a capitalurilor proprii poate fi că ele reprezintă resurse financiare ...

                                               

Carduri preplătite

Cartelele preplătite sunt instrumente de plată, care permit accesul la servicii, dintre care cele mai populare sunt: Plata de jocuri online, inclusiv poker online sau chiar joc online multijucător, pentru a permite jucătorilor să joace fără să pl ...

                                               

Companie mixtă

O companie mixtă sau asociere în participațiune reprezintă o înțelegere economică între două sau mai multe companii, în care părțile se decid să formeze o entitate economică, cu active proprii, obținute din capitalul membrilor asocierii. Exemple ...

                                               

Costul veniturilor

Costul de venituri este costul total al producerii și distribuirii de produse și servicii al unei companii. Costul de venituri poate fi găsit în declarația de venit a unei companii. În general, orice costuri care sunt direct legate de producție ș ...

                                               

Deficit bugetar

Un deficit bugetar apare atunci când cheltuielile unei entități depășesc încasările. Opusul deficitului bugetar este excedentul bugetar. Deficitul bugetar total = Deficit structural + Deficit ciclic Un deficit bugetar este de calitate atunci când ...

                                               

Domeniile Coroanei României

A nu se confunda cu Reședințele Familiei Regale a României. Domeniile Coroanei României sunt un grup de societăți comerciale sau proprietăți aparținând Statului Român, al căror venit este menit să asigure parțial finanțarea activităților instituț ...

                                               

Euribor

Euribor este rata la care o bancă de prim ordin oferă altei bănci de prim ordin depozite în zona euro. Euribor este publicat în fiecare zi la ora 11.00 a.m. CET, pentru valoarea spot. EURIBOR este rata de referință pentru piața monetară în EURO, ...

                                               

Finetrading

Finetrading este un serviciu financiar - bancar independent, utilizat pentru finanțarea capitalului operațional de lucru. Finetraderul acționează în calitate de intermediar între funizor și cumpărător și finanțează comanda negociată anterior. În ...

                                               

Garda Financiară

Garda Financiară a fost o autoritate publică de control, subordonată Agenției Naționale de Administrare Fiscală, a avut ca atribuții controlul în domeniul financiar, economic, vamal în vederea prevenirii și sancționării, conform legislației în vi ...

                                               

Indicele Bursei de Valori București

BET este primul indice dezvoltat de BVB și reprezintă indicele de referință al pietei locale de capital. BET reflectă evoluția celor mai tranzacționate 13 companii de pe Piața Reglementată a BVB, exclusiv societățile de investiții financiare. Est ...

                                               

Industrii creative

Industriile creative sunt acele activități economice care se ocupă de generarea sau exploatarea cunoștințelor și informației. Alternativ, sunt denumite industrii culturale sau domenii ale economiei creative. Conform lui Howkins, industriile creat ...

                                               

Instrumente financiare derivate

Instrumentele financiare derivate sunt instrumente financiare a căror valoare depinde de sau derivă din valoarea altui activ. Ele sunt utilizate atât în scopuri speculative, cât și drept mijloc de acoperire a unor riscuri nedorite. Cele mai obișn ...

                                               

Sistemul lui Law

Sistemul lui Law este un sistem economic dezvoltat de scoțianul John Law. El recomandă folosirea banilor de hârtie mai degrabă decât moneda de metal, banii de hârtie având avantajul că circulă cu ușurință între indivizi, iar această circulație cr ...

                                               

Leasing

Leasing - este o operațiune comercialǎ prin care o parte denumită locator/finanțator, transmite celeilalte părți, denumită locatar/utilizator, la solicitarea acesteia din urmǎ, contra unei plăți periodice, denumită rată de leasing, dreptul de fol ...

                                               

Liră sud-sudaneză

Lira sud-sudaneză este deviza oficială a Sudanului de Sud, care a intrat în circulație la 18 iulie 2011, ca urmare a proclamării independenței acestei țări, la 9 iulie 2011. Lira sud-sudaneză este împărțită în 100 de piaștri. Are cod ISO 4217: SS ...

                                               

Liră sudaneză

Lira sudaneză este o deviză oficială a Sudanului, de la 10 ianuarie 2007, fiind singura legală de la 1 iulie 2007. Este împărțită în 100 de piaștri. Codul său ISO 4217 este SDG.

                                               

Listă civilă

În țările cu formă de guvernământ monarhică organizate după modelul britanic, lista civilă reprezintă suma de bani alocată anual, prin lege, din bugetul public, pentru acoperirea cheltuielilor legate de îndeplinirea funcțiilor oficiale ale Suvera ...

                                               

Oligarhie financiară

                                               

Opțiune binară

Obțiunile binare reprezintă previzionări privind felul în care valoarea de piață a unui anumit activ se va modifica într-o anumită perioadă de timp. Obțiunile binare combină aspectele analitice ale tranzacționării zilnice cu caracteristicile avan ...

                                               

Palatul de Finanțe din Suceava

Palatul de Finanțe din Suceava este o clădire reprezentativă a municipiului Suceava, în care funcționează Direcția Generală a Finanțelor Publice Suceava. Clădirea este situată pe Strada Vasile Bumbac nr. 1, în centrul orașului.

                                               

Sovereign (monedă)

Sovereignul este o monedă engleză din aur care a fost bătută, pentru prima oară sub regele Angliei Henric al VII-lea, în 1489. Guineea a fost mijoc legal de plată până în anul 1817, când a fost înlocuită, după victoria asupra lui Napoleon de Sove ...

                                               

Tichet de creșă

Conform Legii nr. 193 din 17/05/2006 privind acordarea tichetelor de creșă, publicate în Monitorul Oficial, Partea I nr. 446 din 23/05/2006, tichetele de creșă se acordă angajaților din cadrul societăților comerciale, regiilor autonome, societăți ...

                                               

Formele pieței

În economie, criteriul de bază prin care se poate face distincție între diferitele forme ale pieței este: numărul și mărimea producătorilor și consumatorilor de pe piață, tipurile de bunuri și servicii care sunt comercializate și gradul în care i ...

                                               

Concurență de tip Bertrand

Concurența de tip Bertrand sau duopolul este un model al concurenței în economie, purtând numele matematicianului francez Joseph Louis François Bertrand. Acest model este un model al competiției firmelor aflate în duopol. Supozițiile modelului: F ...

                                               

Concurență imperfectă

În teoria economică, concurența imperfectă, este situața de pe piață în care condițiile necesare pentru existența concurenței perfecte nu sunt satisfăcute. Forme de concurență imperfectă: Monopson, situație în care există un singur cumpărător al ...

                                               

Oligopol

Oligopolul este o formă a concurenței imperfecte, constând dintr-o structură de piață caracterizată printr-un număr foarte limitat de vânzători mari, care asigură cea mai mare parte a ofertei unui anumit bun sau serviciu, solicitat de numeroși cu ...

                                               

Dom de sare

În geologie, termenul dom de sare indică o structură naturală în formă de cupolă, al cărei nucleu este format din sare gemă prin evaporare. Această structură ia naștere prin ascensiunea pe verticală dintr-un zăcământ originar profund de sare, sub ...

                                               

Minereu

Un minereu reprezintă o acumulare de unul sau mai multe minerale din care se pot extrage, pe scară industrială, unul sau mai multe elemente sau combinații ale acestora. În economie, termenul indică faptul că un zăcământ este rentabile pentru expl ...

                                               

Șanț (săpătură)

În această categorie se pot încadra șanțurile executate pentru explorări geologice, scopul lor este de a înlătura stratul de pământ pentru a ajunge la rocile din adâncime care pot conține filoane metalifere. Adâncimea lor poate fi foarte diferită ...

                                               

Amprentă ecologică

Amprenta ecologică măsoară cerințele omenirii de la natură, și anume, cantitatea resurselor naturale necesare pentru a susține economia și activitatea oamenilor. Aceasta urmărește și înregistrează cerințele prin intermediul unui sistem de contabi ...

                                               

Datorie publică

Prin datorie publică se înțelege datoria pe care o are statul față de terți, precum persoane private, persoane juridice, bănci, intreprinderi, din țară sau din străinătate, care au cumpărat obligațiuni emise de stat pentru a acoperi nevoile finan ...

                                               

Deflator PIB

În economie deflatorul PIB este o măsură a schimbării prețurilor tuturor produselor noi, produse într-o anumită țară, produse finite și servicii. PIB înseamnă produsul intern brut, valoarea totală a bunurilor și serviciilor produse într-o economi ...

                                               

Coeficientul lui Gini

Coeficientul lui Gini, este o măsură a dispersiei statistice folosită pentru a reprezenta distribuția veniturilor populației unei națiuni, dar mai ales pentru a reprezenta disproporția în distribuirea veniturilor sau averilor, fiind un indice al ...

                                               

Indicele dezvoltării umane

Indicele dezvoltării umane este o măsură comparativă a speranței de viață, alfabetizării, învățământului și nivelului de trai. În acest fel, este folosit pentru a compara mai bine nivelul de dezvoltare a unei țări decât PIB-ul pe cap de locuitor, ...

                                               

Indicele general al prețurilor IGP

Indicele general al prețurilor este raportul între produsul intern brut exprimat în prețuri curente PIB 1 și produsul intern brut exprimat în prețurile perioadei de bază PIB 0. I G P = P I B 1 P I B 0 ∗ 100 {\displaystyle IGP={\frac {PIB_{1}}{PIB ...

                                               

Indicele puterii de cumpărare a banilor

Indicele puterii de cumpărare a banilor este un definit prin relația matematică: I P C B = I M I P {\displaystyle IPCB={\frac {IM}{IP}}} unde: IM - indice masă monetară IP - indice prețuri.

                                               

Indicele Societăților de Investiții Financiare

Indicele Societăților de Investiții Financiare reflectă tendința de ansamblu a prețurilor fondurilor de investiții tranzacționate în cadrul BVB. Având o valoare inițială de 1.000 puncte, indicele a cunoscut o creștere spectaculoasă de-a lungul an ...

                                               

Productivitate

Productivitatea este o măsură a eficienței producției. Productivitatea în economie se referă la metrici și măsurători ale ieșirilor din procesele de producție, pe unitatea de ieșire. Productivitatea muncii, de exemplu, se măsoară în mod clasic ca ...

                                               

Produs intern brut

Produsul intern brut este un indicator macroeconomic care reflectă suma valorii de piață a tuturor mărfurilor și serviciilor destinate consumului final, produse în toate ramurile economiei în interiorul unei țări în decurs de un an. Acesta se poa ...

                                               

Criza petrolului din 1973

Criza petrolului din 1973, denumită și Prima criză petrolieră a început în octombrie 1973, când OPEC a proclamat embargo asupra livrărilor de petrol. La începutul aceluiași an Egiptul și Siria, cu sprijinul altor țări arabe au lansat un atac surp ...

                                               

Discursul de la Stuttgart

Discursul de la Stuttgart care se referea la "Reformularea politicii privind Germania", cunoscut și ca "Discursul speranței ", în limba engleză "Restatement of Policy on Germany sau în limba germană "Hoffnungsrede für Deutschland a fost un celebr ...

                                               

Jaf economic

Jaful economic este o formă de economie în care obiectivul principal este de a jefui bogăția și resursele unei țări sau a unei zone geografice. Termenul german Raubwirtschaft este sinonim cu colonialismul, unde nu există nicio intenție de dezvolt ...

                                               

Legea lui Gresham

În economie, legea lui Gresham este un principiu monetar care spune că "banii răi alungă banii buni”. Dacă sunt două forme de bani acceptate ca mijloc de plată, cu o valoare nominală înscrisă pe moneda similară, atunci banii care conțin un metal ...

                                               

Mașinism

Mașinismul este un termen care a apărut la mijlocul secolului al XIX-lea pentru a desemna rolul în creștere al mașinilor în viața social-economică a oamenilor și în special în toate cele trei sectoare economice: agricultură, industrie și sectorul ...

                                               

Mercantilism

Mercantilismul este o formă de naționalism economic, într-o economie planificată, cu monopoluri ale căror privilegii sunt acordate și reglementate de stat, bazându-se pe un sistem politic opresiv. Deși a existat din cele mai vechi timpuri și prac ...

                                               

Ortul starostesc

Ortul starostesc a fost o taxă, în secolele al XVI-lea - al XVIII-lea, percepută de un staroste pentru vinul pus în vânzare în târgurile din Moldova. Această taxă avea în Țara Românească denumirea ortul vătășesc.

                                               

Ortul vătășesc

Ortul vătășesc a fost o taxă din Țara Românească, în secolele al XVI-lea - al XVIII-lea, percepută pentru vinul pus în vânzare în târguri,echivalentă cu taxa moldovenească ortul starostesc.

                                               

Planul Marshall

Planul Marshall), a fost primul plan de reconstrucție conceput de către Statele Unite ale Americii și destinat țărilor europene afectate de Al Doilea Război Mondial. El a avut ca scop ajutorul financiar rapid pentru reconstrucția Europei și asigu ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →